Betűméret: A A A

Vizsgák

A vizsga 

  1. tesztvizsgából (60 kérdés=60 pont),
  2. gyakorlati vizsgából (0-1-2 pont) és
  3. képletismeretből (0-1-2 pont) áll.
  4. a két félévközi számonkérés (demonstráció) jegyei is beszámítanak a vizsgajegybe, jeles demonstrációs eredmény 5 pontot ér, elégséges jegy 2 pontot jelent, elégtelen demonstrációs jeggyel a hallgató nem kap félév végi aláírást.

A biokémia teszt egyszeres feleletválasztó típusú, többszörös feleletválasztó típusú, illetve relációanalízis típusú kérdéseket tartalmaz. Minden egyes helyesen megoldott teszt-feladat 1 pontot ér.

A vizsga eredménye elégtelen (1),

  1. ha a teszt megoldása során 25, vagy 25-nél kevesebb helyes megoldás született,
  2. ha a gyakorlati vizsga eredménye 0 pont,
  3. ha a képletismeret során 5, vagy 5-nél kevesebb jó megoldás született (0 pont),
  4. illetve ha az összpontszám [teszt+képlet+gyakorlati vizsga] 33 pont, vagy annál kevesebb.

Ha az összpontszám
34-42 pont [elégséges (2)],
ha 43-49 pont [közepes (3)],
50-56 [jó (4)] és ha
57-74 pont, [jeles (5)] a vizsgán megszerezhető érdemjegy.

Ha a vizsga bárnely okból elégtelen, valamennyi részét [teszt, képletírás] ismételni kell, egyedül a sikeres gyakorlati vizsgát [1 vagy 2 pont] nem kell újraírni. Esetleges FM kurzus felévele esetén a gyakorlati vizsgát is újra kell írni.