A veszélyhelyzet miatt a Családorvostan blokk praxisokban töltött két napja törlésre került. Ezen két nap pótlása a kialakult helyzetben rendkívül bizonytalanná vált: a járvány lecsengésének ideje nehezen jósolható meg, elmúltával hosszabb időt vehet igénybe a területen zajló munka rendeződése, a feltorlódó oktatási feladatok ledolgozása megoldhatatlanná válna.

A fentiek miatt a tárgy vizsgarendjét módosítjuk. A gyakorlatot követően beadandó esettanulmányok helyett a tárgy tesztvizsgával zárul. A vizsga anyaga a szemináriumi előadások, illetve a Családorvostan jegyzet. Utóbbi a veszélyhelyzet ideje alatt (regisztrációt követően) ingyenesen letölthető a Semmelweis kiadó oldaláról : https://www.semmelweiskiado.hu/termek/977/csaladorvosi-ismeretek