Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás
In vitro labolatatóriumunkban sejtvonal modellekkel dolgozunk. A többek között Rotor-Gene Q és Muse Cell Analyzer
eszközökkel felszerelt laborban lehetőség van a sejtek túlélésének, proliferációjának vizsgálatára, immunjelölésre, valamint kvantitatív PCR segítségével a génexpresszió tanulmányozására.