Betűméret: A A A

Tanulmányi verseny

 
2015. május 12-én 17:50-20:00h  a Selye János teremben (NET – BUDAPEST VIII., Nagyvárad tér 4) tartjuk az első éves hallgatóink (E-F-G-H csoportok) tanulmányi versenyét. A versenyen valamennyi első éves hallgatónk részt vehet, akinek az első és második demonstrációra szerzett érdemjegyeinek átlaga 2,5.
Nem vehet részt a versenyen viszont az a hallgató, aki nem az első demonstrációs alkalommal érte el a legalább 2,5 jegy átlagot. Nem vehet részt a versenyen az az orvosi kémia tantárgyból cv kurzusra beiratkozott hallgató, akinek nincs meg az orvosi kémia kurzust lezáró legalább elégséges érdemjegye.
A feladat: A hallgatók 60 teszt kérdésből álló feladatlapot, valamint képletfelismerő feladatlapot oldanak meg. Amennyiben a helyes válaszok száma 43, vagy annál több, a hallgató jeles minősítést kap, illetve a legmagasabb pontszámot elérő hallgató a tanulmányi verseny nyertese lesz (amennyiben a 43-as pontszámot meghaladta ez utóbbi érték).
A versenyen számon-kérhető tananyag: A tananyag a 2014-2015. tanév II. félévének elméleti, gyakorlati és szemináriumi ismeretanyaga.
Jelentkezés: A versenyre a 11. oktatási héttől lehet jelentkezni.  A jelentkezés elektronikus úton történik, kérjük, küldjön e-mailt a kövekező módon.  (A jelentkezésre visszaigazolást nem küldünk, a jelentkezőket nem tartjuk nyilván, viszont szeretnénk megtudni a versenyen részt venni kívánók számát).

cím: biokemia01.tanulmanyiverseny@gmail.com

tárgy: biokemia 01 tanulmányi verseny
szöveg:
Kiss Klára (mindenki saját nevét írja ide)
H12 (csoport)
EMZÉPERX  (Neptun kód)Jelentkezési határidő: 2015. május 7. 11:00