Betűméret: A A A

A klinika története

A III. Sz. Belgyógyászati Klinika a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karának intézeteként 1909-től 1936-ig működött, amikor átszervezték és megszűnt, 1951-ben hozták ismét létre. Az utóbbi évtizedekben két alkalommal is – 1978-ban és 1997-ben – más épületbe kellett költöznie, ami a klinika tevékenységét zavaró újraszervezéssel járt együtt. Színvonalas oktató, gyógyító és kutatómunka révén a hányattatás ellenére a klinika újraalakulását követően rövid idő alatt felzárkózott a nagy hagyományú I. és II. Sz. Belgyógyászati Klinika mellé. (A klinika korábbi igazgatói: Korányi Sándor 1909–1936, Gömöri Pál 1951–1959, Gerő Sándor 1959–1974, Gráf Ferenc 1974–1985, Romics László 1985–2001, Karádi István 2001–2016.)

Kezdetben mind a tudományos, mind a klinikai érdeklődés középpontjában a nefrológia és a hypertonia állt. 1959–1974 között az atherosclerosis patogenezisének kutatása került a középpontba. Ez magával hozta a szénhidrát- és lipid-glykoprotein-anyagcsere és az immunológia művelésének kifejlődését. 1974-től alakult ki a klinika jelenleg is működő négy fő érdeklődési területe: a hematológia, a kardiológia, az anyagcsere-betegségek és a klinikai immunológia, valamint 2012-től endokrinológia. A szakmai tevékenységet jelzi, hogy az előbbiekben felsorolt területeken a klinika regionális, illetve az anyagcsere-betegségek esetében országos központtá vált.

A klinika szemléletét megalakulása óta híven tükrözi az a tény, hogy Budapest, kisebb részben a vidéki belgyógyászati osztályok vezetőinek meghatározó hányada a klinikáról került vezetői pozícióba. Emellett mindig színvonalas, külföldön is elismert tudományos tevékenység folyt a klinikán, amit a szcientometriai adatok is alátámasztanak.

A kutatómunka eredményeként sok klinikai munkatárs szerzett kandidátusi, PhD és doktori fokozatot, illetve címet. A doktori képzés részeként folyamatosan több PhD hallgató oktatása történik a klinikán. 1997 és 2013 között a klinika kutatólaboratóriuma MTA támogatásban részesült.

Az Általános Orvostudományi Kar hallgatóin kívül megalakulása óta a Fogorvostudományi Kar belgyógyászati oktatását is a III. Sz. Belgyógyászati Klinika végezte 2013-ig. A Klinika az Általános Orvostudományi Kar angol nyelvű oktatásában is részt vesz.

SZAKMAI PROFILOK

  • Hematológia
  • Anyagcsere-betegségek
  • Endokrinológia
  • Kardiológia
  • Immunológia-allergológia
  • Onkológia

Rosch Gábor irása a Kúvölgyi történetéről, amely a Hegyvidék című lapban jelent meg.