Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 18.
14731 Összes oltás
5686 Beoltott Semmelweis Polgár

Tájékoztató

Hunyadi János ösztöndíjat elnyert határon túli magyar hallgatók számára

a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karára

történő beiratkozásról

 

BEFOGADÓ NYILATKOZATOK ALÁÍRÁSA ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ

A pályázat benyújtási feltétele a befogadó képzőhely/klinika nyilatkozata, ami akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása és az intézet pecsétje mellett, azt a kar dékáni hivatala aláírással és pecséttel hitelesíti.

A Dékáni Hivatal által történő hitelesítéshez a „Befogadó nyilatkozatot” kitöltve, a fogadótanár aláírásával ellátva kell leadni aláírásra, személyesen az ÁOK Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályán, vagy elektronikusan a pozsonyi.nikolett@med.semmelweis-univ.hu e-mail címen.

A szemeszter megkezdésekor csak és kizárólag azokat a tárgyakat tudja a hallgató karunkon hallgatni, amely tárgyakhoz rendelkezik a fent említett módon hitelesített nyilatkozatokkal.

 

ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSE UTÁN

A Semmelweis Egyetemre érkező, Hunyadi János ösztöndíjat nyert külhoni magyar hallgatók csak abban az esetben végezhetnek gyakorlatokat egyetemünkön, és az ösztöndíj folyósítására is csak akkor kerül sor, ha az ÁOK Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályán beiratkoznak.

 

Tanulmányi Osztály címe:     1089 Budapest Nagyvárad tér 4. I. emelet E/15. szoba

Ügyfélfogadási idő:    hétfőn és pénteken:      9.00-12.00 óráig

                                      szerdán:                      13.00-15.00 óráig,

                                      csütörtökön:               13.00-16.00 óráig

kedden az ügyfélfogadás szünetel.

Ügyintéző: Pozsonyi Nikolett

tel: 459-1500/56591

e-mail: pozsonyi.nikolett@med.semmelweis-univ.hu

 

BEIRATKOZÁS

Beiratkozáskor beadandó/bemutatandó dokumentumok:

 • besorolási döntés (felvi.hu-ból kinyomtatható)
 • személyazonosító igazolvány
 • Bankszámlaszám (kizárólag magyarországi bankfiókban nyitott számlaszám)
 • tantárgylista az egyetemünkön teljesíteni kívánt tárgyakról, valamint ezek vonatkozásában a klinikák befogadó nyilatkozatai

Kérem, hogy a letölthető dokumentumokat megfelelően kitöltve és aláírva a beiratkozáskor hozza magával. 

 

KÖTELEZŐ MUNKA – ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁS

A kötelező munka – és tűzvédelmi oktatásra a „Biztonságtechnika tanfolyam I. évfolyamos ÁOK hallgatók részére” kurzus keretében kerül sor, mely kurzus a Semmelweis Egyetem Központi E-learning Rendszerében található. Az oktatási anyag megtekintésének és az ahhoz kapcsolódó teszt kitöltésének időpontjáról a Dékáni Hivatal küld értesítést. Az oktatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a teszten minden kérdésre helyesen válaszolt.

Az e-learning rendszer elérhetősége: http://itc.semmelweis.hu/moodle/

A bejelentkezéshez szükséges regisztráció elkészítéséhez minden információt megtalál a következő linken: https://seka.semmelweis.hu/hu/segitseg/seka_aktivalas

 

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

Egészségügyi tevékenység végzésében hallgatói jogviszony alapján közreműködő személyek alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni. Egészségügyi tevékenységet csak munkaköri alkalmas minősítés esetén végezhet. Az alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata végzi. A vizsgálat időpontjáról a Dékáni Hivatal küld értesítést.

Az egészségügyi vizsgálathoz szükséges dokumentumoknak, a foglalkozás egészségügyi vizsgálat időpontjában már rendelkezésre kell állnia (zárt borítékban).

Az egészségügyi vizsgálathoz szükséges dokumentumok itt letölthetőek:

 • Anamnézis lap kitöltve, aláírva (oltások megléte feltüntetendő)
 • Háziorvosi nyilatkozat kitöltve, aláírva
 • Nyilatkozat egészségügyi állapotban történő változás esetén (Munkavédelmi Szabályzat 5. sz. melléklet) kitöltve, aláírva
 • Egészségügyi nyilatkozat kitöltve, aláírva
 • Egészségügyi Nyilatkozat és vizsgálati adatok című egészségügyi kiskönyv (nyomtatványboltban beszerezhető) kitöltve, aláírva
 • amennyiben valamilyen krónikus betegsége van, akkor az arról szóló orvosi dokumentáció (ambuláns lap, zárójelentés) fénymásolata.
 • egy éven belüli mellkas-röntgen vizsgálat (tüdőszűrés) lelete;
 • három hónapon belüli általános laborvizsgálat lelete;
 • négy héten belüli székletvizsgálat lelete;
 • egy hónapon belüli VDRL (lues szerológia) lelet;
 • MMR oltás igazolása;
 • Hepatitis B oltás igazolása.

Amennyiben az alkalmasságot egészségügyi munkakörre már korábban megállapították, a Hallgatói nyilatkozat egészségi állapotról lap kitöltése szükséges, melyet az alkalmassági vélemény másolati példányával együtt a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatához kell eljuttatni. Ebben az esetben foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton nem kell megjelenni.

 

                                                                                          Dékáni Hivatal