TÁJÉKOZTATÓ
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

A szakképzésre vonatkozó valamennyi információ megtalálható a kar honlapján (semmelweis.hu/aok – Dékáni Hivatal – szakorvosképzés – Tájékoztató a szakképzésről – Tájékoztató a felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer központi gyakornoki jelentkezéseiről).
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést a 122/2009. (VI. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr), a 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.), valamint a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szabályozza.
A Kr. értelmében a szakképzési rendszerben jelöltként az a személy vehet részt, aki
a) hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert, a szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik, és
b) az oklevele szerinti alapnyilvántartásba történt felvételét igazolja.
A szakképzés a 2010 évtől:
a) támogatott szakképzésként
– központi gyakornoki rendszer
– rezidensi rendszer
b) költségtérítéses formában történhet.
A 2015. tanév támogatott és költségtérítéses szakképzésre vonatkozó keretszámok megtalálhatóak a kar honlapján.

Központi gyakornoki rendszer

A szakképzésben központi gyakornokként a meghatározott keretszám erejéig a felsőoktatási intézmény által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, szakképesítéssel még nem rendelkező

  • háziorvostan szakképesítést, valamint
  • a felsőoktatási intézmények oktatói utánpótlásának biztosítását célzó szakképesítést szerezni kívánó jelöltek

vesznek részt.

Rendszerbevételi eljárás

A központi gyakornoki állások betöltésére a hatályos rendeletben meghatározott rendszerbevételi eljárás keretében kerül sor.
A rendszerbevételi eljárás szakmai anyaga az egyetemi képzés alatt oktatott szakma specifikus tantárgyak ismeretanyaga.
Részletes információ: https://semmelweis.hu/aok/szakorvoskepzes/tajekoztato-a-szakkepzesrol/

Jelentkezési lapok leadásának helye és ideje

A Semmelweis Egyetem régiójában, a 2017. tanévre 48 fő Háziorvostan rezidensi álláshelyre nyújtható be pályázat.
1. Meghallgatás időpontja: 2017. június 23. és 26.
A jelentkezési lapok leadásának határideje: 2017. június 9.
2. Meghallgatás időpontja: 2017. szeptember 4. és 8.
A jelentkezési lapok leadásának határideje: 2017. július 31.
Részletes információ megtalálható a Semmelweis Egyetem honlapján:
https://semmelweis.hu/aok/szakorvoskepzes/tajekoztato-a-szakkepzesrol/
https://semmelweis.hu/aok/szakorvoskepzes/szakkepzessel-kapcsolatos-tanulmanyi-ugyek/
A jelentkezési lapok leadásának helye:
Akkreditációs és Rendszerbevételi Csoport
1085 Budapest, Üllői út 26.,  fsz. 18.
Telefon : 266-6831
Fax: 459-1500/55216
Ügyfélfogadás:
hétfő-szerda: 13.30-16.00
péntek: 9.00-11.30
kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel
Ügyintézők:
Takács Éva csoportvezető, 459-1500/55216
dr. Szücsi Karolina Eszter ügyintéző, 459-1500/55273
Szabó Virág Bernadett ügyintéző, 459-1500/55267
 

Figyelem!

A R. 5. § (5) pontja értelmében nem vehet részt a rendszerbevételi eljárásban az a jelentkező, aki:
– a jelentkezési lapot a közzétett határidőre nem nyújtja be,
– a jelentkezési lapot hiányosan nyújtja be, és azt a hiánypótlásra biztosított 18 napos határidőn belül nem egészíti ki,
– ötnél több támogatott állásra nyújt be jelentkezési lapot.