Évközi gyakorlat

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉVKÖZI SZAKMAI GYAKORLATRÓL

Az évközi gyakorlat a tanév folyamán, órarendbe illesztett időpontokban az érvényes Kerettanterv és programterv szerint kerül megszervezésre.
A gyakorlat napi ideje
– Egészségügyi képzésben: napi 7 óra
– Sport és pedagógia képzésben: napi 4 illetve 7 óra órarend szerint.

A szakmai gyakorlatot megelőzően minden osztály szóban és írásban tájékoztatást kap:
– a gyakorlat pontos helyszínéről
– az intézeti szakoktató személyéről, elérhetőségéről
– az első munkanapon a munkafelvétel megkezdéséről (Munkavédelmi, Tűzvédelmi, Egészségvédelmi oktatás nélkül a gyakorlat nem kezdhető meg. Az oktatásra kizárólag azon az egy napon van lehetőség.)
– a gyakorlóhelyi beosztásukról
– egyéb sajátosságokról
– a jelenléti ív, valamint gyakorlati munkanapló vezetéséről

A gyakorlati napokon a kezdési időpont helyszínenként eltérő. Minden esetben az adott intézmény munkarendjének megfelelően kerül meghatározásra.
A kezdési időpont azt jelenti, hogy a tanulónak munkaruhában, munkára készen kell a helyszínen lennie.

Késés: Amennyiben közlekedési nehézségek miatt a tanuló késve érkezik, azon a napon pótolnia kell a késésnek megfelelő időtartamot.

Öltözék:
– A gyakorlathoz szükséges munkaruháról egy öltözet erejéig az iskola gondoskodik.
A váltóruha és munkacipő (zárt tisztítható fehér cipő, vagy zárt papucs) biztosítása a család feladata.
– Egészségügyi képzésben: fehér nadrág/szoknya, fehér (nem átlátszó, munkaruhának megfelelő stílusú) felső
– Sport képzésben:sportolásra alkalmas nadrág és póló, edzőcipő
– Pedagógia képzésben, illetve az egészségügyi képzés bölcsődei gyakorlatán: színes póló (fekete nem lehet), melyen balesetveszélyes, letéphető dekoráció nem lehet, valamint kényelmes nadrág
– A munkavégzés során ékszer, műköröm erős smink, nagy fülbevaló a higiéniés előírások, valamint a balesetveszély miatt nem viselhető.
– Abban az öltözékben, melyben a gyakorlatra utazik a tanuló, dolgozni TILOS!

Amennyiben a tanuló a fenti megjelenési szabályokat nem tartja be, a gyakorlóhelyről hazaküldik, az aznapi gyakorlata igazolatlannak minősül.
Két igazolatlan hiányzás a gyakorlat érvénytelenségét vonja maga után.
A tanulók a gyakorlat során munkát végzenek, az ott dolgozók irányítása alatt.

Hiányzás:
A gyakorlatokról történő mulasztás nem megengedett!
Az esetleges mulasztás kizárólag akut egészségügyi okból csak orvosi igazolással fogadható el. Az előírt gyakorlat letöltésének hiányában a tanuló az évfolyamot megismételni köteles.
Szülői igazolást a szakmai gyakorlat alóli hiányzásról nem áll módunkban elfogadni.
Minden hiányzást igazolni és pótolni kell!
A tanuló feladata a pótlás során a gyakorlóhellyel történő egyeztetés.
A pótlás azon a szakterületen történik, ahonnan a tanuló hiányzott.
Az orvosi igazolás vagy a táppénzes papír nem a hiányzás kiváltására szolgál!
Mulasztás: ”a Szakképzési törvény által rögzített húsz százalékot elérő hiányzás esetén a tanuló magasabb évfolyamra nem léphet. A mulasztás pótlását a nevelőtestület a gyakorlóterület javaslatára engedélyezheti, ha az igazolatlan mulasztás az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát nem haladja meg.”

A gyakorlat minden napján a tanulónál kell lennie:
– váltóruha
– munkanapló
– Egészségügyi alkalmassági kiskönyv
– Oltási könyv
– tüdőszűrő lelet (1 évnél nem régebbi)
(ezek beszerzését ld. előző tájékoztató)

A munkanaplókat a tanév során több alkalommal bekérjük ellenőrzésre.
A hibás, hiányos, szakadt, szennyezett munkanaplót a tanuló köteles ismételten megírni.
A betegápolás a legszebb, egyben legnehezebb hivatás.
Az egészségügyi hivatás együtt jár nehezen viselhető szituációkkal, látvánnyal, szagokkal.
A szakma elsajátításának feltétele, hogy valós körülmények között ismerik meg a gyermekek az ápolás mindennapi tennivalóit. A betegek ápolása nagy felelősség, bármilyen probléma, szabálysértés a beteg egészségi állapotát/életét kockáztatja.
Kérem a tanulókat, hogy ennek tudatában, megfelelő fegyelemmel és szakmai alázattal viselkedjenek. A betegellátó szakemberek csak akkor tudják tudásukat átadni, akkor tudják a szakma érdekességeit bemutatni, ha a tanuló megfelelő érdeklődést és odaadást tanúsít minden körülmények között.
Eredményes, élményekkel teli gyakorlatot kívánok!

Szekerczés Norbert, gyakorlati oktatásvezető

Nyári gyakorlat

TÁJÉKOZTATÓ A NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLATRÓL

A nyári összefüggő gyakorlat a tanév végén kezdődik, négy héten keresztül tart (július közepéig). Az érvényes Kerettanterv és központi program szerint kerül megszervezésre.
A gyakorlat lényege, a folyamatos munkavégzés megismerése, változó szakmai területeken.
Kérem, hogy a családi programok, valamint a diákmunka megtervezésekkor ezt vegyék figyelembe!!!
Miután a Szakképzési törvény előírásai szerint kell eljárnunk, ezért nyaralás és utazás miatt nem áll módunkban a gyakorlati időponttól eltérni.

Napi munkaidő
– Egészségügyi képzésben: napi 7 óra
– Pedagógia képzésben: 7 óra
– Sport képzésben: maximum 7 óra – mely alkalmazkodik a sportprogramok kezdetéhez, időtartamához, emiatt egyedileg módosulhat. (Ezekben az esetekben a tanuló külön jegyzőkönyvet vezet a gyakorlat tartalmáról.)

Hiányzás:
A gyakorlatokról történő mulasztás nem megengedett!
Az előírt gyakorlat letöltésének hiányában a tanuló az évfolyamot megismételni köteles.
Az esetleges mulasztás kizárólag akut egészségügyi okból csak orvosi igazolással fogadható el.
A gyakorlatokról történő hiányzás igazolását TÁPPÉNZES PAPÍR formájában fogadhatjuk el. (Ezt a hiányzást követő napon a gyakorlóhelyen le kell adni.)
Szülői igazolást a szakmai gyakorlat alóli hiányzásról nem áll módunkban elfogadni.
Minden hiányzást igazolni és pótolni kell!

A tanuló feladata a pótlás során a gyakorlóhellyel történő egyeztetés.
A pótlás azon a szakterületen történik, ahonnan a tanuló hiányzott.
A táppénzes papír nem a hiányzás kiváltására szolgál!
A nyári gyakorlathoz a tanulók új munkanaplót kapnak. A kitöltése az évközi naplóhoz hasonlóan történik. (ld: Tájékoztató a gyakorlati napló kitöltéséhez)
A munkanaplókat a szakmai gyakorlat utolsó napján 18 óráig le kell adni az iskola portáján. A hibás, hiányos, szakadt, szennyezett munkanaplót a tanuló köteles ismételten megírni. Ennek elvégzésére a nyári szünetben berendelhető.

A nyári gyakorlatokért a tanulót díjazás illeti meg. (Hatályos Szakképzési tv.)
A díjazás kifizetéséhez szükséges:
– A gyakorló helyen hiánytalanul vezetett jelenléti ív
– Hiánytalanul vezetett értékelt, megfelelő minőségű munkanapló
– Személyes adatok megadása az osztályfőnök által meghatározott időre

Szükséges adatok: név, születési név, anyja neve, TAJ szám, adószám, bankszámla szám, számlavezető fiók neve, bankszámla tulajdonos neve, e-mail cím, telefonszám
A díjazás kifizetése több ütemben is történhet. Szeptemberig kell a gyakorlóhelyeknek számfejteniük a díjazást.
A nyári gyakorlat értékelése leadott munkanapló alapján kerül a bizonyítványba. Ezt követően válik érvényessé a tanév és kezdhető meg a következő.

A sikeresen teljesített nyári gyakorlatot követően JÓ PIHENÉST ÉS KELLEMES NYARAT KÍVÁNOK!

Szekerczés Norbert, gyakorlati oktatásvezető