Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 01.
468884 Összes oltás

A béren kívüli juttatás a vonatkozó rektori-kancellári utasításban rögzített feltételekkel a Semmelweis Egyetemnél közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkaviszonyban dolgozó foglalkoztatottat, valamint az ÁEEK alkalmazásában álló szakképzését töltő azon rezidenst illeti meg, akinek elsődleges képzőhelye a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott). A foglalkoztatottak munkaidejük arányában részesülnek a béren kívüli juttatásban. Ennek figyelembe vételével a foglalkoztatottak rendelkezésére álló nettó egyéni keretösszeg teljes munkaidős foglalkoztatás esetén évi 120 000 Ft.

A béren kívüli juttatás a Széchenyi Pihenő Kártyára való átutalással történik. A foglalkoztatott határozza meg, hogy az évi 120.000 Ft összeget egész évre havonta azonos összegben milyen bontásban, mely alszámlára kéri utalni. Az egyes alszámlákra utalandó összeg meghatározásakor figyelemmel kell lenni az egyes alszámlákra utalható éves összeg maximális mértékére (szálláshely alszámla évi 120 ezer forint; vendéglátás alszámla évi 120 ezer forint; szabadidő alszámla évi 75 ezer forint).