Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

A tesztvizsga a Bevezetés a klinikumba jegyzet anyagából lesz.

A tesztvizsga anyaga:

A tesztvizsgán a Bevezetés a klinikumba jegyzet elméleti anyagából összeállított 30 tesztkérdés fog szerepelni. Az egyes tesztkérdésekre egy helyes választ lehet megoldásként bejelölni. A tesztvizsga ideje 30 perc, de előtte az – egyetem által meghatározott – azonosítás és a jelenléti ív aláíratása időt vesz igénybe, ezért kérem, számítsanak arra, hogy a tényleges időtartam 90-120 perc lesz, ahogyan az meghirdetésre került a Neptunban.

A tesztvizsga menete

9 órakor megkezdődik a hallgatók beengedése a terembe azonosítást követően. Az azonosítás úgy fog történni, hogy a két nagyelőadó ajtóinál kiragasztjuk, hogy a névsor melyik részének azonosítása zajlik az adott ajtónál. Kérjük, készítsék ki személyi igazolványukat, vagy diákigazolványukat, hogy az azonosítás megtörténhessen.
Ezután a terembe érve megkapják a tesztvizsga lapját, tantárgyértékelő kérdőívünket, az egyetemi értékelő lapot és kollégánk segít az elhelyezkedésben. Amíg a vizsga megkezdődik, lehetőségük lesz a tantárgyértékelő kérdőív és az egyetemi értékelőlap kitöltésére.
A tesztlap kitöltéséhez kék tollat használjanak! Nyomtatott betűkkel írják fel nevüket és Neptun kódjukat. A tesztlapon látható sorok az egyes kérdéseknek, az oszlopok a válaszlehetőségeknek felelnek meg. A helyes választ X jellel jelezzék a kérdés sorában a megfelelő rubrikában. Az áthúzott, nem egyértelműen javított, több választ is tartalmazó megoldásokat sajnos NEM tudjuk elfogadni, azok hibának számítanak. Javítás lehetséges, de egyértelmű kell legyen.
A tantárgyértékelő kérdőíven mind a tantárgy anyagát, mind az oktatót anonim módon értékelhetik, amivel mi visszajelzést kapunk a tantárgy színvonaláról. Megjegyzést is fűzhetnek az értékelésükhöz, kérjük, pozitív és negatív tapasztalatukat egyaránt írják le!
Az egyetemi értékelőlap egy általános értékelőlap, nem a gyakorlatok, hanem a tantárgy egészének értékelésére szolgál, ezért nem minden kérdése releváns. Kérjük, a nem releváns kérdésekre ne adjanak pontszámot, hanem a „tartózkodás” lehetőséget jelöljék meg.
Mit hozzak a tesztvizsgára?

  • azonosító okmányt (személyi igazolvány, diákigazolvány)
  • kék tollat (tartalék tollat is, arra az esetre, ha éppen akkor fogyna ki az eredeti)
  • korrektort a javításhoz (nem elengedhetetlenül szükséges)

A vizsga részjegyeinek összeállítása:

Gyakorlati jegy: A gyakorlati jegyet a gyakorlati aktivitásáért kapja a hallgató. Ez azt jelenti, hogy osztályozásra kerül, hogy milyen rendszerességgel és milyen aktívan vett részt a gyakorlaton. Ebbe a jegybe tartozik a gyakorlati napló is, hiszen azzal dokumentálja aktív részvételét.
Esszé jegy: A félév során kötelező minimum egy esszét benyújtani, mely osztályozásra kerül. Az esszé témája a gyakorlatok anyagához kapcsolódik, formai követelményeit a gyakorlati napló tartalmazza.
Teszt jegy: A jegyzet anyagából írt tesztvizsga érdemjegye.
A végső kollokviumi jegy a három részjegy átlaga.

A vizsga részjegyeinek javítása:

Gyakorlati jegy – a gyakorlat megismétlésével a hallgató bizonyítja aktivitását és érdeklődését
Esszé jegy – a leadott esszét a gyakorlatvezető kijavítja és a szükséges korrekciók még elvégezhetőek a szemeszter végéig.
Teszt jegy – a javítási szándékot az eory.ajandek@med.semmelweis-univ.hu email címen kell jelezni, a vizsgaidőszakban van rá lehetőség.