A törzsképzési program letöltése után részvizsgát kell tenni, amely írásbeli és szóbeli részekből, valamint az esettanulmányok megírásából áll. Sikertelen részvizsga esetén a képzés nem folytatható tovább. A Családorvosi Tanszék által kijelölt időpontban a részvizsga megismételhető, pótolható.
Részei
Írásbeli rész
Az írásbeli vizsga időtartama 2 óra.
Az írásbeli vizsga részei: tesztírás (50 pontból áll), 2 EKG elemzése, egészségnevelési esszé írása. Az EKG görbék jellemzése után, kérjük megadni a valószínűsíthető diagnózist. Az esszék megtalálhatók honlapunkon a rezidensképzés menüpont alatt. A 29 esszéből egyet kell húzni és azt kidolgozni.
Sikeres írásbeli vizsga után lehet csak szóbeli vizsgát tenni. Amennyiben az írásbeli vizsga valamelyik része nem sikerül, javítási lehetőséget biztosítunk a szóbeli vizsga időpontja előtt.
Esettanulmányok
Fontos része a vizsgának az esettanulmányok megírása. Ehhez szintén honlapunkon található útmutató, az értékelő lap után.
A családorvosi praxisgyakorlat során megismert páciensekből hármat kell kiválasztani (felnőtt pácienseket) és a praxis bemutatásával együtt, esetüket leírni. Az esetek leírása után fel kell tüntetni a felhasznált irodalom jegyzékét is. A praxisbemutatást, esetismertetéseket irodalomjegyzékkel együtt spirálozva kérjük leadni.
A tanszéken a korábbi rezidensek által írt esettanulmányok megtekinthetőek.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga tételeit megtalálhatók honlapunkon a rezidensképzés menüpont alatt. Ezekből egyet kell kihúzni és elmondani. Egy-egy tétel három részből áll. Minden tétel harmadik része: esettanulmány ismertetése. Vagyis a szóbeli vizsgán a megírt esetekkel kapcsolatos kérdésekre is kell majd válaszolni.