Betűméret: A A A

BIOKÉMIA III, 2016/2017

Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia III (ÁOK E-F-G-H 2016/2017 II.)

Az orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia III tantárgy

A tantárgy neve: Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia  III.
A tantárgy típusa: kötelező A tantárgy kódja: AOOBIBKM13_M   Kreditérték: 6 Elmélet: 3 Gyakorlat: 3
A tantárgy előadója: Dr. Tretter László egyetemi tanár
Tanulmányi felelős: Dr. Kolev Kraszimir egyetemi tanár
Tanulmányi ügyintézés: Bökönyi Miklósné tanulmányi ügyintéző, +36-1-459-1500#60061, +36-20-666-0061, EOK épület 1. em. 1.508-as helység

A tantárgy célja olyan készségek fejlesztése az orvostanhallgatóknál, amelyek képessé teszik őket az emberi szervezetben folyó élettani folyamatok komplex, molekuláris szintű értelmezésére. Az orvostanhallgatók klinikai biokémiai módszereket sajátítanak el és emellett különösen gyorsan fejlődő, ígéretes területek (“a holnap orvostudománya”) kerülnek tárgyalásra.

Tanévbeosztás: 2016/2017 tanév II. félév
Szorgalmi időszak: 2017. január 30- május 12
Vizsgaidőszak:  2017. május  – június

 
Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia III tárgy előadói, szeminárium- és gyakorlatvezetői
 
Prof. Ádám Veronika egyetemi tanár
Bak Judit dr. adjunktus
Bartha Katalin dr. 
Csanády László dr.  egyetemi docens
Farkas Ádám Zoltán dr. 
Farkas Veronika dr.
Horváth Gergő dr.
Prof. Kolev Kraszimir egyetemi tanár
Komáry Zsófia dr.
Komorowicz Erzsébet dr.  adjunktus
Prof. Mandl József egyetemi tanár
Nagy Bálint dr. 
Ravasz Dóra dr. 
Szabados György dr.
Szabó Eszter dr. 
Tóth Erzsébet dr.
Törőcsik Beáta dr.  adjunktus
Prof. Tretter László egyetemi tanár
 
Gyakorlati előkészítő munkacsoport
Bartha Katalin dr tanársegéd, csoportvezető
Vallinger Lászlóné gyakorlati előkészítő munkacsoport vezetője
Mártonffy Ildikó
Szekeres Tamás
 

Oktatási szünetek:

 • TDK konferencia: 2017. február 08. – 10.
 • Ünnepség – Az 1848-as forradalom ünnepe: 2017. március 10. 11:00-13:00 (péntek)
 • 2017. március 15 – Az 1848-as forradalom és szabadságharc 169. évfordulója
 • Húsvét, tavaszi szünet: 2017. április 17. (húsvét hétfő), 2017. április 10 – 14
 • Kari nap: 2017. április 26 (szerda)

Előadás

Előadási tematika 2016/2017 II. félév

Kedd 10:00-11:10 Szent-Györgyi Albert előadóterem
Péntek 08:00-09:10 Szent-Györgyi Albert előadóterem

Semmelweis Egyetem, EOK, Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47 H-1094

Hét Nap Előadás
01 Jan:31 Na,K-ATP-ase I. Ionok permeabilitása a plazmamembránban. P típusú ATPasok. A Na,K-ATP-ase szerkezete (ÁV)
  Feb:03 Na,K-ATP-ase II. Na,K-ATPase izoformák. Reguláció. Másodlagos aktív transzportok. Na-H cseretranszporter (ÁV)
02 Feb:07 Kémiai ingerületátvitel. Kolinerg neurotranszmisszió. Acetilkolin szintézis, receptorok, acetilkolineszteráz. Az exocitózis molekuláris mechanizmusa (ÁV)
  Feb:10 Noradrenerg neurotranszmisszió. A noradrenalin szintézise, metabolizmusa. Uptake a szinapszisban) (ÁV)
03 Feb:14 Adrenerg receptorok. Az adrenalin és noradrenalin hatásainak molekuláris mechanizmusa az egyes szervekben (ÁV)
  Feb:17 Dopaminerg és szerotoninerg neurotranszmisszió. Szintézis, transzporterek, receptortok. A Parkinson kór biokémiája (ÁV)
04 Feb:21 A nitrogén monoxid szabályozó és patológiás szerepe. Nitrogen monoxid szintáz. Guanilát cikláz. A nitrogen monoxid molekuláris hatásai (ÁV)
  Feb:24 Glutamaterg neurotranszmisszió (TL)
05 Feb:28 Az ioncsatornák általános jellemzői. Az ioncsatornák vizsgálatának módszerei. A kapuzás és a permeáció molekuláris mechanizmusa. A K+ csatorna térszerkezete. (CsL)
  Már:03 Ioncsatorna családok. Felszültségfüggő, Ca2+ aktivált, és ATP szenzitív K+ csatornák. CFTR Cl-csatorna. Nikotinerg Ach receptor. (CsL)
06 III.07 A véralvadék képződésének és feloldódásának általános áttekintése. Fibrinogén és fibrin. A trombin szabályozása. A protrombin aktiválása. A véralvadás beindítása és az indító szignál amplifikációja (KK)
  III.10 Oktatási szünet
07 III.13 A véralvadás inhibitor rendszere és negatív visszacsatolási mechanizmusok (KK) 17:10-18:20 – Szent-Györgyi Albert terem
  III.14 Fibrinolízis. A plazminogén aktiválása. A plazmin inhibitor rendszere (KK)
  III.17 A véralvadék képződésének és feloldódásának sejtes tényezői. A vérlemezkék és a von Willebrand faktor (KK)
08 III.21 A neutrofil leukociták és az endotélsejtek szerepe a hemosztázisban (KK)
  III.24 Adhéziós molekulák. Kadherinek, szelektinek, IgSF celluláris molekulák. Integrinek. (KK)
09 III.28 Atherothrombosis és atherosclerosis pathobiokémiája. Nyíróerők érzékelése az endotélsejtekben. Mintázat-felismerő receptorok (TLR, scavenger receptorok) funkciója. Piroptózis. (KK)
  III.31 A koleszterin szerepe az atheroscleroticus plakk kialakulásában. LDL oxidáció és scavenger receptorok. Koleszterin homeosztázisához kapcsolódó rizikótényezők atherosclerosisban (diabetes, hypertrigliceridemia). Atherosclerosis megelőzésének biokémiai alapjai.  (KK)
10 IV.04 Malignus transzformáció I (TL)
  IV.07 Malignus transzformáció II (TL)
    Húsvéti szünet és Húsvét Hétfő (IV.10-17)
11 IV.18 Apoptosis (TB)
  IV.21 Növekedési faktorok és receptoraik.  Receptor tirozin kinázokról és receptor szerin/treonin kinázokról kiinduló jelátviteli utak. Biológiai hatások: proliferáció, differenciáció, túlélés, angiogenezis, metasztázis képzés. (TB)
12 IV.25 Citokinek. JAKSTAT jelátviteli útvonal. A nukleáris faktor kB (NFkB) és jelpályájának zavarai. Integrin jelátvitel. Klinikai vonatkozások. (TB)
  IV.28 ChREBP szignál transzdukció. A SREBP, a PPAR alfa és béta szerepe a metabolizmusban. (TL)
13 V.02 A pajzsmirigyhormon biokémiai hatásai. A pajzsmirigyhormonok célszervei, a pajzsmirigyhormonok által befolyásolt biokémiai folyamatok. A pajzsmirigyhormonok szerepe a komplex anyagcsere regulációban, thermogenezisben. (TL)
  V.05 Mellékvesekéregben keletkező szteroid hormonok. Citokróm P450 izoenzimek szerepe. Pregnenolon szintézise koleszterinből, és ennek szabályozása. Mineralokortikoidok szintézise, aldoszteron hatásai, prereceptor specificitás, aldoszteron szintézis szabályozása. Szteroid receptorok típusai és szignál transzdukciójuk, klasszikus ill. non-genomikus hatásmechanizmusok. (KE)
14 V.09 Glukokortikoidok szintézise, kortizol hatásai, kortizol szintézis szabályozása. Kongenitális adrenális hiperpláziák. Nemi hormonok. Nemi hormonok szintézise. Ciklikus hormontermelés a petefészekben, a granulosa és theca interna sejtek kooperációja. Progeszteron és ösztradiol szintézis a placentában. Tesztoszteron szintézis a herében, dihidrotesztoszteron keletkezése és jelentősége. (KE)
  V.12 Eikozanoidok: prosztaglandinok, tromboxánok és leukotriének. Eikozanoid szintézis membrán foszfolipidből kiindulva: ciklooxigenáz út, és lipoxigenáz út. Eikozanoid hatások főbb csoportjai: trombocita aggregáció, gyomornyálkahártya védelme, méhizomzat kontraktilitása, gyulladás, bronchusok kontraktilitása; és ezek orvosi vonatkozásai. (KE)

 

Előadás Előadó  
Ioncsatornák Dr. Csanády László CsL
Neurokémia Ádám Veronika prof ÁV
  Tretter László prof TL
Hemosztázis Kolev Kraszimir prof KK
Malignus transzformáció Tretter László prof TL 
  Törőcsik Beáta TB
Szignáltranszdukció Tretter László prof TL
  Törőcsik Beáta TB
  Komorowicz Erzsébet KE

Gyakorlatok

Páratlan számú csoportok – gyakorlati tematika (2016/2017 II. félév) (összesített)

hét dátum gyakorlat+fókusz (f) / szeminárum
01 I.30-II.03 Az LDH izoenzimek vizsgálata f.: labordiagnosztikai technikák szívinfarktus példájával
02 II.06-10 Akut májelégtelenség, krónikus májbetegségek (konz)
03 II.13-17 Transzaminázokkreatin kináz aktivitás mérése f.:szérum enzimmeghatározások májbetegségek példájával
04 II.20-24 Izommunka biokémiai vonatkozásai (konz)
05 II.27-III.3 Bioinformatika  számítógépes adatbázisok alkalmazása a molekuláris diagnosztikában BIOINFORMATIKA GYAKORLATOK IDŐPONTJA, HELYSZÍNE
06 III.06-09 Vércukor szint meghatározásglikozilált hemoglobin f.:fehérjék nem-enzimatikus módosításai, funkcionális következmények
07 III.13-17 Tumorok metabolikus jellemzői  (konz)
08 III.20-24 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata f.:hemosztázishoz kapcsolódó labordiagnosztikai eljárások
09 III.27-31 A hemosztázis klinikai rendellenességei (konz)
10 IV.03-07 A K+Na+ ATP-áz aktivitás meghatározása f.:szervspecifikus szabályozási mechanizmusok a pumpa működésében
    Húsvéti szünet és Húsvét Hétfő (IV.10-17)
11 IV.18-21 Sejtadhézió (konz)
12 IV.24-28 A drogmetabolizmus vizsgálata  f.:a gyógyszer interakciók molekuláris alapjai
13 V.02-05 Az extracelluláris mátrix szerkezete és átalakulásai (tumor metasztázis, sebgyógyulás, angiogenézis, májfibrózis) (konz)
14 V.08-12 Szakirodalmi kutatás a biokémia területén, az intézet kutatási tevékenységében bemutatása. Gyakorlati vizsga

Páros számú csoportok – gyakorlati tematika (2016/2017 II. félév) (összesített)

Hét dátum Gyakorlat+fókusz (f) / szeminárum
01 I.30-03 Akut májelégtelenség, krónikus májbetegségek (konz)
02 II.06-10 Az LDH izoenzimek vizsgálata f.: labordiagnosztikai technikák szívinfarktus példájával
03 II.13-17 Izommunka biokémiai vonatkozásai (konz)
04 II.20-24 Transzaminázok & kreatin kináz aktivitás mérése f.:szérum enzimmeghatározások májbetegségek példájával
05 II.27-III.03 Bioinformatika számítógépes adatbázisok alkalmazása a molekuláris diagnosztikában  BIOINFORMATIKA GYAKORLATOK IDŐPONTJA, HELYSZÍNE
06 III.06-09 Tumorok metabolikus jellemzői (konz)
07 III.13-17 Vércukor szint meghatározás,glikozilált hemoglobin f.: fehérjék nem-enzimatikus módosításai, funkcionális következmények
08 III.20-24 A hemosztázis klinikai rendellenességei (konz)
09 III.27-31 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata f.:hemosztázishoz kapcsolódó labordiagnosztikai eljárások
10 IV.03-07 Sejtadhézió (konz)
    Húsvéti szünet és Húsvét Hétfő (IV.10-17)
11 IV.18-21 A K+Na+ ATP-áz aktivitás meghatározása  f.: szervspecifikus szabályozási mechanizmusok a pumpa működésében
12 IV.24-28 Az extracelluláris mátrix szerkezete és átalakulásai (tumor metasztázis, sebgyógyulás, angiogenézis, májfibrózis) (konz)
13 V.02-05 A drogmetabolizmus vizsgálata f.:a gyógyszer interakciók molekuláris alapjai
14 V.08-12 Szakirodalmi kutatás a biokémia területén, az intézet kutatási tevékenységében bemutatása. Gyakorlati vizsga

Tematika-gyak. vez.

Hét dátum Gyakorlat+fókusz (f) / szeminárum
01 I.30-03 Az LDH izoenzimek vizsgálata f.: labordiagnosztikai technikák szívinfarktus példájával
02 II.06-10 Az LDH izoenzimek vizsgálata f.: labordiagnosztikai technikák szívinfarktus példájával
03 II.13-17 Transzaminázok & kreatin kináz aktivitás mérése f.:szérum enzimmeghatározások májbetegségek példájával
04 II.20-24 Transzaminázok & kreatin kináz aktivitás mérése f.:szérum enzimmeghatározások májbetegségek példájával
05 II.27-III.3 Bioinformatika számítógépes adatbázisok alkalmazása a molekuláris diagnosztikában  BIOINFORMATIKA GYAKORLATOK IDŐPONTJA, HELYSZÍNE
06 III.06-09 Vércukor szint meghatározásglikozilált hemoglobin f.: fehérjék nem-enzimatikus módosításai, funkcionális következmények
07 III.13-17 Vércukor szint meghatározásglikozilált hemoglobin f.: fehérjék nem-enzimatikus módosításai, funkcionális következmények
08 III.20-24 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata f.:hemosztázishoz kapcsolódó labordiagnosztikai eljárások
09 III.27-31 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata f.:hemosztázishoz kapcsolódó labordiagnosztikai eljárások
10 IV.03-07 A K+Na+ ATP-áz aktivitás meghatározása  f.: szervspecifikus szabályozási mechanizmusok a pumpa működésében
    Húsvéti szünet és Húsvét Hétfő (IV.10-17)
11 IV.18-21 A K+Na+ ATP-áz aktivitás meghatározása  f.: szervspecifikus szabályozási mechanizmusok a pumpa működésében
12 IV.24-28 A drogmetabolizmus vizsgálata f.:a gyógyszer interakciók molekuláris alapjai
13 V.02-05 A drogmetabolizmus vizsgálata f.:a gyógyszer interakciók molekuláris alapjai
14 V.08-12 Szakirodalmi kutatás a biokémia területén, az intézet kutatási tevékenységében bemutatása. Gyakorlati vizsga

Tematika-szem. vez.

Hét dátum Gyakorlat+fókusz (f) / szeminárum
01 I.30-II.03 Akut májelégtelenség, krónikus májbetegségek (konz)
02 II.06-10 Akut májelégtelenség, krónikus májbetegségek (konz)
03 II.13-17 Izommunka biokémiai vonatkozásai (konz)
04 II.20-24 Izommunka biokémiai vonatkozásai (konz)
05 II.27-III.03 Bioinformatika számítógépes adatbázisok alkalmazása a molekuláris diagnosztikában  BIOINFORMATIKA GYAKORLATOK IDŐPONTJA, HELYSZÍNE
06 III.06-09 Tumorok metabolikus jellemzői (konz)
07 III.13-17 Tumorok metabolikus jellemzői (konz)
08 III.20-III.24 A hemosztázis klinikai rendellenességei (konz)
09 III.27-31 A hemosztázis klinikai rendellenességei (konz)
10 IV.03-07 Sejtadhézió (konz)
    Húsvéti szünet és Húsvét Hétfő (IV.10-17)
11 IV.18-22 Sejtadhézió (konz)
12 IV.24-28 Az extracelluláris mátrix szerkezete és átalakulásai (tumor metasztázis, sebgyógyulás, angiogenézis, májfibrózis) (konz)
13 V.02-05 Az extracelluláris mátrix szerkezete és átalakulásai (tumor metasztázis, sebgyógyulás, angiogenézis, májfibrózis) (konz)
14 V.08-12 Szakirodalmi kutatás a biokémia területén, az intézet kutatási tevékenységében bemutatása. Gyakorlati vizsga

Csoportok

Csoport Gyakorlatvezető Nap Időpont
ÁOK 1,2 Dr. Ravasz Dóra Szerda 1330-1600
ÁOK 3 Dr. Nagy Bálint Szerda 1330-1600
ÁOK 4 Dr. Szabó Eszter Szerda 1330-1600
ÁOK 5,6 Dr. Tóth Erzsébet Szerda 1330-1600
ÁOK 7,8 Dr. Kovács Tünde Szerda 1045-1315
ÁOK 9,10 Dr. Horváth Gergő Szerda 1045-1315
ÁOK 11 Dr. Szabados György Szerda 1045-1315
ÁOK 12 Dr. Farkas Veronika Szerda 1045-1315
ÁOK 13, 14 Dr. Komáry Zsófia Hétfő 1040-1310
ÁOK 15, 16 Dr. Bartha Katalin Hétfő 1040-1310
ÁOK 17, 18 Dr. Farkas Ádám Hétfő 1040-1310

Helyettesítés:

 • Szerda 1045-1315: Dr. Nagy Bálint
 • Szerda 1330-1600: Dr. Farkas Veronika
 • Hétfő 1330-1600: Dr. Szabó Eszter

Szemináriumok

Szemináriumvezetők:

 • Kolev Kraszimir prof. (2017.02.13-2017.02.24, 2017.03.20-2017.03.31)
 • Komorowicz Erzsébet dr. (2017.04.03-2017.05.05)
 • Törőcsik Beáta dr. (2017.01.30-2017.02.10)
 • Tretter László prof. (2017.03.06-2017.03.17)

Helyszín: Semmelweis Egyetem EOK; Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47

 • Hétfő 10:40-13:10 Beznák Aladár terem
 • Szerda 10:45-13:15 Hevesy György terem
 • Szerda 13:30-16:00 Beznák Aladár terem

Tankönyv

 • Orvosi Biokémia – Egyetemi tankönyv, Szerkesztette: Ádám Veronika, Semmelweis Kiadó 2016
 • Orvosi biokémiagyakorlati jegyzet. Szerkesztette Szabados György
 • Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológiakonzultációs jegyzet. Szerkesztette Tretter László és Kolev Kraszimir

1. demó

 

A félév végi elektronikus aláírás megszerzésének egyik feltétele két sikeres (azaz legalább 2-es érdemjeggyel teljesített) demonstráció.

2. demó

A félév végi elektronikus aláírás megszerzésének egyik feltétele két sikeres (azaz legalább 2-es érdemjeggyel teljesített) demonstráció.

Verseny

Az Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia III. tananyagából tanulmányi versenyt tartunk a Szent-Györgyi Albert előadóteremben 2017. május 5-én 16,15-19,15 között, amelyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik 3,5 átlagot értek el az e félévi demonstrációkon.

Tételek

Szigorlat

A vizsga jellege: szigorlat, formája: írásbeli tesztvizsga, amely a tanszéki honlapon közzétett előadások anyagán alapul.

Az osztályzat kialakításának módja:

A szigorlati érdemjegy három elemből tevődik össze:

 1. gyakorlati szigorlat és beugró írásbeli dolgozat;
 2. írásbeli teszt;
 3. évközi munkával szerzett bonusz pontok.
 1. Gyakorlati szigorlat, melynek anyaga a három félév valamennyi gyakorlata, maximálisan szerezhető pontok száma: 2 (0 pont buktató). Beugró írásbeli dolgozat, amely 30 elméleti kérdésből áll, a maximálisan szerezhető pontszám 30 (15 vagy alacsonyabb pontszám buktató). E vizsgarész sikeres teljesítése előfeltétele az írásbeli teszt értékelésének. A vizsgarész időtartama 45 perc.
 2. Az írásbeli teszt 90 kérdésből áll, megválaszolásának időtartama 135 perc. A kérdések 4 blokkot alkotnak és a félévközi számonkérések (demostrációk) érdemjegye alapján további pontok adódnak hozzá az elért pontszámhoz (számuk azonos a demón szerzett érdemjeggyel).
  1. I. blokk: fehérjeszerkezet, enzimológia, bioenergetika (25 kérdés);
  2. II. blokk: intermedier anyagcsere (25 kérdés);
  3. III. blokk: molekuláris és sejtbiológia (20 kérdés + a II. demonstráción szerzett pontszám);
  4. IV. blokk: szervbiokémia (20 kérdés + az I. demonstráción szerzett pontszám).
 3. A szigorlat csak akkor sikeres, ha a hallgató legalább 13 pontot szerez minden egyes blokk kérdéseiből (akár egyetlen blokk 12 pontos eredménye sikertelen szigorlatot jelent). Amennyiben az egyik blokkban az eredmény 1 ponttal alulmarad az előírt küszöbtől, de a hallgató összteljesítménye eléri a közepes jegy ponthatár minimumát, akkor a vizsgát elfogadjuk elégséges eredménnyel.
 • Évközi munkával szerezhető bonusz pontok száma: maximálisan 7
 1. a) Cikkreferálás konzultációkon maximálisan 4 pont
 • 2 pont, ha a hallgató a cikk tartalmát megértette, a lényeges szempontokat előadásában kiemelte és az elvárható tudásszintjének megfelelően értelmezte
 • 1 pont, ha a hallgató a cikk tartalmát megértette, előadása viszont csak az oktató segítségével vált érthetővé
 • további 2 pont, ha a hallgató írásos összefoglalót és elektronikus prezentációt is készít előadásához
 1. b) Gyakorlati munka (a félév során 7 kísérlet kerül kivitelezésre, mindegyikért 1-1 kísérleti pontot lehet szerezni. A kísérletért járó 1 pontot az a hallgató kapja meg, aki jól dokumentálja az elvégzett munkát, a jegyzőkönyvéből kivehetők a mérési adatok, az alkalmazott értékelés és a következtetések. A pont a gyakorlat végén a jegyzőkönyv bemutatásával egyidejűleg kerül rávezetésre a kartonra)
 • 3 pont, ha az összegyűjtött kísérleti pontok száma legalább 6
 • 2 pont, ha az összegyűjtött kísérleti pontok száma legalább 5

– 1 pont, ha az összegyűjtött kísérleti pontok száma legalább 4

Szigorlati érdemjegy megállapítása:

A szigorlat 3 elemének összesített pontszáma Érdemjegy
Kevesebb mint 13 pont az írásbeli teszt bármelyik blokkjából vagy 0 pont a gyakorlati szigorlaton vagy 50 %-nál kevesebb a beugró dolgozatból elégtelen
69-83 elégséges
84-97 közepes
98-108
109-139 jeles

Követelményrendszer

Tesztmegtekintési ügyrend

Letöltés