Betűméret: A A A

Biokémia 1 – GYOK – 2018/2019

Előadás

kedd 10:15-11:00 Békésy György előadóterem (BGy)  
csütörtök 09:50-11:30 Hevesy György előadóterem (HGy)  

 

Hét Dátum Előadás
01 2019.02.05 Fehérjeszerkezet (AA)
  2019.02.07 Fehérjebiokémiai vizsgálati módszerek (AA)
02 2019.02.12 Az enzimműködés mechanizmusa  (AA)
  2019.02.14 TDK KONFERENCIA Enzimkinetika (AA)
03 2019.02.19 Az enzimműködés mechanizmusa (AA)
  2019.02.21 Az enzimműködés mechanizmusa és szabályozása (AA)
04 2019.02.26 Az enzim működés szabályozása (AA)
  2019.02.28 Hemoglobin, mioglobin (AA)
05 2019.03.05 A metabolizmus alapelvei. Szénhidrátok (SzA)
  2019.03.07 A metabolizmus alapelvei. Szénhidrátok  (SzA)
    1. dolgozat – 2019. március 8, péntek 11:00-11:45 Szent-Györgyi Albert terem
06 2019.03.12 A glikolízis (KZs)
  2019.03.14 Glukoneogenezis, fruktóz és galaktóz (KZs)
07 2019.03.19 PDH komplex, citrátkör (KZs)
  2019.03.21 Citrátkör, oxidatív foszforiláció (KZs)
    1. dolgozat ismétlése – 2019. március 22. péntek, 11:00-11:45 Szent-Györgyi Albert terem
08 2019.03.26 Ingák és aniontranszporterek (KZs)
  2019.03.28 Pentózfoszfát-út (LI)
09 2019.04.02 Glikogénanyagcsere (LI)
  2019.04.04 Glikogénanyagcsere. Zsírsavak lebontása (LI) (LI)
10 2019.04.09 Zsírsavak lebontása, ketontesttek metabolizmusa (LI)
  2019.04.11 Zsírsavak szintézise (LI)
    Húsvéti szünet 2019. április 15-22
11 2019.04.23 Lipidemésztés, foszfolipidek és trigliceridek metabolizmusa (LI)
  2019.04.25 Foszfolipidek és a koleszterin metabolizmusa (LI)
12 2019.04.30 Egyetemi nap
  2019.05.02 Koleszterin metabolizmusa, az epesavak szintézise (LI)
    2. dolgozat – 2019. május 3 péntek, 13:00-13:45 Békésy terem A1, B1, C1; 14:25-15:10 Szent-Györgyi Albert előadóterem A2, B2, C2, FM
13 2019.05.07 Lipoproteinek (LI)
  2019.05.09 Szteroidok szintézise (LI)
  2019.05.10 11:00-11:45 Aminosavak lebomlása (LI) Hevessy előadóterem
    2. dolgozat ismétlése – 2019. május 10 péntek, 11:45-12:30.
14 2018.05.14 Aminosavak lebomlása (LI)
  2018.05.16 Aminosavak szintézise (LI)
    1. és 2. dolgozat ismétlése – 2019. május 17, péntek, 11:00-11:45

 

Tankönyv

 
A biokémia elsajátításához elsősorban az előadások anyagát ajánljuk, melyeknek ábrái megtalálhatók lesznek a honlapunkon, és a hallgatók saját jegyzeteivel kiegészítve használhatók.

Tankönyv:

 • Ádám Veronika: Orvosi Biokémia (Medicina Kiadó 2016)

DOLGOZATOK

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Két alkalommal zárthelyi dolgozat előadásokon kívüli időpontban az 5. héten az 1-4. hét anyagából és a 12. héten pénteken  az 5-11. hét anyagából. Mindkét dolgozat 25-25 tesztkérdésből áll, amelyeket egyenként maximum 25 pontra értékelünk. Sikeres dolgozatot egy alkalommal lehet megismételni, sikertelen dolgozatot két alkalommal, ill. a megadott időpontokban összesen két-két alkalommal pótolni. A legutolsó héten mindkét dolgozat pótolható.

Értékelés

1 elégtelen 0-12
2 elégséges 13-15
3 közepes 16-18
4 19-21
5 jeles 22-25

Amennyiben a két dolgozatra együtt 44-50 pontot szerez a hallgató és ≥ 19 pontot külön-külön, akkor jeles (5) kollokviumi vizsgajegyet ajánlunk meg. Amennyiben 38-43 pont közötti teljesítményt ér el és ≥ 19 pontot külön-külön, akkor jó (4) vizsgajegyet kaphat, ha elfogadja. Jogában áll írásbeli kollokviumon javítani és rontani, azonban a vizsgán megszerzett jegyet kapja meg majdan a hallgató. A vizsgakedvezmény a teljes vizsgaidőszakban érvényes, de egy későbbi vizsgaidőszakban már nem.

A félév végi aláírás feltétele mindkét zárthelyi dolgozat sikeressége, amely legalább 13 pontot jelent mindkét dolgozat esetében, és a TVSZ szabályait meg nem haladó hiányzás.

Követelményrendszer

Kollokvium

 • Vizsga jellege: írásbeli kollokvium (tesztkérdések)
 • Pontozás és osztályozás:
  • 25-31 elégséges
  • 32-37 közepes
  • 38-43 jó
  • 44-50 jeles
 • A vizsgajelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont módosítása a Neptun rendszerben a vizsga kezdete előtt több mint 48 órával szabadon lehetséges. Amennyiben nem jelenik meg a vizsgán a hallgató, a vizsganapot követően 3 napon belül igazolás bemutatása esetén töröljük a névsorból. Azonnali jelzést is kérünk telefonon, a későbbi félreértések elkerülése végett. A sikertelen vizsga ismétlése vagy sikeres vizsga javítása a kiírt vizsganapokon legalább 3 nap elteltével lehetséges a TVSZ szerint.
 • A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: orvosi vagy egyéb igazolás
 • A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: 
  A biokémia elsajátításához elsősorban az előadások anyagát ajánljuk, melyeknek ábrái megtalálhatók lesznek a honlapunkon, és a hallgatók saját jegyzeteivel kiegészítve használhatók. Az előadásokon taglalt témák előadásanyaga és tankönyvi részei egyaránt a dolgozatok és vizsgák anyagát képezik.
 • A hivatalos tankönyv: Ádám Veronika: Orvosi Biokémia (Semmelweis Kiadó 2016.)

Letöltések

Gyógyszerészi biokémia 1 tantárgy

 • Gyógyszerészi biokémia 1 Dr. Ambrus Attila adjunktus
 • Neptun kód: GYOBIBIKE_1M
 • Tanulmányi felelős: Maróthyné dr. Tóth Erzsébet
 • A tantárgy felvételének előkövetelménye:
  • biológia II. (GYGENBIOE2M),
  • biofizika II. (GYFIZBIFE2M),
  • szerves kémia I. (GYSZKSZKE1M) tantárgyakból sikeres vizsga a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, vagy külföldi egyetem, ill. más kar előzetes hallgatása esetén a tematika összehasonlítása, esetlegesen különbözeti vizsgák letétele után.