Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 24.
531138 Összes oltás

Intézkedési terv a 2020/2021. tanév II. szemeszter OMHV adati alapján

Kar: Általános Orvostudományi Kar
Szervezeti egység: Családorvosi Tanszék
Tárgy: Bevezetés a betegellátásba AOKCSA675_1M

Visszajelzésünk a Bevezetés a betegellátásba tárgy kari átlaghoz hasonlított eredményéhez

A beérkezett visszajelzések alapján az alábbi témák esetén tért el nagyobb mértékben a tárgy értékelése a kari átlagtól:

1. Az előadások felépítése, logikája, illetve hasznossága a tananyag elsajátítása szempontjából
(K04, K05, K09, K11, DK4)


A Bevezetés a betegellátásba tárgy oktatási formája gyakorlat, mely 48 budapesti háziorvos oktató praxisában zajlik. A félév során egyetlen előadást tartunk, melynek témája csak korlátozottan kapcsolódik a vizsga anyagához azzal, hogy az orvosi hivatásról szól. Az előadás emellett a gyakorlatok céljáról, menetéről és a számonkérés módjáról szól.
A tananyag elsajátítása a gyakorlatok során, illetve a tárgy oktatásához készült tankönyvből történik, ami a kari átlaghoz képest magasabb értékelést kapott.

2. A tárgy szervezettsége (K02)

A Bevezetés a betegellátásba gyakorlat háziorvos oktatóink saját praxisában, illetve a Tanszék AITKval és ETKval való együttműködésében történik, ahol szintén regisztrációra van szükség az egyes alkalmakon való részvételhez. Az idei évben a gyakorlatok időpontját és helyszínét a járványügyi intézkedések és az ebből fakadó helyi döntések is befolyásolták, ami a szervezést lassította és a hallgatókkal való kommunikációt késleltette.


A változásokról és új információkról a hallgatók a tárgy Moodle felületén olvashattak, illetve a Neptunon keresztül lettek kiértesítve.

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre:

A hallgatói visszajelzésekben az alábbi témák merültek fel leggyakrabban:

1. Jobb lenne, ha nem első évfolyamon oktatnánk ezt a tárgyat.

A Tanszék a korábbi hallgatói véleményekre reagálva a tárgyat az elmúlt két évben másodévre áthelyezve oktatta, de a másodéves szigorlatok és az újabb hallgatói visszajelzések, illetve az ápolástani nyári gyakorlat miatt visszakerült az elsőéves tananyagba. Az ápolástani nyári gyakorlatra való felkészülést segíti a gyakorlat többek között a szimulációs oktatással.

2. A hallgatók szeretnék, ha az oktatási gyakorlat helyszínét a lakóhelyüket figyelembe véve jelölné ki a tanszék.

A hallgatók jelezték, hogy szeretnék maguk kiválasztani, kinek a rendelőjében végzik el a gyakorlatot. Ezt a lehetőséget nem tudjuk számukra biztosítani. A gyakorlatokat csak
akkreditált és oktatásra felkészített háziorvosok tarthatják, nem végezhetik a hallgatók a lakóhelyükhöz közeli rendelőkben, ha ott nincs a tanszéknek oktató orvosa. Ezen kívül a csoportok órarendjéhez kell igazítanunk, hogy hol tudják teljesíteni a gyakorlatot. Ha lehetővé tennénk a szabad oktató választást, azt kockáztatnánk meg, hogy azok a hallgatók, akiknek az órarendjük miatt nagyon rövid idejük van beérni a gyakorlatra, esetleg nem találnának már olyan helyet a limitált létszámok miatt, ahová be tudnának járni. Amennyiben maradnak szabad helyek egyes oktatóknál, azok a csoport bejelentkezése után feltölthetőek.

3. Az oktatók elvárásai és a gyakorlatok helyszínei nagyon különbözőek, amit nem éreznek igazságosnak.

Az eredményes gyakorlati képzés feltétele a kiscsoportos oktatás, ezért az egész évfolyam esetén közel 50 oktatóval biztosítjuk az interaktív képzést. Ez együtt jár azzal, hogy a város különböző pontjain, eltérő körülmények között, más egyéniségű oktatók tartják az órákat a csoportoknak. A Tanszéken évente két oktatói megbeszélést tartunk a Bevezetés a betegellátásba tárgy kapcsán, először a szemeszter megkezdése előtt, amikor a tantárgyi követelményrendszer, a Tanszék elvárásai, illetve oktatói továbbképzés zajlik, valamint az oktató családorvosok áprilisi konferenciája, amikor a szemeszterzáráshoz szükséges gyakorlati tudnivalókat foglaljuk össze, és az oktatáshoz kapcsolódó kérdések és problémák egyéni tisztázására biztosítunk lehetőséget. Emellett mindig elérhetőek vagyunk egyéni igény felmerülése esetén akár online, akár telefonos vagy személyes megbeszélésre is, ha oktatással kapcsolatos kérdés merül fel.
Az oktatás gyakorlatainak értékelése a kari átlaggal megegyező, 4 pont fölé esik minden kérdés esetén.

4. Szeretnék, ha nem lenne a tárgyból vizsga, illetve ha online írhatnák meg a tesztet.

A tesztvizsga a tárgyhoz készült tankönyv anyagára épül. Az órákon aktívan résztvevő hallgatók számára a teszt megírása nem okoz komolyabb nehézséget.


A Tanszék felkészült az online vizsgáztatásra is, azonban májusban jelenléti oktatást és vizsgáztatást írt elő az egyetem vezetősége.

Visszajelzésünk a tárgyra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre:

A hallgatóktól pozitív és negatív vélemények is érkeztek a gyakorlatvezetőkkel kapcsolatban.
A visszajelzések eredményeképpen egy oktatóval a további együttműködést megszüntettük.

Intézkedési terv megoldási javaslatok

1. Arra törekszünk, hogy oktatói csapatunkba minél több magasan képzett, elhivatott háziorvost vonjunk be, akik lelkesedéssel oktatják a felnövekvő orvos generációkat. Emellett természetesen törekszünk olyan praxisok bevonására, amelyek a belső kerületekben helyezkednek el, hogy, hogy ezáltal könnyebben elérhető legyen a gyakorlatok helyszíne a hallgatók számára.

2. A tavalyi évtől a Neptun mellett a Moodle felület alkalmazásával gyorsítottuk a hallgatók kiértesítését a gyakorlatokkal és regisztrációkkal kapcsolatos legfrissebb információk vonatkozásában.


3. A 20202021es tanév tavaszi szemeszterének zárásától papír alapon és online módon is lehetőséget biztosítunk arra, hogy a hallgatók tanév közben is anonim módon eljuttathassák hozzánk pozitív véleményüket, illetve építő kritikáikat az oktatással és oktatóinkkal kapcsolatban az oktatás színvonalának további emelése céljából. Erről mind a honlapon, mind a Neptunban, mind a Moodle felületen kiértesítettük őket.


4. Oktatói értekezleten a felmerült kérdések és kritikák megbeszélésre kerülnek, a követelmények egységesítése érdekében az oktatók számára kiscsoportos továbbképzéseket szervezünk a szemeszter kezdete előtt és a weben folyamatosan biztosítjuk a szükséges tananyagok és segédletek hozzáférhetőségét.

 

Budapest, 2021. szeptember 19.

Az intézkedési tervet összeállította:
Dr. Eőry Ajándék PhD