Betűméret: A A A

Követelményrendszer

Tantárgy: BIOKÉMIA I.
Kódja: GYOBIBIKE1M
Kredit értéke: 3 Tanév: 2014/2015 Félév: I . (tavasz)
A tantárgy előadója: Dr. Ambrus Attila
Tanulmányi felelős:  Maróthyné Dr. Tóth Erzsébet

A tantárgy felvételének előkövetelménye:  biológia II (GYGENBIOE2M), biofizika (GYFIZBIFE2M), szerves kémia I. (GYSZKSZKE1M) tantárgyakból sikeres vizsga a Semmelweis Egyetemen, vagy más hazai egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, vagy külföldi egyetem, ill. más kar előzetes hallgatása esetén a tematika összehasonlítása, esetlegesen különbözeti vizsgák letétele után.

Heti tanóra szám (előadás, gyakorlat):  heti 3 óra előadás (2+1 tanóra), nincs gyakorlat

Vizsga jellege: írásbeli kollokvium (teszt, szöveges, kiegészítendő, képletes kérdések)

A tárgy tematikája: Fehérjék szerkezete és vizsgálati módszereik. Enzimológia. Bioenergetika. Szénhidrát-, lipid-, aminosav- és nukleotid-anyagcsere.