Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 26.
19283 Összes oltás
7797 Beoltott Semmelweis Polgár

A Semmelweis Egyetemen folytatott tudományos publikációs tevékenységgel kapcsolatos adatbázis kialakításáról és alkalmazásáról szóló 2013. április 15-én kiadott 12. számú rektori körlevél hatálya kiterjed „valamennyi, a Semmelweis Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottakra”. Ennek értelmében az összes egyetemi karra vonatkozik az MTMT építése, karbantartása és folyamatos frissítése. A következő oldalakon az egyetem MTMT kari adminisztrátorai adnak rövid betekintést a karon folyó MTMT-s munkákról.

RS7222_20110720-IMG_5042-scrÁltalános Orvostudományi Kar
Az Általános Orvostudományi Kar kutatói számára kiemelt jelentőségű az MTMT használata, naprakészen tartása, hiszen az MTMT egyetemi rekordnak közel a 75%-át az ÁOK közleményei és idézetei teszik ki. Kutatásaik eredményei az MTMT adatbázisban tükröződnek és a szervezeti egységek/kutatócsoportok láthatósága mellett, gyakorlati alkalmazása is nagy jelentőségű az egyéni fokozatszerzések, pályázati anyagok elkészítése tekintetében, mivel a 2011. október 3-án kelt rektorhelyettesi körlevélben foglaltak szerint „valamennyi egyetemi pályázathoz, előléptetési és kinevezési dokumentumhoz az MTMT adatbázisát kell alapul venni, vagyis csak az MTMT felületén rögzített – Központi Könyvtár által hitelesített – publikációs adatokat lehet elfogadni”. Emellett a különböző pályázatokat kiíró szervek is szorgalmazzák, illetve kötelezővé teszik az MTMT használatát a pályázatok beadásához (pl. OTKA).

Az intézményi 4-es MTMT adminisztrátor által kialakított egyetemi hierarchiában az ÁOK-hoz 49 szervezeti egység és 15 kutatócsoport tartozik. A tanszéki adminisztrátori feladatokkal 57 személy foglalkozik, köztük orvosok, könyvtárosok, adminisztratív munkatársak. Az ÁOK kari adminisztrátori munkát 2013. július 1-jétől Csajbók Edit és Taga Márta, a Központi Könyvtár munkatársai látják el. Munkájukkal segítik az ÁOK szervezeti egységek MTMT profiljának folyamatos frissítését az adatbázisok „szerzői új rekord” értesítések beállításával és azok továbbküldésével a tanszéki adminisztrátorok részére. Az ÁOK szervezeti egységek MTMT rekordjainak folyamatos monitorozása révén pedig a feltöltött vagy az egységhez rendelt rekordok minőségét javítják. A lehetőségekhez mérten próbálnak oktatásokat szervezni a tanszéki adminisztrátorok számára, illetve állandóan – szinte a nap 24 órájában – rendelkezésre állnak mind a tanszéki adminisztrátorok, mind a szerzők számára, telefonon, e-mailben vagy személyesen is tanácsot adnak, segítenek megoldani a felmerült problémákat. Az egyetemi pályázati ellenőrzések és az MTMT-TÁMOP kapcsán – az ellenőrzést végző kollégáival együtt –megszüntetik a téves részleg hozzárendeléseket, illetve pótolják az ezzel kapcsolatos elmaradásokat. Nem utolsósorban pedig az MTMT adatbázis rekordjainak statisztikai elemzéseivel naprakész információt nyújtanak az egyetem felső vezetése, az MTMT operatív feladatok ellátásával és a kapcsolattartással megbízott munkatársak, valamint a tanszékvezetők számára.

RS14120_KA-20140319-IMG_2445-fuzi-miklos-scrAz MTMT építése a különböző szervezeti egységekben eltérő módon valósul meg. Leggyakrabban a szerzőkre hárul a közleményeik és a hozzájuk tartozó idézetek feltöltése. Ezt a részlegek magas oktatói/kutatói száma kívánja meg, és a tanszéki adminisztrátor feladata a szerzők által feltöltött rekordok minőségének ellenőrzése, a részleg hozzárendelése a közleményekhez.

Ritkábban, és inkább a kisebb szervezeti egységek esetében, a tanszéki adminisztrátor feladata az egység MTMT profiljának karbantartása, folyamatos frissítése. Előfordul továbbá még hibrid megoldás, amikor is a szerzők is töltenek az adott egységnél MTMT-t és a tanszéki adminisztrátor is felel néhány szerzői profil frissítéséért. A tanszéki adminisztrátorok előzetesen ellenőrzik, admin-láttamozzák a szervezeti egységükhöz tartozó pályázók MTMT-be feltöltött publikációs és citációs listáját, ezzel segítve a Központi Könyvtár pályázatok hitelesítését.

Az intézményi hozzárendelések nehéz feladatot rónak a tanszéki és kari adminisztrátorokra, a munkát nehezíti az intézményi elnevezések változása, valamint a szervezeti egységek átalakulása. Remélhetőleg a jövőben az MTMT-részlegek historikus kezelése révén ez a munka is hatékonyabbá válik.

Forrás: Kari MTMT adminisztrátorok