A II. Belgyógyászati Klinika endokrinológiai munkacsoportja az egyik legrégebbi hazai endokrinológiai műhely. A munkacsoport korábbi vezetői Prof. Gláz Edit és Prof. Rácz Károly voltak. A II. Belgyógyászati Endokrin részlegét jelenleg Prof. Tóth Miklós vezeti. Az endokrin munkacsoport egyik pillére a 12 klinikai endokrinológusból álló team, akik közül négyen diabetológiai minősítéssel is rendelkeznek. A munkacsoport másik pillérét a Magyar Tudományos Akadémiával közös kutatócsoportok képezik. A Molekuláris Medicina Kutatócsoportot Dr. Igaz Péter egyetemi tanár, klinikaigazgató, a Lendület Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoportot Dr. Patócs Attila egyetemi docens vezeti. Klinikánkon működik az endokrin betegségek genetikai hátterének feltárását célzó Endokrinológiai Genetika Laboratórium.

Az endokrin munkacsoport tevékenységének fókuszában a hypophysis és a mellékvese, továbbá a mellékpajzsmirigy és a kalcium anyagcsere megbetegedései állnak. Kiemelten fontosnak tekintjük az endokrin szervek rosszindulatú daganatos betegségeiben szenvedők ellátását. A diabetológiai műhely érdeklődésének központjában a terhességi cukorbetegség és a korszerű inzulin-kezelés – beleértve az inzulin-pumpa alkalmazását is – állnak. A diabetológiai kutatások a prof. Dr. Somogyi Anikó által vezetett Anyagcsere Laboratóriumban folynak.

Munkacsoportunk a betegellátó tevékenysége során szorosan együttműködik a II. Belgyógyászati Klinika többi munkacsoportjával, az Egyetem laboratóriumi, sebészeti, pathológiai, radiológiai és nukleáris medicina klinikáival ill. részlegeivel, valamint az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet idegsebészeti munkacsoportjaival.


Nemzetközi együttműködés:

    • Európai Endokrin Társaság munkacsoportjai

European Register on Cushing’s syndrome

Aggressive Pituitary Tumors

    • European Neuroendocrine Association (ENEA) munkacsoportok

HEROS (Hypopituitarism ENEA Rare Etiologies Observational Study)

  • European Network for the Study of Adrenal Tumors (ENSAT)
  • Familial Isolated Pituitary Adenoma (FIPA) consortium
  • American-German Pheochromocytoma-Paraganglioma Consortium

Endokrinológus szakorvosok:
Dr. Adler lldikó
Dr. Békési Gábor
Dr. Igaz Péter
Dr. Kiss Róbert
Dr. Nagy Géza
Dr. Pusztai Péter
Dr. Reismann Péter
Dr. Sármán Beatrix
Prof. Dr. Somogyi Anikó
Dr. Szücs Nikolette
Prof. Dr. Tóth Miklós
Dr. Tőke Judit

Endokrinológus szakorvos jelöltek:

Diabetológiai licensz-vizsgával rendelkező orvosok:
Dr. Nagy Géza
Dr. Pusztai Péter
Dr. Sármán Beatrix
Prof. Dr. Somogyi Anikó