Betűméret: A A A

Biokémia 3 – FOK – 2018/2019

Előadádok

 

Hétfő 10:00-10:45 Hevessy György előadóterem
Csütörtök 16:10-16:55 Szent-Györgyi Albert előadóterem

Előadók: Törőcsik Beáta MD, PhD (TB), Szöllősi András PhA (SzA); Komorowicz Erzsébet MD, PhD (KE), Komáry Zsófia (KZs) MD, PhD

01 2019.02.04 Az anyagcsere integrációja. A vörösvértestek metabolizmusa és a metabolizmust érintő enzimopátiák. A vese intermedier anyagcseréje. A vesekéreg és velőállomány metabolikus sajátságai. A vese metabolizmusa éhezésben és acidózisban. A vesében és a májban folyó glukoneogenezis összehasonlítása. (TB)
  2019.02.07 A harántcsíkolt izom és a szívizom metabolizmusa. Metabolikus adaptáció a fizikai erőkifejtéshez. (TB)
02 2019.02.11. Az agy és zsírszövet metabolikus jellemzői. A bélhámsejtek és limfociták metabolizmusa. (TB)
  2019.02.14. Az éhezés-jóllakottság ciklus és regulációja, a májban zajló folyamatok. Szervek közötti kommunikáció jóllakott és éhező állapotban. A jóllakott májban zajló biokémiai folyamatok szabályozása. (TB) (TDK koncerencia, az előadás helyszíne, időpontja később jelenik meg)
03 2019.02.18. Az éhezés különböző stádiumai. Szervek közötti kommunikáció éhezésben. A májsejt metabolizmus szabályozása éhezésben. (TB)
  2019.02.21 Ioncsatornák Az ioncsatornák általános jellemzői. Az ioncsatornák vizsgálatának módszerei. A kapuzás és a permeáció molekuláris mechanizmusa. A K+-csatorna térszerkezete. (SzA)
04 2019.02.25 Ioncsatorna-családok. Feszültségfüggő, Ca2+-aktivált és ATP-szenzitív K+-csatornák. Feszültségfüggő Cl-csatornák. CFTR Cl-csatorna. Nikotinerg Ach-receptor. (SzA)
  2019.02.28 Neurokémia és membrántranszport. Ionok permeabilitása a plazmamembránban. P-típusú ATPázok. A Na,K-ATPáz szerkezete (TB)
05 2019.03.04 Na,K-ATPáz izoformák, regulációjuk. Másodlagos aktív transzportok. Na-H-cseretranszporter (TB)
  2019.03.07 Kémiai ingerületátvitel. Kolinerg neurotranszmisszió. Acetilkolin szintézise, receptorai, acetilkolinészteráz. Szinaptikus vezikulák exocitózisa (TB)
06 2019.03.11 Noradrenerg neurotranszmisszió. A noradrenalin szintézise, metabolizmusa, felvétele a szinapszisba (TB)
  2019.03.14 Adrenerg receptorok. Az adrenalin és noradrenalin hatásainak molekuláris mechanizmusa az egyes szervekben (TB)
07 2019.03.18 Dopaminerg és szerotoninerg neurotranszmisszió. Szintézis,  transzporterek, receptorok. A Parkinson-kór biokémiája (TB)
  2019.03.21 Glutamaterg neurotranszmisszió, Glutamaterg receptorok (TB)
08 2019.03.25 A nitrogén-monoxid szabályozó és patológiás szerepe. Nitrogén-monoxid-szintáz. Guanilát-cikláz. A nitrogén-monoxid molekuláris hatásai (TB)
  2019.03.28 Hemosztázis. A véralvadék képződésének és feloldódásának általános áttekintése. Fibrinogén és fibrin. A trombin szabályozása. A protrombin                aktiválása. A véralvadás beindítása és az indító szignál amplifikációja. (KE)
09 2019.04.01 A véralvadás inhibitorrendszere és negatív visszacsatolási mechanizmusok. (KE)
  2019.04.04 Fibrinolízis. A plazminogén aktiválása. A plazmin inhibitorrendszere. (KE)
10 2019.04.08 A véralvadék képződésének és feloldódásának sejtes tényezői. A vérlemezkék és a von Willebrand-faktor. (KE)
  2019.04.11 A neutrofil leukociták és az endotélsejtek szerepe a hemosztázisban. (KE)
  ápr 15-22 HÚSVÉTI SZÜNET
11 2019.04.25 Hemodinamikai és biokémiai interakciók a hemosztázisban. (KE)
12 2019.04.29 Endothelium diszfunkciója az atherosclerosis iniciálásában. Mintázat-felismerő receptorok (TLR, scavenger receptorok) funkciója és szerepük az érfalban. Koleszterin-indukált piroptózis (KE)
  2019.05.02 A koleszterin szerepe az atheroscleroticus plakk kialakulásában. LDL oxidációja és scavenger receptorok. Koleszterin homeosztázisához kapcsolódó rizikótényezők atherosclerosisban (diabetes, hyper-trigliceridemia). Atherosclerosis megelőzésének biokémiai alapjai. (KE)
13 2019.05.06 Az anyagcsere integrációja a génexpresszió szintjén. A táplálék-összetevők által közvetlenül szabályozott génexpressziós szintű szabályozások ChREBP szignáltranszdukció. A SREBP, az mTOR és a PPAR rendszer szerepe a metabolizmus regulációjában. (TB)
  2019.05.09 A sejt aktuális anyagcsereállapota által vezérelt szabályozó, adaptációs szignálok és hatásmechanizmusuk. Az AMP-kináz, a PGC1-α, HIF és a p53. A pajzsmirigyhormon biokémiai hatásai és szerepe a komplex anyagcsere-regulációban, thermogenezisben. (TB)
14 2019.05.13 Jelátvitel. Növekedési faktorok és receptoraik. Receptor tirozinkinázokról és receptor szerin/treonin-kinázokról kiinduló jelátviteli utak. Biológiai hatások: proliferáció, differenciáció, túlélés, angiogenezis, metasztázisképzés. (KZs)
  2019.05.16 Citokinek. JAK–STAT jelátviteli útvonal. A nukleáris faktor κB (NFκB) és jelpályájának zavarai. Magi receptorok. (KZs)

Szemináriumok időpontja

3 óra gyakorlat / szeminárium kéthetente

Csoport     Gyakorló Szemináriumvezető
F1 Kedd 08:00-10:30 1 Végh Miklós dr
F2 Kedd 08:00-10:30 1 Végh Miklós dr
F3 Kedd 08:00-10:30 2 Tóth Erzsébet dr
F4 Kedd 08:00-10:30 2 Tóth Erzsébet dr
F5 Kedd 10:45-13:15 1 Bak Judit dr
F6 Kedd 10:45-13:15 1 Bak Judit dr

Szemináriumok, gyakorlatok

Hét Csoport Szeminárium / gyakorlat
01 F1;F3;F5 Balesetvédelmi oktatás. Az izommunka biokémiai vonatkozásai (szeminárium)
02 F2;F4;F6 Balesetvédelmi oktatás. Az izommunka biokémiai vonatkozásai (szeminárium)
03 F1;F3;F5 Transzaminázok és kreatinkináz aktivitásának mérése (gyakorlat)
04 F2;F4;F6 Transzaminázok és kreatinkináz aktivitásának mérése (gyakorlat)
05 F1;F3;F5 Fehérjék és glukózaminoglikánok körforgása a szövetekben (anabolizmus és       katabolizmus (szeminárium) 1. zárthelyi dolgozat
06 F2;F4;F6 Fehérjék és glukózaminoglikánok körforgása a szövetekben (anabolizmus és       katabolizmus (szeminárium) 1. zárthelyi dolgozat
07 F1;F3;F5 A máj szerepe az anyagcserében. Az anyagcsere átrendeződése májbetegségekben (szeminárium)
08 F2;F4;F6 A máj szerepe az anyagcserében. Az anyagcsere átrendeződése májbetegségekben (szeminárium)
09 F1;F3;F5 Vércukorszint meghatározása (gyakorlat)
10 F2;F4;F6 Vércukorszint meghatározása (gyakorlat)
    HÚSVÉTI SZÜNET
11 F1;F3;F5 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata (hemosztázishoz kapcsolódó laboratóriumi eljárások) (gyakorlat)+ 2. zárthelyi dolgozat
12 F2;F4;F6 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata (hemosztázishoz kapcsolódó laboratóriumi eljárások) (gyakorlat) + 2. zárthelyi dolgozat
13 F1;F3;F5 Veleszületett és szerzett trombofiliák  (szeminárium)  – Zárthelyi dolgozatok pótlása
14 F2;F4;F6 Veleszületett és szerzett trombofiliák  (szeminárium)  – Zárthelyi dolgozatok pótlása

Demonstrációk

A 2. zárthelyi dolgozat a 11. és 12. oktatási héten lesz. Április 30. kedd helyett a gyakorlatvezetőjükkel egyeztetnek időpontot. A tananyag a tk. 5. 21. és 25. fejezete az előadásanyaggal és a 5-11. heti gyakorlatok/szemináriumok anyagával kiegészítve.

Pótdolgozat május 9. csütörtök 18 óra a hiányzók számára, vagy akik nem érték el a két dolgozatból az 50%-ot.

A félév során írásbeli számonkéréseket tartunk az 5-6. és 11-12. héten, melyek eredménye beszámításra kerül a vizsgajegy kialakításakor. A dolgozatok pótlására két-két lehetőséget biztosítunk a félév utolsó két hetében azok számára, akik nem írták meg a dolgozatot, vagy nem érték el a 15 pontot. Mindkét dolgozat 30 tesztkérdésből áll és 45 percet biztosítunk rá. A pótlások is délután lesznek a 13. és 14. héten. Az első dolgozat anyaga az 1-4. hét előadásainak és gyakorlatainak/szemináriumainak anyaga, a második dolgozaté az 5-10. hét elődásainak és gyakorlatainak/ szemináriumainak anyaga.

Értékelés:
A félévközi számonkérésre nem kapnak osztályzatot. A két, egyenként 30 pontos dolgozatból összesen legalább 30 kérdésre jól kell válaszolni. Az elért pontokat megfelezve számítjuk be a vizsgába egy külön blokként.

Tanulmányi verseny

Fogorvosi biokémia III. verseny tudnivalói: időpont május 10. péntek 14:30 vagy 16:20, a jelentkezők számától függően egy vagy két menetben a Szent-Györgyi és Hevesy termekben.

A jelentkezés Doodle-ban történik május 6. hétfő 10 óráig. Azok jelentkezhetnek, akik a dolgozatokra a 30 vizsgapontból legalább 20 pontot elértek.

A verseny 80 tesztkérdésből áll, amit 100 perc alatt oldanak meg. Az első 20 pontos blokkban a Fogorvosi biokémia II és III gyakorlatainak, szemináriumainak anyaga, valamint a tankönyv ábráihoz kapcsolódó feladatok vannak. A 2-4. blokkok 1-1 Fogorvosi biokémia félév tananyagát tartalmazzák.

A teszten maximálisan szerezhető 80 ponthoz hozzáadódik az előadásokon szerezhető 5 jutalompont. A verseny sikeres, ha legalább 57 pontot érnek el összesen, és legalább 9-et blokkonként. A sikeresség jeles szigorlati eredményt jelent. Kívánságukra az összes résztvevő eredményét nyilvánosságra hozzuk Neptun kóddal.

Eredményhirdetés: május 16-i csütörtöki előadáson.

Tankönyvek

  • Orvosi Biokémia – Egyetemi tankönyv, Szerkesztette: Ádám Veronika, Semmelweis Kiadó, 2016
  • A tanszéki honlapon közzétett gyakorlati és konzultációs segédanyag, valamint az előadások ábrái.

Követelményrendszer

A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
A gyakorlatokon és előadásokon való megjelenés kötelező, pótlásukra nincs lehetőség. Egy alkalmat meghaladó gyakorlati hiányzás esetén a félév elismerésére nincs mód. Tíz percet meghaladó késés a gyakorlatról való távolmaradásnak minősül. Távollét esetén nem kérünk igazolást.
A félévközi ellenőrzések:
A félév során írásbeli számonkéréseket tartunk az 5-6. és 11-12. héten, melyek eredménye beszámításra kerül a vizsgajegy kialakításakor. A dolgozatok pótlására két-két lehetőséget biztosítunk a félév utolsó két hetében azok számára, akik nem írták meg a dolgozatot, vagy nem érték el a 15 pontot. Mindkét dolgozat 30 tesztkérdésből áll és 45 percet biztosítunk rá. A pótlások is délután lesznek a 13. és 14. héten. Az első dolgozat anyaga az 1-4. hét előadásainak és gyakorlatainak/szemináriumainak anyaga, a második dolgozaté az 5-10. hét elődásainak és gyakorlatainak/ szemináriumainak anyaga.
Értékelés:
A félévközi számonkérésre nem kapnak osztályzatot. A két, egyenként 30 pontos dolgozatból összesen legalább 30 kérdésre jól kell válaszolni. Az elért pontokat megfelezve számítjuk be a vizsgába egy külön blokként.
A félév végi aláírás követelményei:
A gyakorlatokon való megjelenés, egy alkalomnál nem több hiányzás, és az írásbeli számonkéréseken elért minimum 50%-os eredmény.
A vizsga típusa:
A vizsga jellege: szigorlat, formája: írásbeli tesztvizsga, amely a tanszéki honlapon közzétett előadások, gyakorlatok és szemináriumok, valamint a tankönyv anyagán alapul.
A szigorlati érdemjegy az írásbeli tesztvizsgából és az évközi dolgozatokból szerzett pontokból tevődik össze. Mind a négy blokkból egyenként 30 pont érhető el. Az 1-3. blokk elfogadásának alsó határa 12 pont, a 4. blokké 15 pont.

Az 1. blokk kiegészítendő kérdések az egész félév anyagából.

Jegyek:
pont: 1
pont: 2, ha ≥ 12 pont az 1-3. blokkból, és ≥ 15 pont a 4. blokkból
pont: 3
pont: 4
pont: 5
A vizsgajelentkezés módja és a vizsgaidőpont módosítása:
A vizsgaidőpontokat a 12. oktatási héten tesszük közzé. Minden héten legalább egy vizsgaidőpontot biztosítunk. A jelentkezések a Neptun rendszerben történnek az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak megfelelően. A si¬kertelen vizsga utáni 3. napon lehet legkorábban ismételt vizsgát tenni. A Neptun rendszer adta keretek között a vizsgajelentkezés szabadon módosítható. Három munkanapon belül be kell mutatni a távolmaradás okát igazoló iratot.

e-Előadás, e-Szeminárium, e-Gyakorlat