Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 25.
392128 Összes oltás

 

A Belgyógyászati propedeutika tárgy keretében már lehetőség van megtapasztalni a fizikális vizsgálat alapvető módszereit, illetve – részint más korábbi tárgyak (pl. Biofizika, Élettan, Ápolástani készségoktatás (SzimKp), Nyári ápolástan-gyakorlat) teljesítése kapcsán – egyes eszközös vizsgálatok (pl. sO2-, vérnyomásmérés, EKG-monitorozás, 12-elvezetéses EKG-készítés), illetve beavatkozások (pl. oxigénadás, vénabiztosítás) is látótérbe kerülhettek.
Az ABCDE-SBAR-gyakorlaton mindezen készségek alkalmazásának helyét találjuk meg olyan esetekben, “amikor már ránézésre nagy a baj”. 

A Belgyógyászati propedeutika tárgy keretében megszervezésre kerülő

ABCDE-SBAR-gyakorlatok bevezetésével

a Semmelweis Egyetem lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy

– minden Orvostanhallgató képes legyen gyorsan és hatékonyan felismerni egy aktuálisan veszélyeztetett állapotú pácienst, illetve

– a gyors állapotfelmérés eredményét hatékonyan kommunikálni (referálni) tudja azon kollégák irányában, akik az aktuális páciens részére további segítséget tudnak nyújtani.

Az ABCDE-SBAR-gyakorlatok során tehát a következő készségek fejlesztésére nyílik lehetőség:
– ABCDE-gyorsvizsgálat,
– SBAR-kommunikáció.

ABCDE-gyorsvizsgálat

Az egészségügyi munka mindennapjaiban előfordul olyan helyzet, amikor egy ránézésre “igen rosszul lévő” pácienst “találunk”. Egy ilyen szituációban a szakember számára jellemzően hamar érződik, hogy a páciens – a további állapotromlás, illetve a keringésmegállás szempontjából – veszélyeztetett állapotban van. A további állapotromlás, illetve a keringésmegállás megelőzése érdekében tehát gyors állapotfelmérésre és hatékony segítséghívásra van szükség.

Az ABCDE-gyorsvizsgálat során a megtartott keringéssel rendelkező, ám a keringésmegállás szempontjából veszélyeztetett páciens gyors és hatékony állapotfelmérését tudjuk elvégezni.

Ilyen esetekben az ABCDE-szemléletmód értelmében egy olyan szisztematikus csekklista alapján vizsgáljuk végig a keringésmegállás szempontjából veszélyeztetett pácienst, ahol

– mindig azzal foglalkozunk előbb, ami potenciálisan előbb vezet keringésmegálláshoz (a sorrendiség ezért szigorú);

– szükség esetén be is avatkozunk;

– időről időre újravizsgáljuk a pácienst (annak érdekében, hogy lássuk az állapot időbeni alakulását, illetve az elvégzett beavatkozásaink hatását).

 

SBAR-kommunikáció

A keringésmegállás szempontjából veszélyeztetett pácienssel való foglalkozás megköveteli a hatékony kommunikációt. Egy kommunikáció hatékonyságát sokféleképpen lehet maximalizálni. A kommunikáció hatékonyságának (vagyis a kommunikáció közben történő információvesztés minimalizálásának) egyik lehetséges módja, amikor a közlő és a befogadó felek azonos hullámhosszra kerülnek. Az SBAR-kommunikáció legfőképpen a közlés információtartalmának strukturálása révén éri el ezen hatást és teszi a kommunikációt hatékonyabbá.

 

A HiFi-szimulációs környezet

Az ABCDE-SBAR-gyakorlatok magashűségű szimulációs környezetben kerülnek megtartásra. A magashűségű (röviden: HiFi (high fidelity)) környezetben számítógép által szabályozott fiziológiai jeleket és bizonyos életjelenségeket (pl. légzés, pulzus, pislogás) mutató manikin személyesíti meg a pácienst. A gyakorlat során a hallgatók 3 fős csapatokban végzik el az ABCDE-gyorsvizsgálatot. A 3 fő közül a kijelölt tímvezető feladata a csapat irányítása, a feladatok elosztása, a beérkező eredmények szintézise és az SBAR szerinti referálás és segítségkérés.