Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 15.
247642 Összes oltás
14176 Beoltott Semmelweis Polgár
In vitro labolatatóriumunkban sejtvonal modellekkel dolgozunk. A többek között Rotor-Gene Q és Muse Cell Analyzer
eszközökkel felszerelt laborban lehetőség van a sejtek túlélésének, proliferációjának vizsgálatára, immunjelölésre, valamint kvantitatív PCR segítségével a génexpresszió tanulmányozására.