Évközi gyakorlat

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉVKÖZI SZAKMAI GYAKORLATRÓL

Az évközi gyakorlat a tanév folyamán, az érvényes Kerettanterv és programterv szerint kerül megszervezésre. Időpontjai az órarendbe kerülnek betervezésre.
Időtartama: napi 8 óra
Nem teljesíthető ünnep és munkaszüneti napokon.
A szakmai gyakorlatot megelőzően minden osztály szóban és írásban tájékoztatást kap:
– a gyakorlat pontos helyszínéről
– a kórházi szakoktató személyéről, elérhetőségéről
– az első munkanapon a munkafelvétel megkezdéséről (Munkavédelmi, Tűzvédelmi, Egészségvédelmi oktatás nélkül a gyakorlat nem kezdhető meg. Az oktatásra kizárólag azon az egy napon van lehetőség.)
– a gyakorlóhelyi beosztásukról
– egyéb sajátosságokról
– a Jelenléti ív, valamint Gyakorlati munkanapló vezetéséről

A tájékoztatást a Tanulószerződést kötő intézmény nyújtja az iskola segítségével!!!
A gyakorlati napokon a kezdési időpont helyszínenként eltérő.
Minden esetben az adott intézmény munkarendjének megfelelően kerül meghatározásra.
A kezdési időpont azt jelenti, hogy a tanulónak munkaruhában, munkára készen kell a helyszínen lennie.

Öltözék
A gyakorlathoz szükséges munkaruháról egy öltözet erejéig a gyakorlat szervezője gondoskodik. A váltóruha és munkacipő (zárt tisztítható fehér cipő, vagy zárt papucs) biztosítása a tanuló részéről kerül megoldásra.
Egészségügyi képzésben: fehér nadrág/szoknya, fehér (nem átlátszó, munkaruhának megfelelő stílusú) felső
Sport képzésben: sportolásra alkalmas nadrág és póló, edzőcipő
A munkavégzés során ékszer, műköröm erős smink, nagy fülbevaló a higiéniés előírások, valamint a balesetveszély miatt nem viselhető.
Abban az öltözékben, melyben a gyakorlatra utazik a tanuló, dolgozni TILOS!
A tanulók a gyakorlat során munkát végeznek, az ott dolgozók irányítása alatt.
A gyakorlat minden napján a tanulónál kell lennie:
– váltóruha
– munkanapló
– Egészségügyi alkalmassági kiskönyv
– Oltási könyv
– tüdőszűrő lelet (1 évnél nem régebbi)
(ezek beszerzését ld. előző tájékoztató)
A hibás, hiányos, szakadt, szennyezett munkanaplót a tanuló köteles ismételten megírni.
A betegápolás a legszebb, egyben legnehezebb hivatás.
Az egészségügyi hivatás együtt jár nehezen viselhető szituációkkal, látvánnyal, szagokkal. A szakma elsajátításának feltétele, hogy valós körülmények között ismerik meg a tanulók az ápolás mindennapi tennivalóit. A betegek ápolása nagy felelősség, bármilyen probléma, szabálysértés a beteg egészségi állapotát/életét kockáztatja.
Kérem a tanulókat, hogy ennek tudatában, megfelelő fegyelemmel és szakmai alázattal viselkedjenek
.

A betegellátó szakemberek csak akkor tudják tudásukat átadni, akkor tudják a szakma érdekességeit bemutatni, ha a tanuló megfelelő érdeklődést és odaadást tanúsít minden körülmények között.

Nyári gyakorlat

TÁJÉKOZTATÓ A NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLATRÓL

A nyári összefüggő gyakorlat a tanév végén kezdődik, négy héten keresztül tart (július közepéig teljesíthető). Az érvényes Kerettanterv és programterv szerint kerül megszervezésre.
A gyakorlat lényege, a folyamatos munkavégzés megismerése, változó szakmai területeken.
Kérem, hogy a családi programok, valamint egyéb elfoglaltságok megtervezésekkor ezt vegyék figyelembe!!!
Miután a Szakképzési törvény előírásai szerint kell eljárnunk, ezért nyaralás és utazás miatt nem áll módunkban a gyakorlati időponttól eltérni.

Napi munkaidő:
Egészségügyi képzésben: napi 8 óra
Sport képzésben: maximum 8 óra – mely alkalmazkodik a sportprogramok kezdetéhez, időtartamához, emiatt egyedileg módosulhat. Előre összeállított időpontokban teljesíthető. (Ezekben az esetekben a tanuló külön jegyzőkönyvet vezet a gyakorlat tartalmáról.)
Hiányzás:
Az előírt gyakorlat letöltésének hiányában a tanuló az évfolyamot megismételni köteles. Az esetleges betegség miatti hiányzáskor a tanuló Táppénzes papírt leadni köteles a gyakorlóhelyen. A hiányzásos napokat folytatólagosan pótolnia kell.
Teljesítés:
A nyári gyakorlathoz a tanulók új munkanaplót kapnak. A kitöltése az évközi naplóhoz hasonlóan történik. (ld: Tájékoztató a gyakorlati napló kitöltéséhez)
Díjazás:
A nyári gyakorlatokért a tanulót díjazás illeti meg. (Hatályos Szakképzési tv.)
A díjazás kifizetéséhez szükséges:
– A gyakorló helyen hiánytalanul vezetett Jelenléti ív
– Hiánytalanul vezetett értékelt, megfelelő minőségű munkanapló
– Személyes adatok megadása a gyakorlati oktatásvezető által meghatározott időre
Szükséges adatok: név, születési név, anyja neve, TAJ szám, adószám, bankszámla szám, számlavezető fiók neve, bankszámla tulajdonos neve, e-mail cím, telefonszám
A díjazás kifizetése a jelenléti ívek alapján történik. A nyári gyakorlat értékelése leadott munkanapló alapján kerül a bizonyítványba. Ezt követően válik érvényessé a tanév és kezdhető meg a következő.
A sikeresen teljesített nyári gyakorlatot követően JÓ PIHENÉST ÉS KELLEMES NYARAT KÍVÁNOK!

Szekerczés Norbert
gyakorlati oktatásvezető