Betűméret: A A A

Biokémia 2 (GYTK)

 

Gyógyszerészi biokémia 2

GYÓGYSZERÉSZI BIOKÉMIA 2 – 2016/2017. tanév II. félév

 • Tantárgy neve: Biokémia 2
 • Tantárgyfelelős előadó: dr. Ambrus Attila
 • Neptun kód: GYOBIBKIE2M
 • Kreditpont: 3
 • Heti óraszám: 2,5 óra előadás, 3 óra gyakorlat kéthetenként
 • Tanulmányi felelős: Maróthyné dr. Tóth Erzsébet
 • Oktatási ügyintézés: Ozsváth Zsolt, SE EOK 1.508-as számú helyiség +36-1-459 1500#60061 +36-20-666 0061

A tárgy tematikája: 

véralvadás. jelátvitel, neurokémia.  biotranszformáció. metabolikus integráció. genetikai információ áramlás, genomika. bioinformatika, DNS szintézis, RNS szintézis, fehérjeszintézis, DNS javítása, génexpresszió szabályozása, sejtciklus, sejthalál, daganatok.

Előadások

ELŐADÁSOK – 2016/2017. tanév II. félév

 Előadási bemutatók  

2016/2017. tanév I. félév
 
Az előadások időpontja, helyszíne:
kedd 10:10-12:15 Hevesy György előadóterem
Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ
Budapest, IX., Tűzoltó utca 37–47. H–1094
 
Előadási tematika
 
Előadók: Ambrus Attila dr (AA), Bauer Pál dr (BP), Léránt István dr (LI), Tóth Erzsébet dr (TE), Tretter László prof (TL)
 
Hét Dátum  Előadás
01. szept 06 Hemosztázis I (LI)
02. szept 13 Hemosztázis II (LI)
03. szept 20 Biotranszformáció (TE)
04. szept 27 Jelátvitel (BP)
05. okt 04 Neurobiokémia (TE)
06. okt 11 Metabolikus integráció  (TL)
07. okt 18 Metabolikus integráció I (TL)
08. okt 25 DNS, RNS, a genetikai információ áramlásának iránya (AA)
09. nov  Genomika, bioinformatika (AA)
10. nov 08 DNS-replikáció és hibajavítás (AA)
11. nov 15 RNS szintézis. Génexpresszió-szabályozás (AA)
12. nov 22 Fehérjeszintézis  (AA) 
13. nov 29 A sejtciklus és a sejthalál biokémiája (BP)
14. dec 06 A daganatok biokémiája (TL)
 

Gyakorlatok

GYAKORLATOK – 2016/2017. tanév II. félév

A gyakorlatok helyszíne: Orvosi Biokémia Intézet – 5. számú gyakorló helyisége, Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47 H-1094

A gyakorlatok időpontja az első és páratlan oktatási héten az 1. számú csoportoknak, a második és a páros oktatási héten a 2. számú csoportoknak tartjuk gyakorlatainkat

Csoport Nap időpont Gyakorlatvezető
C1 hétfő 08:00-10:30 Tóth Erzsébet dr
C2 hétfő 08:00-10:30 Nagy Ádám dr
A1 hétfő 10:45-13:15 Bartha Katalin dr
A2 hétfő 10:45-13:15 Bartha Katalin dr
B1 szerda 14:00-16:30 Bak Judit dr
B2 szerda 14:00-16:30 Bak Judit dr

Gyakorlati tematika

Hét Dátum Gyakorlat / szeminárium
1 09:05_07 Balesetvédelmi oktatás, a véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata I. csoportoknak
2 09:12_14 Balesetvédelmi oktatás, a véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata
3 09:19_21 A szukcinát-dehidrogenáz kompetitív gátlása
4 10:26_28 A szukcinát-dehidrogenáz kompetitív gátlása
5 10:03_05 A mitokondriális oxidáció mérése
6 10:10_12 A mitokondriális oxidáció mérése
7 10:17_19 A piruvát-kináz allosztérikus szabályozása Dolgozatírás (1-6 hét)
8 10:24_26 A piruvát-kináz allosztérikus szabályozása Dolgozatírás (1-6 hét)
9 11:xx_02 Fehérjék LDS poliakrilamid-gélelektroforézise
10 11:07_09 Fehérjék LDS poliakrilamid-gélelektroforézise
    A B1, C2, A2, B2 csoportok a megszokott gyakorlati időben végzik el a fenti gyakorlatot
   

Az ünnepnap miatt elmaradó gyakorlat pótlása:

 • C1 csoport – nov 7. hétfő 16:00-18:30 (okt 31. helyett)
 • A1 csoport – nov 9. szerda 15:45-18:15 (okt 31. helyett)
11 11:14_16 Szérum koleszterin és triglicerid meghatározás 
12 11:21_23 Szérum koleszterin és triglicerid meghatározás 
12   Dolgozatírás pénteken (november 25-én)
13 11:28_30 (i) Tripszin tisztítása affinitás kromatográfiával. (ii) Tripszin, kimotripszin szubsztrátspecificitása
14 12:05_07 (i) Tripszin tisztítása affinitás kromatográfiával. (ii) Tripszin, kimotripszin szubsztrátspecificitása
14 12:07_09 Pót-dolgozat – külön időpontban

A gyakorlatok másik csoporthoz csatlakozva pótolhatóak, amikor ugyanaz a tematikájú gyakorlat folyik. Igazolást nem kérünk a távolmaradás okáról. Semmilyen indokkal nem lehet több hiányzás a gyakorlatokról két alkalomnál.  

Az október 31. hétfői munkanap helyett október 15. a hivatalos munkanap. Ekkor azonban a gyakorlatot technikai okokból nem tudjuk megtartani. 

Tankönyvek

TANKÖNYVEK – 2016/2017. tanév II. félév

Ádám – Dux – Faragó – Fésűs – Machovich – Mandl – Sümegi: Orvosi Biokémia – Egyetemi tankönyv, Szerkesztette: Ádám Veronika, Medicina 2001, II. kiadás A hallgatók saját jegyzetelései

Zárthelyi dolgozatok

ZÁRTHELYI DOLGOZATOK – 2016/2017. tanév II. félév

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

 • A demonstrációk beosztása
 • 1. kötelező  dolgozat a 7. és 8. héten a gyakorlat idejében a kísérletes gyakorlattal együtt max. 50 perc időtartamban. Anyaga 4 kérdés az 1-5. hét előadásainak anyagából és egy szöveges gyakorlati kérdés. Kérdéstípus: a gyakorlatvezető által adott és javított kiegészítendő kérdések, szöveges-képletes kérdések. Ismétlés, javítás, pótlás: a 9. héten csoportonként és 14. héten központilag szintén a gyakorlatvezetők által adott és javított kérdések.
 • 2. kötelező dolgozat a 12. héten az egész évfolyamnak együtt, pénteken (2016 november 25). Anyaga: a 6-12. hét előadásainak anyaga és egy szöveges gyakorlati kérdés. Típusa: 25 tesztkérdés (és szöveges gyakorlati kérdés). Ismétlés, javítás, pótlás: 13. és 14. héten központilag, péntekenként.

A dolgozatok értékelése:

Az első, szöveges dolgozatban kérdésenként 5 pont adható. A 2. dolgozatban 25 tesztkérdésre kérdésenként 1 pont, míg a gyakorlatra 5 pont adható. 

Ponthatárok:

0-9 1 (elégtelen)
10-13 2 (elégséges)
14-17 3 (közepes)
18-21 4 (jó)
22-25 vagy 30 a 2. zh-ban 5 (jeles)

 

Követelményrendszer

Követelményrendszer – 2016/2017. tanév II. félév

 • A tantárgy felvételének előkövetelménye:  biokémia I (GYOBIBIKE1M), szerves kémia II. (GYSZKSZKE2M) tantárgyakból sikeres vizsga a Semmelweis Egyetemen, vagy más hazai egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, vagy külföldi egyetem, ill. más kar előzetes hallgatása esetén a tematika összehasonlítása, esetlegesen különbözeti vizsgák letétele után.
 • Heti tanóraszám (előadás, gyakorlat):  heti 2,5 tanóra előadás, kéthetente 3 tanóra gyakorlat
 • Vizsga jellege: írásbeli szigorlat (teszt, szöveges, kiegészítendő, képletes kérdések)
 • A tárgy tematikája:  véralvadás. jelátvitel, neurokémia.  biotranszformáció. metabolikus integráció. genetikai információ áramlás, genomika. bioinformatika, DNS szintézis, RNS szintézis, fehérjeszintézis, DNS javítása, génexpresszió szabályozása, sejtciklus, sejthalál, daganatok.
 • A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:  regisztrálás a Neptun rendszerben, előadásoknak nincs pótlása
 • Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: nem kérünk igazolást
 • A félév végi aláírás követelményei: regisztrálás a Neptun rendszerben, két sikeres zárthelyi dolgozat, kettőnél nem több hiányzás a gyakorlatokról.

A  vizsgaosztályzat kialakításának módja:

Írásbeli szigorlat a két félév anyagából.

 • 1. és 2. blokk: az I. félév anyagából (teszt és kiegészítendő, szöveges-képletes kérdések), 2×10 pont,
 • 3. és 4. blokk: a II. félév anyagából (teszt és kiegészítendő, szöveges-képletes kérdések), 2×10 pont,
 • 5. blokk: 1 gyakorlati kérdés,  5 pont
 • 6. blokk: képletes kérdés + a legutolsó 3 előadás anyagából kiskérdés vagy teszt, 5 pont
 • Összesen 50 pont adható. Minden blokkban minimálisan 40%-ot el kell érni a sikeres vizsgához. Azok a hallgatók, akik a II. félévben az 1. dolgozatra 4-es osztályzatot kapnak, 4×2 = 8 pont értékkel kiválthatják a 3. blokkot, akik a 2. dolgozatra kapnak 4-es osztályzatot, azok 8 pontot kapnak a 4. blokkra, amire így nem kell válaszolniuk. Az 5-ös osztályzat 5×2 = 10 pontot ér a 3. és 4. blokkban. Az I. félévből semmilyen módon nem hoznak jutalompontot, és a most szerzett vizsgakedvezmény csak a félévet lezáró december-januári vizsgaidőszakban érvényes.

Ponthatárok:

0-19 (vagy < 40% az 1-6. blokkok bármelyikére) 1 (elégtelen)
20-27  (és ≥ 40% az 1-6. blokkok mindegyikében) 2 (elégséges)
28-35   3 (közepes)
36-43   4 (jó)
44-50   5 (jele

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont módosítása a Neptun rendszerben a vizsgaszabályzat szerint.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: orvosi vagy egyéb igazolás. 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:  A biokémia elsajátításához elsősorban az előadások anyagát ajánljuk, melyeknek ábrái néhány kivételtől eltekintve megtalálhatók lesznek a honlapunkon, és a hallgatók saját jegyzeteivel kiegészítve használhatók. A hivatalos tankönyv: Ádám Veronika: Orvosi Biokémia (Medicina Kiadó 2001.) Angolul tudó hallgatók számára javasoljuk: Berg-Tymoczko-Stryer: Biochemistry (6th edition) tankönyvet.

Szigorlati tételek

SZIGORLATI TÉTELEK – 2016/2017. tanév II. félév

Letöltés