Betűméret: A A A

2. demonstráció

A második demonstráció megírására a 12. oktatási héten (2015. április 27 – április 30) kerül sor. Az írásos számonkérés során 4 ’egység’-ből álló feladatot kell megoldania a hallgatóknak.  A 4 esszékérdés megválaszolásáért kérdésenként maximum 10 pont szerezhető. (A számonkérés során egy esszé kérdés helyett 10 képlet is kérdezhető az alábbi képletlistából).

Április 28. oktatási szünet. A csoportok a gyakorlatvezetőjükkel egyeztetett időpontban írják a demonstrációt.

A demonstráció megírásáért szerezhető érdemjegy kiszámítása a megszerzett pontok alapján

Érdemjegy

Pontok összege

 
jeles

36-40

31-35

közepes

26-30

elégséges

21-25

elégtelen

0-20

 

10 képlet felrajzolása az alábbi listából:

Nukleodiok:

adenin, guanin, hipoxantin, xantin, húgysav, timin, uracil, citozin, nukleozid és deoxinukleozid – mono – di – trifoszfátok (pl.: pl. adenozin, AMP, ADP, ATP, dATP), cAMP, cGMP, A és T bázispárosodás, C és G bázispárosodás

Lipidek:

foszfatidsav, foszfatidil-kolin, foszfatidil-szerin, difoszfatidil-glicerin (kardiolipin), foszfatidil-inozitol-4,5-bisz-foszfát, plazmánsav, trombocita aktiváló faktor, koleszterin, kólsav, taurokólsav, glikokólsav, kortizol, aldoszteron, progeszteron, tesztoszteron, ösztradiol, arachidonsav,

 

Sejtbiológia 1.

 • Kompartimentáció: az eukarióta sejt szerveződése. A sejtmembrán szerkezete, működése. A sejtmag. Intracelluláris membránrendszerek
 • Organellumok mozgása és mozgása. Citoszkeleton, a sejtváz, mikrofilamentumok, az aktomiozin-rendszer, mikrotubulusok, intermedier filamentumok
 •  Organellumok mozgása és mozgása. Vezikuláris transzport mechanizmusa Fehérjeimport Metabolizmus és transzport: A metabolom kialakulása. Az organellumok metabolikus profilja. (endoplazmás retikulum, peroxiszómák, lizoszómák, mitokondriumok.

Molekuláris biológia.

 • A DNS szerkezete, DNS denaturáció, hibridizáció. Az eukarióta genom szerveződése. Kromoszómák és kromatin. A mitokondriális DNS felépítése.
 • A prokarióta és az eukarióta replikáció. DNS polimerázok. A vezető és követő DNS szál. Okazaki fragmensek. A DNS ligáz. Helikázok, topoizomerázok. Telomerek és telomeráz.
 • A mutációk hatása a genetikai kódra. Ames próba. DNS repair mechanizmusok: mismatch repair, bázis exciziós repair, nukleotid exciziós repair, rekombinációs repair. Kettős lánctörés.
 • Transzkripció prokariótákban. Iniciáció, elongáció, termináció, érés. Transzkripció eukariótákban. RNS polimerázok. Riboszóma képződés.
 • ·         A pre-mRNS szintézise, CAP-képződés, poliadeniláció és splicing. 
 •  A genetikus kód. A tRNS aktiválása. A fehérjeszintézis menete, iniciáció, elongáció és termináció. Poszttranszlációs módosítások.
 • Fehérjetranszport az eukarióta sejtek kompartmentumaiba. Proteolízis
 • A génexpresszió szabályozása prokariótákban. Az operon modell. Pozitív és negatív szabályozás a lac operonban.