Betűméret: A A A

Biokémia 3 – ÁOK – 2018/2019

Előadás

kedd: 10:00-11:10; péntek: 08:00-09:10 EOK Szent-Györgyi Albert előadóterem

 hét dátum téma
    Az anyagcsere integrációja a szervek és az egész szervezet szintjén. Előadó: Dr. Tretter László, egyetemi tanár
01 2019.02.05 A vörösvértestek metabolizmusa és a metabolizmust érintő enzimopátiák. A vese intermedier anyagcseréje. A vese kéreg- és velőállomány metabolikus sajátságai. A vese metabolizmusa éhezésben és acidózisban. A vesében és a májban folyó glukoneogenezis összehasonlítása.
   2019.02.08 A harántcsíkolt izom és a szívizom metabolizmusa. Metabolikus adaptáció a fizikai erőkifejtéshez.
02 2019.02.12 Az agy és zsírszövet metabolikus jellemzői. A bélhámsejtek és limfociták metabolizmusa. 
  2019.02.15 Az éhezés-jóllakottság ciklus és regulációja, a májban zajló folyamatok.  Szervek közötti kommunikáció jóllakott és éhező állapotban. A jóllakott májban zajló biokémiai folyamatok szabályozása.
03 2019.02.19 Az éhezés különböző stádiumai. Szervek közötti kommunikáció éhezésben. A májsejt metabolizmus szabályozása éhezésben.
    Ioncsatornák. Előadó: Dr. Csanády László, egyetemi tanár
  2019.02.22 Az ioncsatornák általános jellemzői. Az ioncsatornák vizsgálatának módszerei. A kapuzás és a permeáció molekuláris mechanizmusa. A K+ csatorna térszerkezete.
04 2019.02.26 Ioncsatorna családok. Feszültségfüggő, Ca2+ aktivált, és ATP-szenzitív K+ csatornák. Feszültségfüggő Cl csatornák. CFTR Cl csatorna. Nikotinerg Ach receptor.
    Neurokémia és membrán transzport. Előadó: Dr. Ádám Veronika, egyetemi tanár
  2019.03.01 Ionok permeabilitása a plazma-membránban. P-típusú ATP-ázok. A Na,K-ATPáz szerkezete
05 2019.03.05 Na,K-ATP-áz izoformák. Reguláció. Másodlagos aktív transzportok. Na-H csere-transzporter.
  2019.03.08 Kémiai ingerületátvitel. Kolinerg neurotranszmisszió. Acetilkolin szintézis, receptorok, acetilkolineszteráz. Szinaptikus vezikulák exocitózisa
06 2019.03.12 Noradrenerg neurotranszmisszió. A noradrenalin szintézise, metabolizmusa. Felvétele a szinapszisban
07 2019.03.19 Adrenerg receptorok. Az adrenalin és noradrenalin hatásainak molekuláris mechanizmusa az egyes szervekben
  2019.03.22 Dopaminerg és szerotoninerg neurotranszmisszió. Szintézis, transzporterek, receptorok.  A Parkinson kór biokémiája
08 2019.03.26 Glutamaterg neurotranszmisszió, glutamaterg receptorok
  2019.03.29 A nitrogén monoxid szabályozó és patológiás szerepe. Nitrogen monoxid szintáz. Guanilát cikláz. A nitrogén monoxid molekuláris hatásai
    Hemosztázis. Előadó:  Dr. Kolev Kraszimir egyetemi tanár
09 2019.04.02 A véralvadék képződésének és feloldódásának általános áttekintése. Fibrinogén és fibrin. A trombin szabályozása. A protrombin aktiválása. A véralvadás beindítása és az indító szignál amplifikációja
  2019.04.05 A véralvadás inhibitor rendszere és negatív visszacsatolási mechanizmusok.
10 2019.04.09 Fibrinolízis. A plazminogén aktiválása. A plazmin inhibitor rendszere.
  2019.04.12 A véralvadék képződésének és feloldódásának sejtes tényezői. A vérlemezkék és a von Willebrand faktor.
  Ápr. 15-22 HÚSVÉTI SZÜNET
11 2019.04.23 A neutrofil leukociták és az endotélsejtek szerepe a hemosztázisban.
  2019.04.26 Hemodinamikai és biokémiai interakciók a hemosztázisban.
12 2019.04.30 Egyetemi nap  –  Oktatási szünet
  2019.05.03 Az endothelium diszfunkciója az atherosclerosis iniciálásában. Mintázat felismerő receptorok (TLR, scavenger receptorok) funkciója és szerepük az érfalban. Koleszterin-imdukálta piroptozis.
  2019.05.03 A koleszterin szerepe az atheroscleroticus plakk kialakulásában. LDL oxidáció és scavenger receptorok. Koleszterin homeosztázisához kapcsolódó rizikótényezők atherosclerosisban (diabetes, hypertrigliceridemia). Atherosclerosis megelőzésének biokémiai alapjai 11:15-12:25.
    Előadó: Prof. Tretter László
13 2019.05.07 A táplálék-összetevők által közvetlenül szabályozott génexpressziós szintű szabályozások ChREBP szignál transzdukció. A SREBP, az mTOR és a PPAR rendszer szerepe a metabolizmus regulációjában. 
  2019.05.10 A sejt aktuális anyagcsere állapota által vezérelt szabályozó, adaptációs szignálok és hatásmechanizmusuk.  Az AMP kináz, a PGC1-a, HIF a p53. A pajzsmirigyhormon biokémiai hatásai és szerepe a komplex anyagcsere-regulációban,thermogenezisben.
    Szignál transzdukció. Előadó: Dr. Törőcsik Beáta adjunktus
14 2019.05.14 Növekedési faktorok és receptoraik.  Receptor tirozin kinázokról és receptor szerin/treonin kinázokról kiinduló jelátviteli utak. Biológiai hatások: proliferáció, differenciáció, túlélés, angiogenezis, metasztázis képzés.
  2019.05.17 Citokinek. JAK–STAT jelátviteli útvonal. A nukleáris faktor kB (NFkB) és jelpályájának zavarai. Magi receptorok.

Csoportok

A gyakorlatok helyszíne: Orvosi Biokémia Intézet gyakorló helyiségei, EOK-épület, I. emelet ‘C’ folyosó, Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47. H-1094.

Csoport Időpont   Gyakorlatvezető
G1 Hétfő 10:40-12:50 Törőcsik B
G2 Hétfő 10:40-12:50 Bak J
G3 Hétfő 10:40-12:50 Komorowicz E
      Kovács T
F2 Hétfő 13:20-15:30 Bak J
      Lovas M
H2 Hétfő 13:20-15:30 Sváb G
H3 Hétfő 13:20-15:30 Kálovics N
F1 Kedd 12:40-14:50 Komorowicz E
F3 Kedd 12:40-14:50 Komáry Zs
H1 Kedd 12:40-14:50 Szabó E
A1 Szerda 11:00-13:10 Szabó E
A2 Szerda 11:00-13:10 Komáry Zs
A3 Szerda 11:00-13:10 Kolev K
D1 Szerda 13:40-15:50 Ravasz D
D2 Szerda 13:40-15:50 Bartha K
D3 Szerda 13:40-15:50 Tóth E
      Nagy B
B1 Csütörtök 08:00-10:10 Sváb G
B2 Csütörtök 08:00-10:10 Dóczi J
B3 Csütörtök 08:00-10:10 Pándics T
E1 Csütörtök 10:40-12:50 Bak J
      Nagy B
E2 Csütörtök 10:40-12:50 Ravasz D
E3 Csütörtök 10:40-12:50 Bartha K
C1 Csütörtök 13:20-15:30 Törőcsik B
C2 Csütörtök 13:20-15:30 Tóth E
      Végh András
C3 Csütörtök 13:20-15:30 Bartha Katalin

Gyakorlat / szeminárium

HÉT GYAKORLAT / SZEMINÁRIUM
01 Az LDH izoenzimek vizsgálata (az izoenzimek szerepe a biokémiai folyamatok finomhangolásában) (gyakorlat)
02 Az izomunka biokémiai vonatkozásai (szeminárium)
03 A máj szerepe az anyagcserében. Az anyagcsere átrendeződése májbetegségekben (szeminárium minden csoportnak)
04 A transzaminázok, kreatin-kináz aktivitás mérése (szérum enzimmeghatározások) (gyakorlat)
05 Fehérjék és glükózaminoglikánok körforgása a szövetekben (anabolizmus és katabolizmus) (szeminárium)
06 A gyorsan osztódó sejtek és daganatok metabolikus jellemzői (szeminárium)
07 A Na+, K+ ATP-áz vizsgálata (szervspecifikus szabályozási mechanizmusok a pumpa működésében) (gyakorlat)
08 Az anyagcsere és az idegrendszer működésének kapcsolata (szeminárium)
09 A vércukorszint meghatározás, glikozilált hemoglobin (fehérjék nem-enzimatikus módosításai, funkcionális következmények) (gyakorlat)
10 Veleszületett és szerzett trombofíliák I (szeminárium)
11 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata (hemosztázishoz kapcsolódó laboratóriumi eljárások) (gyakorlat)
12 Veleszületett és szerzett trombofíliák II (szeminárium)
13 A drogmetabolizmus vizsgálata (gyógyszerinterakciók molekuláris alapjai) (gyakorlat)
14 A szervezet energiafelhasználásának molekuláris alapjai (szeminárium)

Demonstrációk

Tanulmányi verseny

Követelményrendszer

e-Előadás, e-Szeminárium, e-Gyakorlat