Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 25.
457911 Összes oltás

Tárgy neve: Családorvosi ismeretek
Kreditpont: 2 pont
Kód: AOVCSA239_1M
Típus: kötelezően választható
Felelős: dr. Vörös Krisztián
Helyszín
Családorvosi Tanszék előadóterme.
Leírás
A családorvosi előadások átfogó képet adnak az alapellátásról. A családorvosi fakultáció keretében megismerik a szakma iránt érdeklődő hallgatók a családorvoslás különböző oldalait. A gyakorlatias, interaktív képzés során a hallgatók aktív bevonására törekszünk.
A tárgy tematikája


Egyéb
A félév végi aláírás megszerzéséhez a megfelelő számú előadáson történő részvétel és a záró tesztvizsga sikeres megírása szükséges.
Az utolsó fakultáción történik a tesztírás, melynek anyaga az előadásokon elhangzottak.
Három hiányzás igazolása nem szükséges, további hiányzások nem fogadhatók el. A vizsgáról történő hiányzás orvosi igazolással fogadható el.
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kalabay L. (szerk.): A családorvoslás elmélete és gyakorlata. Elektronikus oktatási anyag. Megjelenés alatt 2012
Csalay L. (szerk.): Családorvosok kézikönyve. Anonymus Kiadó, 2010
Kalabay L., Margittay E., Vörös K. (szerk.): Családorvosi ismeretek. Előadás és fakultációs jegyzet, Semmelweis Kiadó, 2009
Sirák A.: Sürgősségi betegellátás. Mátrix Kft., 2008
Arnold Cs.: Családorvoslás a gyakorlatban. Melánia Kiadó, 2002