Betűméret: A A A

Biokémia 1 – FOK – 2018/2019

Előadások

Időpont, helyszín: CSütörtök 08:00-09:40 Szent-Györgyi Albert előadó terem Semmelweis Egyetem EOK épület Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47 1097

Hét Időpont Előadás
    Fehérjék, szerkezet, funkció
01 2019.02.07 Fehérjék szerkezete, funkciója. A fehérjék szerepe az élővilágban. A fehérjéket alkotó aminosavak (proteinogén aminosavak) közös kémiai szerkezete, részletes ismertetésük. (SzA)
02 2019.02.14 A peptidkötés kialakulása, térszerkezete. A fehérjék primer szerkezete. A fehérjék másodlagos szerkezetének típusai. A fehérjék harmadlagos szerkezete. (SzA)
03 2019.02.21 A fehérjék negyedleges szerkezete. Fehérje-nukleinsav kölcsönhatások szerkezeti alapjai.  Fehérjék kovalens módosításai. (SzA)
04 2019.02.28 Az ú.n. profehérjék jelentősége. Prokollagén-kollagén szerkezete. Hemoglobin, myoglobin: szerkezet, funkció. (SzA)
    Enzimek
05 2019.03.07 Az enzimek általános tulajdonságainak ismertetése. Az enzimek kémiai természete. A katalízis termodinamikája. Az aktiválási energia szerepe. Az izoenzimek. A koenzimek szerepe az enzimreakciókban. A szerin proteázok működési mechanizmusa (KK)
06 2019.03.14 A Michaelis-Menten kinetika. A kezdeti reakciósebesség kritériumai. A Michaelis-Menten állandó. A Michaelis egyenlet. A kettős reciprok ábrázolás. A KM jelentősége. (KK)
07 2019.03.21 Az enzimreakciók gátolhatósága, a gátlások kinetikája. A kompetitív, non-kompetitív és az unkompetitív gátlások kinetikája. Az allosztéria és kooperativitás. (KK)
08 2019.03.28 Az enzimreakciók szabályozásának szintjei: kompartmentalizációval, a génexpresszió regulációjával, az enzimek katalitikus aktivitásának reverzibilis módosításával történő szabályozás. Proteolitikus aktiválással történő szabályozás. A szabályozott enzim megtalálásának stratégiája. Metabolikus utak termodinamikája és kinetikája. (KK)
    Bioenergetika
09 2019.04.04 A biokémiai folyamatok termodinamikája. Reverzibilis és irreverzibilis reakciók. Exergonikus és endergonikus reakciók összekapcsolása biokémiai folyamatokban. Magas csoportátviteli potenciálú vegyületek. Az ATP központi szerepe a sejt energiaforgalmában. Redukáló ekvivalensek. (TL)
10 2019.04.11 ATP szintézis. A szubsztrát szintű foszforiláció, mint az ATP szintézisének egyik lehetséges mechanizmusa. Az ATP szintézisének mechanizmusa a mitokondriumban: az oxidatív foszforiláció. Az ún. terminális oxidáció, más néven légzési lánc redox reakciói, a reakciókat katalizáló enzim komplexek.  (TL)
    HÚSVÉTI SZÜNET 2019.04.15-22
11 2019.04.29 Az exergonikus redox reakciók során felszabaduló energia továbbítása az ATP szintézisére. Az ATP-szintáz működése. A légzési kontroll, a P/O hányados. Az oxidatív foszforiláció gátlószerei. Szétkapcsoló szerek, a cirkófűtés létrehozása egyes élőlényekben (TL)
12 2019.05.02 A citrátkör reakciói, szabályozása (TL)
    Szénhidrát, lipidek, szerkezet, funkció
13 2019.05.09 A legfontosabb szénhidrátok a szervezetben és a táplálékban (BJ)
14 2019.05.16 A szervezetben és a táplálékban előforduló legfontosabb lipidek szerkezete és funkciója (PT)

Szemináriumok

Szemináriumok: helyszín & időpont

  • Semmelweis Egyetem EOK épület, Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47 H-1094
Csoport Időpont    Szemináriumvezető  Előadóterem
F01&F02 kedd 09:40-10:50 Dr. Dóczi Judit EOK fsz 1 szem
F03&F04 hétfő 08:00-09:10
Dr. Végh Miklós
EOK fsz 1 szem
F05&F06 kedd 08:00-09:10 Dr. Dóczi Judit Beznák A

Helyettesek:

Szemináriumi tematika

Szemináriumok

Hét Szemináriumok. Heti 1,5 óra
01 Nukleotidok és szénhidrát komponenseik. 
02 Aminosavak sav-bázis karaktere. Aminosavak titrálási görbéinek ismertetése, az izoelektromos pont fogalma, kiszámítása. 
03 Fehérjék vizsgálati módszerei.
04 Fehérje izolálási módszerek. Fehérjék mennyiségi meghatározása.
05 Fehérjeszerkezethez kötött patológiás állapotok kémiája. Amiloid, prion, késői glikációs termékek.
06 Enzimek kinetikai paramétereinek kísérleti meghatározása.
07 Fehérjék összefoglaló szeminárium.
08 Enzimek kinetikai paramétereinek biológiai jelentősége
09 Enzimek kinetikai paramétereinek gyakorlati alkalmazása.
10 Bioenergetika I.
11 Bioenergetika II.
12 Enzimek, bioenergetika összefoglaló szeminárium.
13 A táplálék szénhidrát és lipid komponensei.
14 Szénhidrátok és lipidek szerkezeti szerepe a szervezetben. 

Tankönyv

  • Orvosi Biokémia – Egyetemi tankönyv, Szerkesztette: Ádám Veronika, Semmelweis Kiadó 2016,
  • A tanszéki honlapon közzétett gyakorlati és konzultációs segédanyag.

Demonstrációk

A második dolgozat április 29-én hétfőn a gyakorlat idejében és helyén lesz az F3 és F4 csoportoknak, május 3-án pénteken 13-13:45 lesz az F1 és F2 csoport számára a Békésy teremben, és ugyanaznap 14:25-15:10 az F5 és F6 csoportnak a Szent-Györgyi teremben.

 

 7. és a 12 héten írásbeli beszámolót tartunk az 1.-5., illetve a 6.-11. hét előadás és gyakorlati anyagából. Pótlás nem lehetséges, a sikertelen beszámolót a 9. illetve a 13.-14.

Követelményrendszer

Fogorvosi biokémia I – követelményrendszer

Követelmenyrendszer

Letöltő oldal

Az orvosi biokémia 1 tantárgy

  • A tantárgy neve: fogorvosi biokémia I.
  • A tantárgy típusa: kötelező
  • A tantárgy kódja: AOKOBI 390_1M
  • Kreditérték: 3
  • A tantárgy előadója: Dr. Tretter László egyetemi tanár
  • Tanulmányi felelős: Dr. Tóth Erzsébet tanszéki gyógyszerész
  • Tanulmányi ügyintézés: Jenei Edit tanulmányi ügyintéző, +36-1-459-1500#60061, +36-20-666-0061, EOK épület 1. em. 1.508-as helység

A tantárgy fő célja a biológiai szempontból fontos molekulák – aminosavak, szénhidrátok, lipidek és nukleotidok, valamint a fehérjék, enzimek, nukleinsavak – szerkezete és funkciója közötti legfontosabb összefüggések feltárása. Az enzimológiai modul ismerteti a biológiai rendszerekben megvalósuló kémiai folyamatok hatékonyságának és szabályozhatóságának az alapjait, különös tekintettel az enzimkinetika általános elveire, a metabolikus utak szerkezetére és szabályozására. A bioenergetikai modul az energia- és anyagkörforgás az emberi szervezetre jellemző összefüggéseivel foglalkozik, különös tekintettel táplálkozási vonatkozásaira és megalapozza a később elsajátítandó intermedier anyagcsere termodinamikai szemléletét.