Beszámoló a 2018/2019. tanév I. és II. félévi oktatói munka hallgatói véleményezéséről

összegzés         melléklet 1          melléklet 2         melléklet 3          melléklet 4

Oktatási értékelés intézetenként/klinikánként:

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Élettani Intézet

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

II. Sz. Patológiai Intézet

Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet

Kórélettani Intézet (2019.08.29-i szenátusi határozattal megszűnt)

Laboratóriumi Medicina Intézet

Magatartástudományi Intézet

Népegészségtani Intézet

Orvosi Biokémiai Intézet

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

 

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

Családorvosi Tanszék

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

I. Sz. Belgyógyászati Klinika

I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

I. Sz. Sebészeti Klinika – Sebészeti Tanszéki Csoport

Idegsebészeti TanszékCHIRURGIE III. – NEUROCHIRURGIE, I. FÉLÉV (OITI)

II. Sz. Belgyógyászati Klinika

II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

II. Sz. Sebészeti Klinika

Plasztikai Sebészeti Tanszéki Csoport

III. Sz. Belgyógyászati Klinika – Infektológiai Tanszéki Csoport

Mellkassebészeti Klinika

Neurológiai Klinika

Onkológiai Tanszék

Ortopédiai Klinika

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Pulmonológiai Klinika

Radiológiai Klinika (2019.08.29-i szenátusi határozattal megszűnt)

Szemészeti Klinika

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Traumatológiai Tanszék

Urológiai Klinika

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék

Kardiológiai Tanszék

Szívsebészeti Tanszéki Csoport

 

Arc- Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika