Betűméret: A A A

Biokémia 2 – FOK – 2018/2019

Intézet igazgató: Prof. Tretter László

Kredit: 4 Elmélet:Gyakorlat: 

Tanulmányi felelős: Maróthyné dr Tóth Erzsébet  Tanulmányi ügyintéző: Bökönyi Miklósné SE EOK Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47 1 emelet 1.508-as helység (C folyosó) +36-1-459-1500#60061 

Előadás

Szerda 10:15-11:25 Békéssy György terem
Péntek 09:50-11:00 Békéssy György terem

Előadók: Törőcsik Beáta dr (TB), Kardon Tamás (KT) Komorowicz Erzsébet dr (KE),  , Tretter László prof (TL), Léránt István dr (LI), Ambrus Attila dr (AA)

2018,09.12. A táplálékban előforduló szénhidrátok, emésztésük, szénhidrátok felszívódása a bélcsatornában. Membrán transzporterekről általában. Glukóz transzporterek a vékonybélben (TB)
2018,09.14. Glukóz felvétel a vérplazmából a sejtekbe. Glukóz transzporterek, szöveti lokalizációjuk, szabályozásuk (TB)
2018.09.19. A glikolízis folyamata és szabályozása. Metabolikus enzimekről általában. Szubsztrát szintű foszforiláció (TB)
2018.09.21. A glikolízis kapcsolata egyéb folyamatokkal. Fruktóz és galaktóz lebontás. Glikogén lebontás és szintézis (TB)
2018.09.26. Glukoneogenezis. Anaplerotikus reakciók. A glukoneogenezis energetikája, jelentősége éhezésben. Cori kör (TB)
2018.09.28. A glukoneogenezis regulációja. A glukagon hatása. Az alkohol oxidációja és kapcsolata a szénhidrát anyagcserével (TB)
2018.10.03. A vércukorszint szabályozása I. Glikogén mobilizálás a májban és az izomban. Foszforilációs kaszkád. A glukagon által regulált enzimek. Laktóz szintézis (TB)
2018.10.05. A vércukorszint szabályozása II. Hiperglikémia. Az inzulin elválasztása, receptora és hatásai az egyes szervekben (TB)
2018.10.10. A cukorbetegség biokémiája. 1-es és 2-es típusú diabetes (TB)
2018,10.12. A táplálékban előforduló lipidek, emésztésük, felszívódásuk, a kilomikron metabolizmusa. Esszenciális zsírsavak (TB)
2018.10.17. A zsírsavak mobilizációja a zsírszövetben és ennek szabályozása. Szállítás a keringésben. Szabad zsírsav, VLDL, IDL (KE)
2018.10.19. A zsírsavak oxidációja és ennek szabályozása. Ketontestek keletkezése, felhasználása (KE)
2018.10.24. A zsírsavak szintézise és szabályozása. Telített és telítetlen zsírsavak.  (KE) 
2018.10.26. Triglicerid és foszfolipidek szintézise, e folyamatok szabályozása (KE)
2018.10.31. A biotranszformációs reakciók jellemzése, csoportosítása: I. fázisú reakciók – mikroszomális citokróm P450 izoenzimek, II. fázisú reakciók – glukuronidáció, glutationnal történő konjugáció. A biotranszformációs folymatok szabályozása – hormonális szabályozás, fiziológiás indukció. Gyógyszerek, környezetszennyező anyagok induktív hatása. Az indukció klinikai jelentősége (KT)
2018. 11.07 A biotranszformációs reakciók szerepe a gyógyszer metabolizmusban és a méregtelenítésben. Biotranszformáció és kémiai karcinogenezis. Hiperbilirubinémiák. Az etanol metabolizmusa – a metabolizmus patobiokémiai hatásai. Az oxigén tökéletlen redukciója – oxigén tartalmú szabad gyökök (KT)
2018.11.09. Koleszterin metabolizmus, szállítás a keringésben (KE)
2018.11.10. Az epesavak szintézise, metabolizmusa és jelentősége a zsírok emésztésében. Koleszterin leadás és felvétel a sejtekben (KE) (szombat, Békessy György  előadóterem)
2018.11.14. Nitrogén egyensúly. Fehérjék emésztése. Proteázok működése és szabályozása. Aminosavak felszívódása, aminosav transzporterek (TL)
2018.11.16. Aminosavak lebontása. Az ammónia eltávolítása. Az ornitin ciklus reakciói és szabályozása (TL)
2018.11.21. Aminosavak degradációja: a szénváz sorsa. Vitaminok szerepe az aminosav metabolizmusban (TL)
2018.11.23. A hem bioszintézise és lebontása. A vas homeosztása (TL)
2018.11.28. Nukleotidok szerkezete/funkciói. Táplálék eredetű nukleotidok sorsa. Húgysav keletkezése és eliminációja, biológiai szerepe az emberi szervezetben. A köszvény molekuláris háttere (AA)
2018.11.30. A purin és pirimidin nukleotidok szintézise és lebontása. Citosztatikumok hatásai a nukleotid anyagcserére (AA)
2018.12.05. Szteroid hormonok szintézise a mellékvesekéregben. Citokróm p450 izoenzimek szerepe, a mellékvesekéreg rétegződésének biokémiai háttere. Mineralokortikoidok szintézise, ennek szabályozása, prereceptor specificitás (LI)
2018.12.07. A glukokortikoidok szintézise, kortizol hatásai, kortizol szintézis szabályozása. Mellékvesekéreg androgén termelése. Kongenitális adrenális hiperpláziák (LI)
2018.12.12. A nemi hormonok szintézise. Ciklikus hormontermelés a petefészekben. Progeszteron és ösztradiol szintézis a placentában. Tesztoszteron szintézis a herében, dihidrotesztoszteron keletkezése és jelentősége (LI)
2018.12.14. Eikozanoidok: prosztaglandinok, tromboxánok és leukotriének szintézise (ciklooxigenáz út és lipoxigenáz út) (LI)

Gyakorlat / szeminárium

Gyakorlatainkat és szemináriumainkat az Orvosi Biokémiai Intézet gyakorló helységeiben tartjuk. (Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47, H-1094, első emelet ‘C’ folyosó

1. F1, F3, F5 Mitokondriumok anyagcseréje (Sz)
2, F2, F4, F6 Mitokondriumok anyagcseréje (Sz)
3. F1, F3, F5 Tejsavas acidózis: piruvát-dehidrogenáz hiány és egéb okok. (Sz) Fruktózintolerancia (Sz)
4. F2, F4, F6 Tejsavas acidózis: piruvát-dehidrogenáz hiány és egéb okok. (Sz) Fruktózintolerancia (Sz)
5. F1, F3, F5 Piruvát kináz allosztérikus szabályozása (általános metabolikus szabályozási elvek a glikolízis és a glukoneogenezis metabolikus utakban, szénhidrátok anyagcseréje) (gy) + 1. demonstráció
6. F2, F4, F6 Piruvát kináz allosztérikus szabályozása (általános metabolikus szabályozási elvek a glikolízis és a glukoneogenezis metabolikus utakban, szénhidrátok anyagcseréje) (gy) +1. demonstráció
7. F1, F3, F5 Az inzulin szignál transzdukciója. Cukorbetegség (Sz)
8. F2, F4, F6 Az inzulin szignál transzdukciója. Cukorbetegség (Sz)
9. F1, F3, F5 A lipoprotein lipáz és a karnitin szerepe a szervek metabolikus profiljának a meghatározásában (Sz)
10, F2, F4, F6 A lipoprotein lipáz és a karnitin szerepe a szervek metabolikus profiljának a meghatározásában (Sz)
11. F1, F3, F5 Koleszterin és triglicerid meghatározás (plazma koleszterin szint orvosi vonatkozásai) (Gy) + 2. demonstráció
12. F2, F4, F6 Koleszterin és triglicerid meghatározás (plazma koleszterin szint orvosi vonatkozásai) (Gy) + 2. demonstráció
13. F1, F3, F5 A B12 vitamin és a tetrahidrofolsav metabolikus szerepe (Sz) A vasanyagcsere (Sz)
14. F2, F4, F6 A B12 vitamin és a tetrahidrofolsav metabolikus szerepe (Sz) 
     

Csoportok

Kedd 13:20_15:50 F5 Maróthyné dr. Tóth Erzsébet
  13:20_15:50 F6 Maróthyné dr. Tóth Erzsébet
Szerda 12:40_15:10 F3 Bak Judit dr
  12:40_15:10 F4 Bak Judit dr
Csütörtök 08:00_10:30 F1 Végh Miklós dr
  08:00_10:30 F2 Végh Miklós dr

Demonstrációk

A 2. zárthelyi dolgozat a 11. és 12. oktatási héten lesz. Április 30. kedd helyett a gyakorlatvezetőjükkel egyeztenek időpontot. A tananyag a tk. 5. 21. és 25. fejezete az előadásanyaggal és a 5-11. heti gyakorlatok/szemináriumok anyagával kiegészítve.

Pótdolgozat május 9. csütörtök 18 óra a hiányzók számára, vagy akik nem érték el a két dolgozatból az 50 %-ot.

Tanulmányi verseny

Fogorvosi biokémia III. verseny tudnivalói: időpont május 10. péntek 14:30 vagy 16:20, a jelentkezők számától függően egy vagy két menetben a Szent-Györgyi és Hevesy termekben. A jelentkezés Doodle-ban történik május 6. hétfő 10 óráig. Azok jelentkezhetnek, akik a dolgozatokra a 30 vizsgapontból legalább 20 pontot elértek. A verseny 80 tesztkérdésből áll, amit 100 perc alatt oldanak meg. Az első 20 pontos blokkban a Fogorvosi biokémia II és III gyakorlatainak, szemináriumainak anyaga, valamint a tankönyv ábráihoz kapcsolódó feladatok vannak. A 2-4. blokkok 1-1 Fogorvosi biokémia félév tananyagát tartalmazzák. A teszten maximálisan szerezhető 80 ponthoz hozzáadódik az előadásokon szerezhető 5 jutalompont. A verseny sikeres, ha legalább 57 pontot érnek el összesen, és legalább 9-et blokkonként. A sikeresség jeles szigorlati eredményt jelent. Kívánságukra az összes résztvevő eredményét nyilvánosságra hozzuk Neptun kóddal.

Eredményhirdetés: május 16-i csütörtöki előadáson.

tanulmányi verseny – hirdetmény

Tankönyvek, jegyzetek

  • Orvosi biokémia – egyetemi tankönyv, szerkesztette. Dr. Ádám Veronika egyetemi tanár, Semmelweis Kiadó 2016
  • A tanszéki honlapon közzétett e-tananyag, gyakorlatok és szemináriumok

Követelményrendszer

e-Előadás, e-Gyakorlat, e-Szeminárium