Betűméret: A A A

Biokémia I, 2015/2016

Előadás

Előadások időpontja, helyszíne: hétfő 10:00-11:10 és szerda 08:00-09:10; Szent-Györgyi Albert előadóterem

Téma előadásszám Előadó  
Aminosavak, fehérjék. 5 Szikla Károly dr SzK
Enzimológia. 3 Tretter László prof. TL
Bioenergetika. 3 Szikla Károly dr SzK
Sejtbiológia 4 Bak Judit dr BJ
Molekuláris biológia 13 Tretter László prof. TL
    Törőcsik Beáta dr TB
Hét Dátum Előadás
01 II 01 A fehérjék általános jellemzése. Fibrilláris és globuláris fehérjék tulajdonsága. A fehérjék szerepe az élővilágban. A fehérjéket alkotó aminosavak (proteinogén aminosavak) közös kémiai szerkezete. (SzK)
01 II 03 A proteinogén aminosavak felosztása, részletes ismertetése. Az aminosavak titrálási görbéinek ismertetése, az izoelektromos pont fogalma, kiszámítása. (SzK)
02 II 08 A peptidkötés térszerkezete, kialakulása. A fehérjék primer szerkezete. A fehérjék másodlagos szerkezetének típusai, az α-hélix és a β-redőslemez részletes ismertetése. Az α-keratin struktúrfehérje szerkezete, tulajdonságai. (SzK)
02 II 08 A globuláris fehérjék harmadlagos szerkezete, a szerkezet kialakulásának termodinamikai értelmezése. A globuláris fehérjék negyedleges szerkezet. A fehérjék denaturálása. (SzK) 18:00-19:10 Szent-Györgyi Albert terem
02 II 10 A kollagén és elasztin kötőszöveti struktúrfehérjék szerkezete. A kollagén bioszintézise. Az ú.n. profehérjék jelentősége. (SzK) II. sz. Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika tanterme 1082 Budapest, VIII. Üllői út 78/A. 08:00-09:10
03 II 15 Az enzimek általános tulajdonságainak ismertetése. Az enzimek kémiai természete. A katalízis termodinamikája. Az aktiválási energia szerepe. A Michaelis-Menten kinetika. A kezdeti reakció sebesség kritériumai. A Michaelis-Menten állandó. A Michaelis egyenlet. A kettős reciprok ábrázolás. A KM jelentősége. (TL)
03 II 17 Az izoenzimek. A koenzimek szerepe az enzimreakciókban. A szerin proteázok működési mechanizmusa. Az enzimreakciók gátolhatósága, a gátlások kinetikája. A kompetitív, non-kompetitív és unkompetitív gátlások kinetikája. Az allosztéria és kooperativitás. (TL) 
04 II 22 Az enzimreakciók szabályozásának szintjei: kompartmentalizációval, a génexpresszió regulációjával, az enzimek katalitikus aktivitásának reverzibilis módosításával történő szabályozás. A szabályozás termodinamikája. A szabályozott enzim megtalálásának stratégiája. Metabolikus utak termodinamikája és kinetikája. (TL)
04 II 24 Reverzibilis és irreverzibilis reakciók. Exergonikus és endergonikus reakciók összekapcsolódása biokémia folyamatokban. Magas csoportátviteli potenciálú vegyületek. Az ATP központi szerepe a sejt energiaforgalmában. Redukáló ekvivalensek. (SzK)
05 II 29 A szubsztrát-szintű foszforiláció, mint az ATP szintézisének egyik lehetséges mechanizmusa. Az ATP szintézisének mechanizmusa a mitokondriumban: az oxidatív foszforiláció. Az ún. terminális oxidáció, más néven légzési lánc redox reakciói, a reakciókat katalizáló enzim komplexek. (SzK)
05 III 02 Az exergonikus redox reakciók során felszabaduló energia továbbítása az ATP szintézisére. Az ATP-szintáz működése. A légzési kontrol, a P/O hányados. Az oxidatív foszforiláció gátlószerei. Szétkapcsoló szerek, a cirkófűtés létrehozása egyes élőlényekben.  (SzK)
05 III 05 Kompartimentáció: az eukarióta sejt szerveződése. A sejtmembrán szerkezete, működése. A sejtmag. Intracelluláris membránrendszerek. (BJ) (munkanap áthelyezés – szombaton hétfői munkarend)
 06 III 07 Az organellumok mozgása és mozgatása. Citoszkeleton, a sejtváz, mikrofilamentumok, az aktomiozin-rendszer, mikrotubulosok, az intermedier filamentumok. (BJ)
06 III 09 Az organellumok mozgása és mozgatása. A vezikuláris transzport mechanizmusa. Fehérje import. (BJ)
07 III 16 Metabolizmus és transzport: A metabolom kialakulása. Az organellumok metabolikus profilja. (endoplazmás retikulum, peroxiszómák, lizoszómák, mitokondriumok). (BJ)
    Húsvéti szünet március 21-25
  III 28 Húsvét hétfő
08 III 30 A DNS szerkezete, a DNS denaturáció, hibridizáció. Az eukarióta genom szerveződése. A kromoszómák és kromatin. A mitokondriális DNS felépítése (TB)
09 IV 04 A prokarióta és az eukarióta replikáció. A DNS polimerázok. A vezető és követő DNS szál. Okazaki fragmensek. A DNS ligáz. Helikázok, topoizomerázok. Telomerek és telomeráz (TB)
09 IV 06 A mutációk hatása a genetikai kódra. Ames próba. A DNS repair mechanizmusok: mismatch repair, bázis exciziós repair, nukleotid exciziós repair, rekombinációs repair. Kettős lánctörés (TB)
10 IV 11 Transzkripció prokariótákban. Iniciáció, elongáció, termináció, érés. Transzkripció eukariótákban. RNS polimerázok. Riboszóma képződés. (TB)
10 IV 13 A pre-mRNS szintézise, CAP-képződés, poliadeniláció és splicing (TB) II. sz. Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika tanterme 1082 Budapest, VIII. Üllői út 78/A. 08:00-09:10
11 IV 18 A genetikus kód. A tRNS aktiválása. A fehérjeszintézis menete, iniciáció, elongáció és termináció. A poszttranszlációs módosítások. (TB)
11 IV 20 Fehérjetranszport az eukarióta sejtek kompartmentumaiba. Proteolízis. (TB)
12 IV 25 A génexpresszió szabályozása prokariótákban. Az operon modell. Pozitív és negatív szabályozás a lac operonban. (TL)
12 IV 27 A génexpresszió szabályozása eukariótákban. Transzkripciós szabályozás. A kromatinstruktúra szerepe. A DNS metilációja. Enhancer szakaszok és génregulációs fehérjék (TL)
13 V 02 Poszttranszkripciós szabályozás eukariotákban. Szabályozás a mRNS életidő módosításával, a transzláció befolyásolásával.  (TL)
13 V 04 Az eukariota sejtciklus fázisai. A sejttenyészetek szinkronizálása. A sejtciklus szabályozása. Ciklinek és ciklin-függő protein kinázok. Proteázok a sejtciklusban. (TB)
14 V 09 Rekombináns DNS technológia. Vektorok és restrikciós endonukleázok. A polimeráz láncreakció. Blotting technikák és felhasználásuk. (TB)
14 V 11 Transzgén állatok, “knock out” állatok előállítása és használatuk az orvosbiológiai kutatásokban. Szekvenálás. A humán génterápia perspektívái. (TB)
     

Gyakorlatok

Hét Dátum Témakör
01 II.01-05 Szerkezet és funkció I: Szénhidrátok (szeminárium) Szikla Károly dr, Bauer Pál dr
02 II.08-12 Fehérjék vizsgálata (gyakorlat)
03 II.15-19 Aminosavak elektrometriás titrálása (gyakorlat) 
04 II.22-26 Szerkezet és funkció II. Hemoglobin, mioglobin (szeminárium) Szikla Károly dr, Bak Judit dr
05 II.29-III.4 Az ureáz enzim katalizálta reakció vizsgálata (gyakorlat) 
06 III.07-11 I. demonstráció
07 III.16-18 Szerkezet és funkció IIILipidek (szeminárium) Csanády László dr és Léránt István dr
  III.21-28  Húsvét, húsvéti szünet
08 III.29-IV.1 Biokémiai vizsgálati módszerek I: Gélszűrés (gyakorlat) 
09 IV.04-IV.08 Szerkezet és funkció IV. Sejtbiológia 1 (szeminárium) Bak Judit dr 
10 IV.11-IV.15 Biokémiai vizsgálati módszerek II: Papír- és vékony-réteg kromatográfia (gyakorlat)  
11 IV.18-IV.22 Molekuláris biológia I: A ß-galaktozidáz indukció vizsgálata (gyakorlat)
12 IV.25-IV.29 II. demonstráció
13 V.02-V.06 Szerkezet és funkció V: A molekuláris biológia alapjai (szeminárium) Bauer Pál dr
14 V.09-V.13 Molekuláris biológia II: A pGL3 basic vektor restrikciós emésztése és gélelektroforézise (gyakorlat)

Gyakorlati tematika csoportonként 2015/2016 II

Szemináriumok

Hét Dátum Témakör  
1 II.01-05 Szerkezet és funkció I: Szénhidrátok  
4 II.22-26 Szerkezet és funkció II. Hemoglobin, mioglobin  
7 III.16-18 Szerkezet és funkció III. Lipidek  
9 IV.04-IV.08 Szerkezet és funkció IV. Sejtbiológia 1  
13 V.02-V.06 Szerkezet és funkció V: A molekuláris biológia alapjai  

 

Hét Kedd-F1,2,3 Szerda-G1,2,3 Csütörtök-E1,2,3 Péntek-H1,2,3
  Beznák terem  Hári terem Hári terem  Békéssy terem
   12:15-15:15  11:15-14:15 15:00-18:00  08:00-11:00
1 Bauer Pál dr Szikla K dr Bauer P dr Szikla K dr
4 Bak Judit dr Szikla K dr Bak J dr Szikla K dr
7 Nemzeti Ü.
Csanády L dr
 CsL&LI  Léránt I dr
        + F1, F3 + F2 08:00-09:55
9 Bak J dr Bak J dr Bak J dr Bak J dr
13 Bauer P dr Bauer P dr Bauer P dr Bauer P dr

*a Hári terem helyett a Fül- Orr- Gégészeti és Nyaksebészeti Klinika előadó termében megtartott konzultáció (Budapest VIII., Szigony utca 36 H-1085)

Csoportok

       
ÁOK E1 Dóczi Judit dr csütörtök 15:00-18:00
ÁOK E2 Kovács Tünde dr csütörtök 15:00-18:00
ÁOK E3 Végh Miklós dr csütörtök 15:00-18:00
ÁOK F1 Ambrus Attila dr kedd 12:15-15:15
ÁOK F2 Bak Judit dr kedd 12:15-15:15
ÁOK F3 Tóth Erzsébet dr kedd 12:15-15:15
ÁOK G1 Csanády László dr szerda 11:15-14:15
ÁOK G2 Léránt István dr szerda 11:15-14:15
ÁOK G3 Szikla Károly dr szerda 11:15-14:15
ÁOK H1 Bauer Pál dr péntek 08:00-11:00
ÁOK H2 Hullán Lehel dr péntek 08:00-11:00
ÁOK H3 Tanka-Salamon Anna dr péntek 08:00-11:00
  Helyettesítések    
E csop. csütörtök 1. Csanády László dr,  2. Bauer Pál dr 15:00-18:00
F csop. kedd 1. Ambrus Attila dr, 2. Tanka-Salamon Anna dr 12:15-15:15
G csop. szerda 1. Dóczi Judit dr, 2. Tanka-Salamon Anna dr 11:15-14:15
H csop. péntek 1. Kovács Tünde dr, 2. Bak Judit dr 08:00-10:30

Tankönyv

Tankönyvek, jegyzetek

 • Ádám – Dux – Faragó -Fésűs – Machovich – Mandl – Sümegi: Orvosi Biokémia – Egyetemi tankönyv, Szerkesztette: Ádám Veronika, Medicina 2001, II. kiadás
 • Hrabák – Idei – Mészáros – Staub – Tóth – Vér: Biokémia: Aminosavak, peptidek, szénhidrátok, lipidek, nukleotidok, nukleinsavak, vitaminok és koenzimek szerkezete és tulajdonságai – jegyzet. Szerkesztette: Mandl József
 • Bánhegyi Gábor: Szubcelluláris biokémia
 • Keszler – Mandl – Mészáros – Solymossy – Tóth: Orvosi kémia és biokémia a laboratóriumban elsőéves orvos- és fogorvostan-hallgatóknak, gyakorlati jegyzet.
 • Hrabák – Mészáros – Müllner: Orvosi Kémia és Biokémia feladatgyűjtemény
 • A tanszéki honlapon közzétett gyakorlati és szemináriumi e-tananyag: Szeminárium: szénhidrátok, hemoglobin és mioglobin, sejtbiológia-1, lipidek, a molekuláris biológia alapjai; gyakorlat: a ß-galaktozidáz indukció vizsgálata, a pGL3 basic vektor restrikciós emésztése és gél elektroforézise

1. demonstráció

 • Az 1. demonstráció időpontja: 6. oktatási hét 2016.III. 7-11 a gyakorlat időpontjában Első demonstráció
 • Az 1. demonstráció első pót-demonstrációja: 7. oktatási hét. A gyakorlatvezető szervezésében
 • Az 1. demonstráció második pót-demonstrációja: 14. oktatási hét. Ekkor oktatói bizottság várja azon hallgatókat, akik eddig már két alkalommal is elégtelen minősítést szereztek demonstrációjukra.
 • A félév végi aláírás megszerzésének feltételei: (i) legalább elégséges érdemjegy megszerzése mindkét demonstráció során. (ii) három, vagy kevesebb hiányzás a gyakorlatokról, szemináriumokról.

2. demonstráció

 • Az 2. demonstráció időpontja: 12. oktatási hét 2016.IV.25-IV.29 a gyakorlat időpontjában. A második demonstrációról
 • A 2. demonstráció első pót-demonstrációja: 13. oktatási hét. A gyakorlatvezető szervezésében
 • A 2 demonstráció második pót-demonstrációja. 14. oktatási hét. Ekkor oktatói bizottság várja azon hallgatókat, akik eddig már két alkalommal is elégtelen minősítést szereztek demonstrációjukra.
 • A félév végi aláírás megszerzésének feltételei: (i) legalább elégséges érdemjegy megszerzése mindkét demonstráció során. (ii) három, vagy kevesebb hiányzás a gyakorlatokról, szemináriumokról.

Vizsga

A félév végi számonkérés írásban történik. A kollokvium során hallgatóink 60 tesztkérdésből álló feladatlapot (max. 60 pont), képletismereti feladatlapot (max. 2 pont) oldanak meg; valamint a kollokvium részét képezi a gyakorlati vizsga (max. 2 pont) is. A demonstráció eredményei is beleszámítanak a vizsgaeredménybe. Az írásos vizsgáról A 60 tesztkérdésből álló feladatlap egyszeres feleletválasztó típusú, többszörös feleletválasztó típusú, illetve relációanalízis típusú kérdéseket tartalmaz. Minden egyes helyesen megoldott teszt-feladat 1 pontot ér. A gyakorlati vizsga során a hallgatók NEM VÉGEZNEK kísérletet. Az írásos teszt során a

 1. tesztvizsga során (60 kérdés) max. 60 pontot),
 2. gyakorlati vizsga során 0-1-2 pontot és
 3. képletismeretből 0-1-2 pontot szerezhetnek.
 4. a két félévközi számonkérés (demonstráció) jegyei is beszámítanak a vizsgajegybe, jeles demonstrációs eredmény 5 pontot ér, elégséges jegy 2 pontot jelent, elégtelen demonstrációs jeggyel a hallgató nem kap félév végi aláírást.

A vizsga eredménye elégtelen (1), ha

 1. a teszt megoldása során 25, vagy 25-nél kevesebb helyes megoldás született,
 2. a gyakorlati vizsga eredménye 0 pont,
 3. a képletismeret során 5, vagy 5-nél kevesebb jó megoldás született (0 pont),
 4. illetve ha az összpontszám [teszt+képlet+gyakorlati vizsga] 33 pont, vagy annál kevesebb.

Ha az összpontszám 34-42 pont [elégséges (2)], 43-49 pont [közepes (3)], 50-56 [jó (4)] 57-74 pont, [jeles (5)] a vizsgán megszerezhető érdemjegy. Ha a vizsga bármely okból elégtelen, valamennyi részét [teszt, képletírás] ismételni kell, egyedül a sikeres gyakorlati vizsgát [1 vagy 2 pont] nem kell újraírni. FM kurzus felvétele esetén a gyakorlati vizsgát is újra kell írni.

Vizsgatételek

Tanulmányi verseny

E-jelentkezés a versenyre

 1. május 9-én hétfőn 18:00 órától orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia 1 tantárgyból tanulmányi versenyt tartunk az EOK Szent-Györgyi Albert előadótermében.

A részvétel feltétele:

 • elektromos jelentkezés az intézeti honlapon 2016. május 2 hétfő 13:00 óráig,
 • az első és második demonstráció érdemjegy legalább közepes
 • ezen érdemjegyeket a hallgató az első alkalommal megszerezte
 • A versenyre jelentkező hallgató ebben a félévben vette fel először az orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia 1 tantárgyat.

A verseny során számon-kérhető tananyag a félév során elhangzott előadások, gyakorlatok, szemináriumok tananyaga.

A verseny résztvevői 60 tesztkérdésből álló feladatlapot oldanak meg, e mellett 20 képletből álló feladatlapon a versenyző hallgatók képletismeretét teszteljük.

75%-os, vagy azt meghaladó teljesítmény esetén a verseny-győztesek indexébe jeles minősítés kerül.

Kérjük, a részt venni szándékozó hallgatóinkat, jelentkezzenek az alábbi elektromos űrlap kitöltésével.  E-jelentkezés a versenyre

 

Követelményrendszer

Tantárgy

 • A tantárgy neve: Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia I.
 • Neptun kód: AOKOBI290_1M
 • Kreditértéke: 7
 • A tantárgy előadójának neve: Dr. László Tretter MD, PhD, DSc egyetemi tanár

A tantárgy fő célja a biológiai szempontból fontos molekulák – aminosavak, szénhidrátok, lipidek és nukleotidok, valamint a fehérjék, enzimek, nukleinsavakszerkezete és funkciója közötti legfontosabb összefüggések feltárása. Az orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia I tantárgy alapvető fontosságú a sejtek intermedier anyagcsere-folyamatainak megértéséhez és elsajátításához; ez utóbbit segíti a félév során elhangzó bioenergetikával és a mitokondrium ATP szintézissel foglalkozó fejezet is. A sejtszerveződés elveit és a sejtszervecskék funkcióit írja le a sejtbiológia-1 fejezet. A molekuláris biológia fejezet a genetikai információk tárolásának és átadásának folyamatait – replikáció, transzkripció, transzláció, valamint a génexpresszióval kapcsolatos jelenlegi ismereteket – mutatja be. Összefoglalás hangzik el a biotechnológia jelenleg használt módszereiről.

Tanulmányi felelős: Léránt István adjunktus

Telefon: +36-1-4591500 #60034; +36-20-6660061 +36-20-6632267

Tanévbeosztás: 2015/2016 tanév II. félév
Szorgalmi időszak: 2016. február 01- május 13
Vizsgaidőszak:  2016. május 17. – június 24.
Ismétlő vizsgaidőszak: 2016. június 27. – július 01.
 
 
Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia I tárgy előadói, szeminárium- és gyakorlatvezetői
Ambrus Attila adjunktus
Bak Judit adjunktus
Bauer Pál ny. egyetemi docens, szaktanácsadó
Csanády László egyetemi docens
Dóczi Judit tudományos munkatárs
Hullán Lehel szerződéses munkatárs
Kovács Tünde szerződéses munkatárs
Léránt István adjunktus
Szikla Károly ny. adjunktus, szaktanácsadó
Tanka-Salamon Anna tudományos munkatárs
Törőcsik Beáta adjunktus
Tretter László egyetemi tanár
Végh Miklós szerződéses munkatárs

 

Gyakorlati előkészítő munkacsoport

Keszler Gergely adjunktus, csoportvezető
Szabó Róbertné munkacsoport vezető
Pelczer Kinga
Stroe Márta
 

Oktatási ügyintézés:

+36-1-4591500 #60061; +36-20-6660061

Oktatási szünetek:

 • TDK konferencia: Az első éves hallgatók számára NINCS OKTATÁSI SZÜNET
 • Ünnepség – Az 1848-as forradalom ünnepe: 2016. március 11. (péntek) 10.30 -13.00
 • Húsvét, tavaszi szünet: 2016. március 28. (húsvét hétfő), 2016. március 21- március 25-ig tavaszi szünet
 • Kari nap: 2016. április 19 (kedd)
 • Pünkösd hétfő: 2016 május 16

Letöltések