Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 15.
12322 Összes oltás
5331 Beoltott Semmelweis Polgár

Az Asklepios Campus Hamburg (ACH) 44 végzős orvostanhallgatója vette át a Semmelweis Egyetem (SE) diplomáját július 10-én a berlini magyar nagykövetségen. Ez volt a negyedik diplomaosztó a fiatal hamburgi társkar történetében.

Czukor_Jozsef_1Dr. Czukor József nagykövet a mintegy 250 fős ünnepi rendezvényt megnyitó köszöntőjében a két ország közti hosszú történelmi kapcsolatot és a komoly hagyományra visszatekintő kölcsönös együttműködést méltatta. Kiemelte a Semmelweis Egyetem és az Asklepios Campus Hamburg együttműködését, hangsúlyozva, hogy az ACH az első, határokon átívelő, európai jog szerint akkreditált orvostudományi oktatási intézmény Európában. A nagykövet úgy fogalmazott: a képzés résztvevői a német-magyar együttműködés megtestesítői, és elismerését fejezte ki a most végzettek felé a befektetett kemény munkáért. Dr. Czukor József hangsúlyozta: a magyar-német nevelésű orvosgeneráció a betegeknek adja majd vissza mindazt, amit Hamburgtól és Budapesttől kapott. A nagykövet rámutatott, hogy ez az egyetlen magyar egyetemi diplomaosztó, amelyet német földön tartanak. E kivételes hagyomány ápolására szólította fel a képzés minden érintettjét. Az avatásra váró orvosoktól pedig azt kérte, hogy maradjanak hűek a német-magyar barátsághoz és a Semmelweis Egyetemhez, és legyenek büszkék a képzésükre.

Az Asklepios Campus Hamburg dékánja, Dr. Karl J. Oldhafer köszöntő beszédében gratulált a kollégákká avanzsáló végzős hallgatóknak, hogy kemény munka és meghatározó élmények után e hivatás gyakorlásával gazdagítják a társadalmat. Mint mondta, 2013-as hivatalba lépése óta először ezzel az évfolyammal került közelebbi kapcsolatba, és az ACH képviseletével járó viták, kritikák időszakában is a hallgatók jelentették számára az inspirációt. Ezt megköszönve teljes szívvel kívánt nekik sok sikert a továbbiakra.

A köszöntőket követően Dr. Szél Ágostont rektor megnyitotta a Semmelweis Egyetem szenátusának ünnepi ülését. A hallgatók eskütétele után Dr. Hunyady Lászlóval, az Általános Orvostudományi Kar dékánjával sikeres tanulmányaik elismeréséül orvosdoktorrá avatták a jelölteket.

A frissen végzett évfolyam nevében Dr. Victoria Habbel és Dr. Julia Brandts szólalt fel. Emlékeztettek arra, hogy a Semmelweis Egyetem sok olyan német hallgató számára jelent második esélyt, akik a kitűnő képességeik ellenére nem jutottak be a németországi egyetemekre. Németként egy idegen országban, távol a családjuktól egyetemet kezdeni – különösen, hogy a képzés indulásakor az Asklepios neve még nem volt ismert – bátor és kockázatos döntés volt. De megérte és sikerült – állították egyhangúan. Mint fogalmaztak, a sok akadály, nehézség ellenére sosem mondtak le álmaikról, és végül sikeresen elérték a doktori címet. Mint mondták, hálával gondolnak mindazokra, akik ezt a képzést lehetővé tették: a Semmelweis Egyetemre és az Asklepios vezetőire, a Külföldi Hallgatók Titkárságának munkatársaira, és nem utolsósorban saját szüleikre.

Rektor_Szel_1Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora beszédében megköszönte a frissen végzett hallgatók kitartását, valamint tevékeny részvételüket a kétnemzetiségű-kétnyelvű programban. “Az ő sikerük az egyedülálló oktatási projekt sikerének legnagyobb fokmérője” – mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy a társadalmak nemzetközivé válása és a globalizációs folyamatok új kihívásokat jelentenek, melyek fényében épp az ilyen nemzetközi együttműködések jelentik a jövő zálogát. A demográfiai és az ellátórendszerrel kapcsolatos változások, a technológia fejlődése, a páciensek mobilitása nagymértékben formálja az egészségügyi rendszer struktúráját, következésképpen az egészségügyi felsőoktatási rendszerrel szemben támasztott követelményeket is. Dr. Szél Ágoston kiemelte: a Semmelweis Egyetem jövőbeli versenyképessége azon múlik, tud-e a hamburgi sikertörténethez hasonló nemzetközi oktatási és kutatási hálózatokat, multilaterális együttműködéseket létrehozni és fenntartani.

A rektor sok sikert kívánt a friss orvosoknak, mint mondta, reméli, hogy választott hivatásukat teljes jelenléttel és lelkiismerettel tudják majd végezni és felelősségteljes munkájukban örömet is lelnek majd.

Dr. Karádi István, az ÁOK előző dékánja beszédében hangsúlyozta, hogy a Semmelweis Egyetem orvosképzésének sikerességét egyebek mellett mutatja a külföldi hallgatók nagy száma. Jelenleg a karon tanuló 4377 hallgató negyven százaléka vesz részt az angol és német nyelvű nemzetközi képzési programban – ismertette.

Bucsky_Karadi_Szel_1

Dr. Karádi István az idei Semmelweis-emlékév kapcsán szólt az egyetem névadójáról is, a kar egykori tanárát szellemi óriásnak nevezte, aki az anyák megmentőjeként elkeseredett küzdelmet folytatott azért, hogy a klórmeszes kézmosás fontosságát elfogadtassa, ám ennek jelentőségét kortársai képtelenek voltak megérteni. Mint fogalmazott, Semmelweis Ignác küzdelme azonban nem volt hiábavaló, nevét ma világszerte ismerik. „Története azt üzeni, hogy a tudományos alapokon nyugvó tudás jelentőségét nem kérdőjelezhetik meg a megalapozatlan dogmák és szakmai alapokat nélkülöző meggondolások. Az önök diplomáján Semmelweis neve a garancia arra, hogy az egyetemről kilépve természettudományos alapokon nyugvó, biztos tudást visznek magukkal” – mondta a végzetteknek.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának ünnepi ülését Dr. Szél Ágoston zárta. Ezt követően Dr. Conrad Leitsmann, az Asklepios Alumniszövetség elnöke, tavaly végzett Asklepios hallgató szólalt fel. Dr. Leitsmann tanácsokkal látta el az új végzős évfolyamot a rájuk váró új időszakkal kapcsolatban, amely szerinte kihívást és egyben fejlődési lehetőséget rejt. A páciensek hálája pedig mindenért kárpótol és rendkívüli motivációforrás a kihívásokkal való megküzdéshez.

Dr. Christoph Jermann, az Asklepios Campus Hamburg ügyvezetője beszédében megköszönte a végzett hallgatók bátorságát, hogy a számukra bizonytalan kimenetel ellenére az ACH koncepciójába vetették bizalmukat. Véleménye szerint egy ilyen igényes képzés átlag feletti intellektualitást, elszántságot, célorientáltságot, rugalmasságot, frusztrációtűrést, valamint természetesen hatékony időmenedzsmentet követel meg. A szakmai képzésen felül az ACH hallgatói e kompetenciákról is tanúbizonyságot tettek. Emlékeztetett arra, hogy a QS World University Rankings a világ legjobb 150 szakegyeteme közé rangsorolta a Semmelweis Egyetemet, amely így a legjobb 4 százalékba tartozik, a német szakegyetemek háromnegyedét utasítva maga köré. A képzésbe vetett kezdeti bizalom tehát jócskán megtérült – nyugtázta az ügyvezető.

Dr. Jermann ezután méltatta a jelenlévő Dr. Dirk Müller-Wielandot, az Asklepios Campus Hamburg korábbi dékánját, valamint Dr. Jörg Weidenhammer korábbi ügyvezető igazgatót az ACH alapításában és felépítésében vállalt jelentős szerepükért.

Dr. Jermann külön köszönetet mondott Dr. Ligeti Erzsébetnek, az SE Külföldi Hallgatók Titkársága korábbi, német nyelvű képzésekért felelős társigazgatójának, akinek szintén óriási szerepe volt a képzés létrejöttében. Köszönetet mondott Fonyó Magdolnának, a KHT titkárságvezetőjének és munkatársának, Gimpl Editnek, továbbá a hamburgi titkárság részéről Ann-Christin Juretzka asszisztensnek.

Csoportkep_1

A Semmelweis Egyetem az Asklepios Klinikák Csoporttal, Németország egyik legnagyobb klinikahálózatával 7 éve írta alá azt a kooperációs szerződést, melynek eredményeként létrejött a SE Általános Orvostudományi Kar részeként működő kétnemzetiségű kar Hamburgban. Az Európában egyedülálló oktatási modell lehetőséget nyújt a Semmelweis Egyetem hallgatói számára, hogy a budapesti elméleti képzés után tanulmányaikat a magyar tanterv alapján, a hamburgi campuson folytassák tekintélyes német orvosoktól, egyetemi professzoroktól tanulva. Tanulmányaik végén a diákok a Semmelweis Egyetem Európai Unióban elismert diplomáját és a „dr. med”, hivatásszerű doktorátust jelentő címet kapják meg. Ahhoz azonban, hogy a jelölt a német Dr. med. megfelelőjét is megszerezzék, tudományos disszertációt is kell írniuk.

Wild Marica, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

Fotó: Hauke Gilbert – Asklepios Campus Hamburg