Betűméret: A A A

Házirend

LÁTOGATÁSI REND

Látogatási idő: 15:00-17:00 között

Egy beteget egyszerre csak egy személy látogathat.

A látogatás feltétele
–   érvényes VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY
    VAGY
–  48 óránál nem régebbi NEGATÍV PCR teszt,
amelyet a belépéskor köteles felmutatni a portaszolgálat munkatársának.

Kérjük, belépéskor fertőtlenítse a kezét a kihelyezett kézfertőtlenítővel, és a látogatás teljes időtartama alatt viseljen orr- és szájmaszkot!

 

 

HÁZIREND

Tisztelt Betegeink, Látogatók!

Jelen házirend mindazokat az általános tudnivalókat tartalmazza, amelyek a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinika minden fekvőbeteg-ellátó részlegére egységesen érvényesek.

Az egyes osztályok napi működési rendjéről a felvételt követően az osztályon kapnak pontos tájékoztatást.

A Klinikán folyó gyógyító munka eredményessége és betegeink nyugalma érdekében a Házirendben foglalt szabályokat, kérjük, tartsa be. Ezzel nemcsak az orvosok és az ápolók munkáját segíti, hanem saját és betegtársai gyógyulását is.

Tájékoztatjuk, hogy a Klinikán orvostanhallgatók, rezidensek, ápoló- és egyéb szakképzésben részt vevő, valamint főiskolai hallgatók gyakorlati képzése történik, akik ennek keretében részt vesznek az Ön gyógyításában és ápolásában. A hallgatók tevékenységüket szakorvosok, szakápolók irányításával végzik.

Betegfelvétel

A kórházi felvételhez szükséges dokumentumok, iratok:

 • Kórházi beutaló (kivétel sürgősségi esetek vagy visszarendelés), személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya (külföldi állampolgárok esetében útlevél, európai egészségbiztosítási kártya)
 • Korábbi leletek, zárójelentések, az otthon szedett gyógyszerek listája

Elbocsátás, távozás

A Klinikáról naponta van hazabocsátás, melynek időpontjáról a beteget kezelőorvosa tájékoztatja. A folyamatos ellátás biztosítása érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint 12:00 óráig távozzanak az osztályról.

A beteg saját felelősségére dönthet úgy, hogy önként elhagyja a Klinikát. A távozási szándékot előzetesen a kezelőorvosnak kell bejelenteni. A gyógykezelés megszakításának várható következményeiről, az állapotról a beteg felvilágosítást kap, ennek tudatában dönt az önként távozás mellett. A kezelőorvos ezt a tényt rögzíti a betegdokumentációban, amelyet a beteg aláírásával megerősít, és a beteg zárójelentést kap a kórházi kezelésről.

Amennyiben előzetes bejelentés nélkül távozik a Klinikáról, akkor ezt a tényt a kezelőorvos a beteg dokumentációjában feltünteti, és ha a beteg egészségi állapota szükségessé teszi, az önkényes távozás tényéről értesíti a távozó beteg háziorvosát és/vagy az illetékes hatóságot, illetve a beteg legközelebbi hozzátartozóját vagy törvényes képviselőjét, támogatóját.

A betegek jogai

A betegek jogairól, valamint a betegjogi képviselő elérhetőségéről az osztályokon kifüggesztett tájékoztatókból értesülhet. A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, ezek gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.

Az egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő tevékenység végzése során közfeladatot ellátó személynek minősül.

A betegek kötelezettségei

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor

 • köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét, házirendjét,
 • köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni,
 • tájékoztatást adni mindarról, amely a kórisme megállapításához szükséges, vagy mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, valamint az egészségügyi ellátást érintő, korábban tett jognyilatkozatáról,
 • köteles a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
 • személyes adatait hitelt érdemlően igazolni,
 • a jogszabály által előírt vagy a jogszabály alapján a szolgáltató által megállapított térítési díjat megfizetni.

Panaszok kezelése

Panaszaival, észrevételeivel kezelőorvosához, a részlegvezető orvoshoz, az osztályvezető ápolóhoz, a Klinika igazgatójához, valamint a klinikai vezető ápolóhoz vagy a betegjogi képviselőhöz fordulhat.

Értéktárgyak kezelése

A betegek értéktárgyaikat, készpénzüket csak saját felelősségükre tarthatnak maguknál, azok megőrzéséről akkor tudunk gondoskodni, ha letétként elhelyezik.

Befekvésekor az osztályon tájékoztatást kap az értékkezelésről. Letétbe nem helyezett pénzösszegért, értéktárgyakért a Klinika nem tud felelősséget vállalni.

Kapcsolattartás

Látogatási idő:

 • munkanapokon 16:00–18:00 óra között,
 • hétvégén és munkaszüneti napokon 10:00–12:00 óra, valamint 16:00–18:00 óra között.

Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat lehetőség szerint a kórtermen kívül (folyosók, közös területek) fogadják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Egy betegnél egyszerre lehetőség szerint csak két látogató tartózkodjon. A kórtermekben az ágyakra ülni TILOS!

A kórterembe belépve, illetve távozáskor használják a kihelyezett kézfertőtlenítő szereket!

Gyermekek csak kivételes esetben látogassanak beteget, ilyenkor kérjük a szülőket a fokozott felügyeletre.

Súlyos állapotú betegek esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, kérését a kezelőorvosnak kell jeleznie, aki a működési rendben foglaltak szerint engedélyezi a beteg melletti benntartózkodást.

Vizitek, orvosi és/vagy ápolói beavatkozások alatt látogató nem tartózkodhat a kórteremben.

Elkülönített betegek látogatása: betegek elkülönítésére (izolációra) két esetben kerül sor:
     – a beteg állapotából adódóan fokozottan hajlamos fertőzésre, vagy
     – olyan kórokozóval fertőzött, amely kórházi járvány kialakulásához vezethet.

Az elkülönített beteg a kórtermet NEM HAGYHATJA EL, csak indokolt esetben (pl. kórteremben nem kivitelezhető vizsgálat). A kórteremben a látogatók számára is kötelező a védőfelszerelés viselése (köpeny, cipővédő, maszk, kézfertőtlenítő használata). A védőfelszerelést a kórterembe lépés előtt fel kell venni, kilépéskor levenni. Védőfelszerelést az adott kórtermen kívül nem szabad viselni.

Járványok idején a Klinika igazgatója teljes vagy részleges látogatási tilalmat rendelhet el.

Telefonos tájékoztatás:

Telefonon csak az ellátás tényéről adunk felvilágosítást, amennyiben a beteg hozzájárult. Kivételt képeznek a rendkívüli esetek, amelyben a beteg által megadott hozzátartozót értesítjük.

Betegétkeztetés

A Klinika az orvosi előírásoknak megfelelő diétás étkezést biztosít az ápolás részeként. Az étkezéssel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az ápolónak, az osztályos dietetikusnak vagy a kezelőorvosnak jelezze. A diéta a kezelés része, ezért kérjük, hogy csak az Ön számára engedélyezett élelmiszereket fogyassza. A szolgáltatást a Semmelweis Egyetem szerződéses partnere biztosítja. Minden osztályon mikrohullámú ételmelegítő és hűtőszekrény áll betegeink rendelkezésre. Élelmiszert kisebb mennyiségben, név, kórterem, ágyszám és dátum megjelölésével a betegek számára biztosított hűtőszekrényben lehet tárolni. (A név és dátum nélküli élelmiszerek megsemmisítésre kerülnek.) Távozáskor a maradékot dobják ki. Kérjük betegeinket, hogy a kórterem ablakaiban, padlón, éjjeliszekrényben ne tartsanak romlandó élelmiszert, mert a nem megfelelően tárolt élelmiszerek veszélyt jelentenek.

Egyéb, általános szabályok

 • A Klinika területén tilos a dohányzás, a szeszesital-fogyasztás, valamint tudatmódosító szerek (kábítószer) használata!
 • Televíziózás, rádióhallgatás, internet- és mobiltelefon-használat az osztály működési rendje szerint és a betegtársak zavarása nélkül engedélyezett.
 • A Klinika területén kép- és hangfelvétel készítése írásos engedély nélkül TILOS!

Belgyógyászati és Hematológiai Klinika házirendje