A tárgy a 2019/2020-as tanév első félévét követően megszűnt. Ezt az oldalt rövidesen töröljük.

Az előadások helyszíne és időpontja:
Az tanév első félévében, csütörtökönként a II. Nőgyógyászati Klinika előadótermében, 14,10-14,55-ig.
Az egészségügyi rendszer alapja a családorvosi ellátás, az alapellátás magas színvonalra emelése prioritás az egészségügyi rendszerekben. A jövő orvosi számára nélkülözhetetlen ezen rendszer megismerése, sajátosságainak áttekintése. A későbbi képzettségtől függetlenül a családorvosi munka ismerete olyan alapvető. Az előadások során bemutatjuk a családorvoslást, illetve a hallgatók szakmai tudásának gyakorlatiasabbá tételére törekszünk.
A Családorvosi ismeretek tantárgy kötelező, felvétele feltétele a hatodéves családorvosi gyakorlat teljesítésének.
A tantárgy elvégzése 1 kreditpont értékű, kódja: AOKCSA061_1M.
A tárgy tematikája:
09.12.  A családorvos helye az egészségügyben. A család, mint az ellátás alapegysége
Kalabay László
09.19. A vidéki családorvos munkájának specialitásai
Kalabay László, Szabó János
09.26. Hangulatzavarok epidemiológiája, szűrése és kezelése az alapellátásban
(Habilitációs előadás)
Torzsa Péter
10.03. Infektológiai problémák az alapellátásban
Vörös Krisztián
10.10. Akut betegségek ellátása, elsődleges döntés
Tamás Ferenc, Sirák András
10.17. Kardiovaszkuláris betegségek diagnosztikája, gondozása
Vörös Krisztián, Antalics Gábor
10.24. Szekunder prevenció, diabeteses betegek gondozása
Márkus Bernadett, Oláh Ilona
10.31. Hypertonia diagnózisa, gondozása az alapellátásban
Tamás Ferenc
11.07. Fekvőbetegek gyógyítása, gondozása
Márkus Bernadett, Csalay László
11.14. Addikciók – betegedukáció, motiváció az alapellátásban
Vajer Péter
11.21. Alvászavarok kivizsgálása, gondozása az alapellátásban
Torzsa Péter, Ádám Ágnes
11.28. Geriátriai gondozás, demencia – a családorvos feladatai
Szélvári Ágnes
12.05. Krízishelyzetek a családorvosi gyakorlatban
Márkus Bernadett
12.12. Integratív orvoslás az alapellátásban
Eőry Ajándék
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: Három hiányzás fogadható el, ezek pótlása nem szükséges. További távolmaradás azonban nem pótolható. A vizsgáról történő hiányzás nem szükséges igazolni.
A félév végi aláírás követelményei: Megfelelő számú előadáson történő részvétel.
Az osztályzat kialakításának módja: Tesztvizsga eredményének függvényében.
A vizsga típusa: írásbeli tesztvizsga.
Vizsgakövetelmények: az előadások és a Családorvosi ismeretek jegyzet anyaga.
A vizsgajelentkezés módja: Jelentkezés a Neptun rendszerben a vizsgaidőszakra meghirdetett vizsgák egyikére.
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: A vizsgáról történő hiányzás nem szükséges igazolni.
Az osztályzat kialakításának módja: Tesztvizsga eredményének függvényében. Sikertelen tesztvizsga, illetve javítási szándék esetén a szóbeli javítóvizsgára a Neptun rendszerben kell jelentkezni.
A vizsga típusa: írásbeli tesztvizsga, szóbeli javítóvizsga
A vizsgajelentkezés módosításának rendje: A Neptun rendszer szabályainak megfelelően.
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kalabay L., Margittay E., Vörös K. (szerk.): Családorvosi ismeretek. Előadás és fakultációs jegyzet, Semmelweis Kiadó, 2009
Sirák A.: Sürgősségi betegellátás. Mátrix Kft., 2008
Arnold Cs.: Családorvoslás a gyakorlatban. Melánia Kiadó, 2002.

Előadások, kiegészítő anyagok