Betűméret: A A A

Bemutatkozás

A III. Sz. Belgyógyászati Klinika a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának klinikája, a Kútvölgyi Klinikai Tömb legnagyobb egysége.

A III. Sz. Belgyógyászati Klinika a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karának intézeteként 1909-től 1936-ig működött, amikor átszervezték és megszűnt, 1951-ben hozták ismét létre. Az utóbbi évtizedekben két alkalommal is – 1978-ban és 1997-ben – más épületbe kellett költöznie. Színvonalas oktató, gyógyító és kutatómunka révén a klinika újraalakulását követően rövid idő alatt felzárkózott a nagy hagyományú I. és II. Sz. Belgyógyászati Klinika mellé. (A klinika korábbi igazgatói: Korányi Sándor 1909-1936, Gömöri Pál 1951-1959, Gerő Sándor 1959-1974, Gráf Ferenc 1974-1985, Romics László 1985-2001, Karádi István 2001-2016.)

Kezdetben mind a tudományos, mind a klinikai érdeklődés középpontjában a nefrológia és a hypertonia állt. 1959 és 1974 között az atherosclerosis patogenezisének kutatása került a középpontba. Ez magával hozta a szénhidrát- és lipid-glykoprotein-anyagcsere és az immunológia művelésének kifejlődését. 1974-től alakultak ki a klinika jelenleg is működő fő érdeklődési területei: az onkohematológia, a kardiológia, az anyagcsere-betegségek és a klinikai immunológia, valamint 2012-től az endokrinológia. A szakmai tevékenységeredményességét jelzi, hogy az előbbiekben felsorolt területeken a klinika regionális, illetve az anyagcsere-betegségek esetében országos központtá vált. 1999 óta a klinikán működik az Országos Angioödéma Központ, amely egyben a Ritka Betegségek Szakértői Központja és Közép-Kelet-Európai HANO Oktatási Központ is, valamint 1999 óta a kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi C1-INH Deficiency Workshopok állandó szervezője és házigazdája.

A klinikán színvonalas, nemzetközileg is ismert és elismert tudományos tevékenység folyik, amit a szcientometriai adatok is alátámasztanak. A kutatómunka eredményeként sok klinikai munkatárs szerzett kandidátusi, PhD és doktori fokozatot, illetve címet. A doktori képzés részeként folyamatosan több PhD hallgató oktatása történik a klinikán. 1997 és 2011 között a klinika kutatólaboratóriuma MTA támogatásban részesült.

Az Általános Orvostudományi Kar hallgatóin kívül megalakulása óta a FogorvostudományiKar belgyógyászati oktatását is a III. Sz. Belgyógyászati Klinika végezte 2011-ig. A klinika jelentős oktatási tevékenységet folytat az Általános Orvostudományi Kar angol nyelvű képzésében.

III. Sz. Belgyógyászati Klinika Kutatólaboratóriumában öt kutatócsoportban folyik kutatómunka, kutatási feladatainkat nyílt pályázati rendszerekben elnyert támogatások keretei között végezzük.

klinikán folyó betegellátásban Kutatólaboratóriumunk munkatársai két területen vesznek részt. A komplement diagnosztikai laboratóriumban hazai viszonylatban egyedülálló teljességben foglalkozunk a komplementrendszer vizsgálatával immunkémiai és molekuláris biológiai módszerekkel. A komplementrendszer vizsgálata autoimmun betegségekben, egyes fertőző betegségek kapcsán és két ritka betegség esetén, herediter angioödémában és hemolitikus urémiás szindrómában indokolt. A III. Sz. Belgyógyászati Klinikán folyó járó- és fekvőbeteg-ellátás keretein belül végezzük az Országos Angioödéma Központban történő betegellátást.