Betűméret: A A A

Biokémia 1 – ÁOK – 2018/2019


Előadások

Időpont, helyszín: Hétfő 1000-1140 Szent-Györgyi Albert előadó terem Semmelweis Egyetem EOK épület Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47 1097

Előadási tematika

Hét Időpont Előadás
    Fehérjék, szerkezet, funkció. Előadó: Dr. Szikla Károly
01 2019.02.04 A fehérjék szerepe az élővilágban. A fehérjéket alkotó aminosavak (proteinogén aminosavak) közös kémiai szerkezete, részletes ismertetésük.
02 2019.02.11 A peptidkötés kialakulása, térszerkezete. A fehérjék primer szerkezete. A fehérjék másodlagos szerkezetének típusai. A fehérjék harmadlagos szerkezete.
03 2019.02.18 A fehérjék negyedleges szerkezete.  Fehérjék kovalens módosításai.
04 2019.02.25 Az ú.n. profehérjék jelentősége. Prokollagén-kollagén szerkezete. Hemoglobin, myoglobin: szerkezet, funkció.
    Enzimek. Előadó: Prof. Tretter László
05 2019.03.04 Az enzimek általános tulajdonságainak ismertetése. Az enzimek kémiai természete. A katalízis termodinamikája. Az aktiválási energia szerepe. Az izoenzimek. A koenzimek szerepe az enzimreakciókban. A szerin proteázok működési mechanizmusa.
06 2019.03.11 A Michaelis-Menten kinetika. A kezdeti reakciósebesség kritériumai. A Michaelis-Menten állandó. A Michaelis egyenlet. A kettős reciprok ábrázolás. A KM jelentősége.
07 2019.03.18 Az enzimreakciók gátolhatósága, a gátlások kinetikája. A kompetitív, non-kompetitív és az unkompetitív gátlások kinetikája. Az allosztéria és kooperativitás.
08 2019.03.25 Az enzimreakciók szabályozásának szintjei: kompartmentalizációval, a génexpresszió regulációjával, az enzimek katalitikus aktivitásának reverzibilis módosításával történő szabályozás. Proteolitikus aktiválással történő szabályozás. A szabályozott enzim megtalálásának stratégiája. Metabolikus utak termodinamikája és kinetikája.
    Bioenergetika. Előadó: Dr. Szikla Károly
09 2019.04.01 A biokémiai folyamatok termodinamikája. Reverzibilis és irreverzibilis reakciók. Exergonikus és endergonikus reakciók összekapcsolása biokémiai folyamatokban. Magas csoportátviteli potenciálú vegyületek. Az ATP központi szerepe a sejt energiaforgalmában. Redukáló ekvivalensek. 
10 2019.04.08 ATP szintézis. A szubsztrát szintű foszforiláció, mint az ATP szintézisének egyik lehetséges mechanizmusa. Az ATP szintézisének mechanizmusa a mitokondriumban: az oxidatív foszforiláció. Az ún. terminális oxidáció, más néven légzési lánc redox reakciói, a reakciókat katalizáló enzim komplexek.
    Húsvéti szünet
11 2019.04.25 Az exergonikus redox reakciók során felszabaduló energia továbbítása az ATP szintézisére. Az ATP-szintáz működése. A légzési kontroll, a P/O hányados. Az oxidatív foszforiláció gátlószerei. Szétkapcsoló szerek, a cirkófűtés létrehozása egyes élőlényekben. 17:10-18:50 – Szent-Györgyi Albert előadóterem
12 2019.04.29 A citrátkör reakciói, szabályozása
    Szénhidrát, lipidek, szerkezet-funkció. Előadó Dr. Bak Judit – Dr. Pándics Tamás
13 2019.05.06 A legfontosabb szénhidrátok a szervezetben és a táplálékban (BJ)
14 2019.05.13 A szervezetben és a táplálékban előforduló legfontosabb lipidek szerkezete és funkciója (PT)

 

 

Szemináriumok

Szemináriumok: helyszín & időpont

 • BA: Beznák Aladár előadóterem,
 • HP: Hári Pál előadóterem,
 • BGy: Békéssy György előadóterem
 • HGy: Hevesy  György előadóterem
 • Semmelweis Egyetem EOK épület, Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47 H-1094
    Időpont    Szemináriumvezető  Előadóterem
M01 A1A2 Csütörtök 13:40-14:50 Szöllősi András dr HGy
M02 A3B1 Csütörtök 11:10-12:20 Szikla Károly dr BA
M03 B2B3 Csütörtök 09:50-11:00 Szikla Károly dr HP
M04 C1C2 Péntek 10:40-11:50 Ambrus Attila dr HP
M05 C3D1 Péntek 12:00-13:10 Szöllősi András dr HP
M06 D2D3 Hétfő 13:10-14:20 Ambrus Attila dr  HGy
M07 E1E2 Kedd 08:00-09:10 Csanády László prof HP
M08 E3F1 Péntek  08:00-09:10 Bartók Ádám dr HP
M09 F2F3 Péntek 09:20-10:30 Rózsa Adrienn dr HP
M10 G1G2 Kedd 09:20-10:30 Csanády László prof HP
M11 G3H1 Hétfő 15:40-16:50 Ozohanics Olivér dr BGy
M12 H2H3 Hétfő 08:40-09:50 Rózsa Adrienn dr HP

Szemináriumi tematika

Szemináriumok

Hét Szemináriumok. Heti 1,5 óra
01 Nukleotidok és szénhidrát komponenseik. 
02 Aminosavak sav-bázis karaktere. Aminosavak titrálási görbéinek ismertetése, az izoelektromos pont fogalma, kiszámítása. 
03 Fehérjék vizsgálati módszerei.
04 Fehérje izolálási módszerek. Fehérjék mennyiségi meghatározása.
05 Fehérjeszerkezethez kötött patológiás állapotok kémiája. Amiloid, prion, késői glikációs termékek.
06 Enzimek kinetikai paramétereinek kísérleti meghatározása.
07 Fehérjék összefoglaló szeminárium.
08 Enzimek kinetikai paramétereinek biológiai jelentősége
09 Enzimek kinetikai paramétereinek gyakorlati alkalmazása.
10 Bioenergetika I.
11 Bioenergetika II.
12 Enzimek, bioenergetika összefoglaló szeminárium.
13 A táplálék szénhidrát és lipid komponensei.
14 Szénhidrátok és lipidek szerkezeti szerepe a szervezetben. 

Tankönyv

 • Orvosi Biokémia – Egyetemi tankönyv, Szerkesztette: Ádám Veronika, Semmelweis Kiadó 2016,
 • A tanszéki honlapon közzétett gyakorlati és konzultációs segédanyag.

Demonstrációk

A 7. és a 12. héten írásbeli beszámolót tartunk az 1.-5., illetve a 6.-11. hét előadás és gyakorlati anyagából. Pótlás nem lehetséges, a sikertelen beszámolót a 9. illetve a 13.-14. héten lehet javítani.

 

Követelményrendszer

Az orvosi biokémia 1 tantárgy

 • A tantárgy neve: orvosi biokémia I.
 • A tantárgy típusa: kötelező
 • A tantárgy kódja: AOKOBI 390_1M
 • Kreditérték: 3
 • A tantárgy előadója: Dr. Tretter László egyetemi tanár
 • Tanulmányi felelős: Dr. Törőcsik Beáta adjunktus
 • Tanulmányi ügyintézés: Bökönyi Miklósné tanulmányi ügyintéző, +36-1-459-1500#60061, +36-20-666-0061, EOK épület 1. em. 1.508-as helység

A tantárgy fő célja a biológiai szempontból fontos molekulák – aminosavak, szénhidrátok, lipidek és nukleotidok, valamint a fehérjék, enzimek, nukleinsavak – szerkezete és funkciója közötti legfontosabb összefüggések feltárása. Az enzimológiai modul ismerteti a biológiai rendszerekben megvalósuló kémiai folyamatok hatékonyságának és szabályozhatóságának az alapjait, különös tekintettel az enzimkinetika általános elveire, a metabolikus utak szerkezetére és szabályozására. A bioenergetikai modul az energia- és anyagkörforgás az emberi szervezetre jellemző összefüggéseivel foglalkozik, különös tekintettel táplálkozási vonatkozásaira és megalapozza a később elsajátítandó intermedier anyagcsere termodinamikai szemléletét.

Tanévbeosztás: 2017/2018 tanév II. félév
Szorgalmi időszak: 2018. február 5 – május 18.
Vizsgaidőszak: 2018. május 22 – július 6.
 
Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia I tárgy előadói, szemináriumvezetői
 
Ambrus Attila dr. adjunktus
Bak Judit dr. adjunktus
Csanády László dr.  egyetemi docens

Prof. Kolev Kraszimir egyetemi tanár

Komorowicz Erzsébet dr.  adjunktus
Léránt István dr. adjunktus
Pándics Tamás dr. külső munkatárs
Szikla Károly dr. szaktanácsadó
Szöllősi András dr. tudományos főmunkatárs

Tóth Erzsébet dr. tanszéki gyógyszerész
Törőcsik Beáta dr.  adjunktus
Prof. Tretter László egyetemi tanár
 
Előkészítő munkacsoport
Dr. Törőcsik Beáta tanulmányi felelős

Bökönyi Miklósné adminisztrátor

Pichler Veronika adminisztrátor

 

Oktatási szünetek:

 • TDK konferencia: 2018. február 7 – 9.
 • Ünnepség – Az 1848-as forradalom ünnepe: 2018. március 14. (szerda) 
  11:00-13:00
 • 2017. március 15 – Az 1848-as forradalom és szabadságharc 169. évfordulója
 • Húsvét, tavaszi szünet: 2017. április 17. (húsvét hétfő), 2017. április 10 – 14
 • Kari nap: 2017. április 26 (szerda)

e-Előadás, e-Szeminárium, e-Gyakorlat