Betűméret: A A A

Minőségpolitikánk

Az Intézet törekvése biztonságos, emberbarát környezetben, magas színvonalú oktatást nyújtani az orvosi kémia és biokémia, molekuláris és sejtbiológia terén, mindenek előtt a hatékony orvosképzést szolgálni, ugyanakkor munkatársait megbecsülni és az Intézet jó hírét erősíteni. Továbbá súlyt helyez a sikeres kutatási és tudományos szakmapolitikai tevékenységre, a publikálásra és a tudományos fokozatok elérésére.

Az Intézet legfőbb céljának tekinti feladatainak olyan színvonalú ellátását, amely megfelel a hazai és a nemzetközi minőségi követelményeknek, a hallgatók és a szakmai partnerek igényeinek.

Az Intézet dolgozóinak kötelessége, hogy az adott körülmények között a lehető legjobban megfeleljenek ezeknek a követelményeknek. Ennek érdekében az élenjáró gyakorlatban alkalmazott oktatástechnikai és kutatás-fejlesztési módszerekkel, eljárásokkal dolgoznak, betartják a törvények, rendeletek, hatósági előírások, illetve a nemzetközi és hazai szabványok előírásait, az előírt és megkívánt biztonsági követelményeket.

Az oktatási munkában és azt támogató minden egyéb tevékenységben az Intézet bevezeti és működteti a minőségirányítási rendszert.

Az Intézet elvárja az itt dolgozó szakemberektől tudásuk szakadatlan megújulását, fogékonyságukat az új megoldások iránt, a töretlen szakmai fejlődést. A feladatok elvégzésében minden vezetői szinten elvárás a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség érvényesülése.

Az Intézet beszállítóinak kiválasztásánál és partneri kapcsolataiban elvárja a minőségközpontú magatartást és működésének eredményességét javító közreműködésüket.

Az Intézet minőségpolitikájának megvalósításában a minőségbiztosítási feladatok ellátását a minőségirányítási megbízott segíti.

A minőségirányítási rendszert az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány felhasználásával készült minőségirányítási kézikönyv írja le, ezért az abban foglaltak megvalósítását Az Intézet igazgatója elvárja a munkatársaktól.

Budapest, 2008. június 16.
Dr. Ádám Veronika
egyetemi tanár, intézetigazgató

Felülvizsgálta: 2020. február 1.
Dr. Csanády László
egyetemi tanár, mb. intézetigazgató