Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

Tudományos munkatárs

LINK

Szervezeti egység: Bioinformatika Tanszék

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.09.15.

A jogviszony időtartama: határozatlan

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • tudományos kutatások végzése bioinformatika területen
 • munkanaplók és jegyzőkönyvek készítése
 • kutatásokhoz szükséges engedélyek beszerzése
 • eredmények publikálása
 • graduális és PhD hallgatók munkájának irányítása
 • saját pályázatok készítése

A munkakör betöltéséhez elvárt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat:

 • biológus, biomérnök, orvos, zoológus
 • PhD fokozat
 • legalább kettő elsőszerzős közlemény

A munkakör betöltéséhez elvárt nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa: angol középfok

A munkakör betöltéséhez elvárt informatikai rendszerismeret:

 • R, GALAXY, vagy más programozási vagy statisztikai környezet ismerete

Egyéb előnyök a munkakör betöltéséhez:

 • oktatási tapasztalat
 • Dl-es rangú elsőszerzős közlemények

A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság
 • kutatási projektek célorientált megvalósítása
 • határidők pontos betartása
 • érthető és áttekinthető előadások tartása
 • önálló problémamegoldó képesség
 • kiváló írott angol

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 21

Jelentkezni  a gyorffy.balazs@med.semmelweis-univ.hu email címen lehet!

 

 Egyetemi Adjunktus

LINK

Szervezeti egység: Bioinformatika Tanszék

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.09.15.

A jogviszony időtartama: határozatlan

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:

 • tudományos kutatások végzése bioinformatika területen
 • részvétel a tanszék által tartott tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatásában
 • munkanaplók és jegyzőkönyvek készítése
 • kutatásokhoz szükséges engedélyek beszerzése
 • eredmények publikálása
 • graduális és PhD hallgatók munkájának irányítása
 • saját pályázatok készítése

A munkakör, elvárt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat:

 • biológus, biomérnök, orvos, zoológus
 • PhD fokozat
 • legalább kettő elsőszerzős közlemény

Végzettség szintje: Felsőfokú Iskolai Végzettség

Végzettség: Egyetem

A munkakör betöltéséhez elvárt nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa: angol középfok

A munkakör betöltéséhez elvárt informatikai rendszerismeret:

 • R, GALAXY, vagy más programozási vagy statisztikai környezet ismerete

Egyéb előnyök a munkakör betöltéséhez:

 • oktatási tapasztalat
 • Dl-es rangú elsőszerzős közlemények

A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság
 • kutatási projektek célorientált megvalósítása
 • határidők pontos betartása
 • érthető és áttekinthető előadások tartása
 • önálló problémamegoldó képesség
 • kiváló írott angol

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 21

Jelentkezni  a gyorffy.balazs@med.semmelweis-univ.hu email címen lehet!

 

Tanársegéd

LINK

A  jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Budapest, 1094 , Tűzoltó utca 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tudományos kutatások végzése a bioinformatika területén, az eredmények publikálása.
Részvétel a tanszék által tartott tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatásában.
Graduális hallgatók munkájának irányítása.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, mesterfokozat, szakképzettség,
• Büntetlen előélet és cselekvőképesség
• Általános orvos, biológus, biomérnök, zoológus, informatikus végzettség
• Angol nyelv középfokú ismerete
• Doktori képzés megkezdése
• Legalább 2 év szakmai gyakorlat a doktori képzés megkezdése előtt vagy
Ph.D. fokozat
• Legalább egy világnyelv aktív ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Oktatási tapasztalat
• Elsőszerzős közlemény
• Abszolutóriummal lezárt PhD képzés
• R, Galaxy, vagy más programozási vagy statisztikai környezet ismerete

Elvárt kompetenciák:
• Megbízhatóság,
• Kutatási projektek célorientált megvalósítása,
• Határidők pontos betartása,
• Önálló problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz
• Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
• Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat
a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott
személyek, testületek megismerhessék
• A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett
oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására,
elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
• A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása,
egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy
egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy
egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban
megjelölt határidőben be kell nyújtani.
• Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás
megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban
megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
• Igazolás a Doktori Iskolából a képzés megkezdéséről
• Az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai
táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)
• a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés
elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések
Emberierőforrás gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor
• Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából
fontosnak tart

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweisuniv.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 9.

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
61917/AOKGIE/2021. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát