A 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet alapján

1. Képzési idő: 36 hó
2. Képzési program

2.1. 28 hó törzsképzési program

a) 5 hó családorvosi alapgyakorlat, ebből 2 hó a program elején töltendő le

b) 6 hó sürgősségi gyakorlat, benne:

– gyakorlat II. v. III. progresszivítási szintű egyetemi vagy oktató kórházi sürgősségi betegellátó osztályon (3 hónap), benne: újraélesztési elméleti és gyakorlati képzés: halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés

– intenzív terápiás osztály (1,5 hónap)

– mentő gyakorlat (1 hónap)

– tutor irányítása mellett háziorvosi ügyeletben részvétel

– 2 hét transzfúziós tanfolyam

c) 1 hó törzsképzési tanfolyamok

d) 6 hó belgyógyászat

e) 4 hó gyermekgyógyászat, benne:

– 2 hó gyermekgyógyászati osztály

– 2 hó gyermekgyógyászati praxis, benne

– 1 hét gyermekgyógyászati szeminárium

f) 2 hó sebészet

– 6 hét általános sebészet

– 2 hét traumatológiai szakrendelés

g) 1 hó szülészet-nőgyógyászati gyakorlat:

– 2 hét szülőszobai gyakorlat

– 1 hét terhesgondozás

– 1 hét nőgyógyászat

h) 1 hó neurológia

i) 2 hó pszichiátria, benne: stresszkezelési és pszichoterápiás alapismeretek

j) havonta 1 alkalommal rezidens referáló és megbeszélés a Családorvosi Tanszéken

k)évente 2 alkalommal Sasfiók Klub

Részvizsga

 2.2. Szakgyakorlati program

8 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett, ebben: 2 hó falusi praxisgyakorlat