Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 16.
402981 Összes oltás

Köszöntjük a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Sürgősségi Orvostani – Oxiológiai Tanszéki Csoport oldalán!

A sürgősségi orvoslás gondolatisága egyidős az emberiséggel, mégis a korszerű sürgősségi orvostan, jelen formájában az USA-ban jelent meg először, mint önálló diszciplína, a XX. század 70-es éveiben. A tudományágat egyrészt a társadalmi elvárásoknak való megfelelés, valamint az az allokációs készség tette népszerűvé, mely az akut jellegű betegellátást költség- és humánerőforrás tekintetében hatékonyabbá, így a beteg szempontjából biztonságosabbá és hasznosabbá tette. Így jelentek meg később Európában is a sürgősségi osztályok és vált az EU egyik vezető – az ellátói rendszert alapjaiban meghatározó elemévé a sürgősség. Ebben a folyamatban hazánk – ha nem is rendszer, de egy-egy szolgáltató szintjén – élen járt.

A kórházalapúnak tervezett, regionális, időfaktorokra épülő mentési rendszer a világot megelőzve már a hatvanas évek elején a szó klasszikus értelmében képviselte a sürgősségi orvostant: dr. Gábor Aurél 1963-ban írta le az oxiológiát, mint a hirtelen kezdődő, kórfolyamatában időfaktorral összefüggő betegségek menedzselését képviselő diszciplínát. Kórházi szinten Nyíregyházán, Székesfehérváron, majd később Budapesten is már évtizedekkel ezelőtt létrejött a korszerű szemléletű sürgősségi szolgáltatás.

Ennek szellemében, a 2003-ban a Honvéd- és Katasztrófaorvostani Tanszékbe integrálódó Oxiológiai Tanszéki Csoportot is involválva alakult meg 2013-ban a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika (AITK) részeként a Sürgősségi Orvostani – Oxiológiai Tanszéki Csoport.

Célunk, hogy egységes szakmai elvek mentén mind a prehospitális, mind pedig a hospitális sürgősségi ellátásba betekintést adjunk. Kiemelten foglalkozunk a kardiopulmonális reszuszcitáció oktatásával és az akut jellegű kórfolyamatok rizikó alapján, tünetegyüttesekben való megközelítésével. A hallgató a szituációs-szimulációs gyakorlatok során döntési helyzeteket élhet át, valamint megtapasztalhatja a csapatmunka élményét is. A sürgősségi orvoslás triádjára

  • allokáció: osztályozás, az akut ellátó rendszer beteg állapotához rendelése;
  •  integráció: szervezetileg betegközpontú, beteghez rendelt interdiszciplináris megközelítés;
  • idődependencia: a beteg állapotának megfelelő, mihamarabbi menedzsment alapozva igyekszünk átadni a szükséges ismereteket.

Alapvető célunk, hogy egyre ismertebbé váljon ez az új ellátói szemlélet, miszerint a rendelkezésünkre álló idő alatt (ami kórházi körülmények között általában kevesebb, mint 24 óra) a beteget meggyógyítjuk, ha ez nem sikerül, akkor állapota függvényében minél korábban a megfelelő osztályon helyezzük el, vagy a megfelelő szakirányba indítjuk el. Döntéshozatali rendszerünkben, így a helyes diagnózis felállításában és a beteg további menedzselésében is különösen fontos helyet foglal el a triázs (osztályozás), a tünetorientált diagnosztika és ellátás, valamint a point-of-care technológia, melyeket a tárgy oktatása során részletesen ismertetünk. Akut egészségkárosodás esetén a sürgősségi medicina tárgykörébe tartozik az életvégi ellátás is (end-of-life-care), mellyel külön is foglalkozunk.

Részletesen tárgyaljuk azokat a tünetegyütteseket, melyek hátterében a légúti, légzési, kardiovaszkuláris, idegrendszeri, valamint a sérüléssel, mérgezéssel összefüggő kis terápiás időablakú kórfolyamatok állnak, kitérünk ezek differenciáldiagnosztikai és terápiás lehetőségeire, a definitív ellátást nyújtó rendszerekkel, szakterületekkel való kapcsolatukra.

Az előadások során integráljuk a kórélettani és gyógyszertani alapokat a tünetorientált diagnózisalkotással, rizikóstratifikációval és terápiás lehetőségekkel. Az ún. PBL (problem based learning, problémaorientált tanulás) szemléletével tartott interaktív gyakorlatok jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy-egy példán keresztül formáljuk, alakítsuk ki azt a gondolkodásmódot, amely a sürgősségi medicinát jellemzi.

A PBL-gyakorlatokon külön hangsúlyt kapnak az allokációs rendszerek, a kommunikáció, a tünetközpontú differenciáldiagnosztikán alapuló terápiás szemlélet, valamint a tévedési lehetőségek interaktív elemzése és a csapatmunka. Az előadások tematikáját igyekeztünk úgy megválasztani, hogy azok lefedjék a sürgősségi ellátás főbb aspektusait.

A gyakorlati oktatás az új Sürgősségi Betegellátó Osztályon a Központi Betegellátó Épületben (1082, Budapest, Üllői út 78, ld. a csatolt térképet) történik, hétfő-kedd-szerdán 12:00 és 18:00 közt, csütörtökön 7:00 és 13:00 közt. Ezeken a kombinált PBL-klinikai gyakorlatokon a megjelenés kötelező, jelentkezés a MOODLE segítségével történik. Választható a pénteki napokon a TEAM és az OMV (Oxigén-Monitor-Véna) gyakorlat a 10:20 és 13:30 közti idősávban.

TDK-munkára és szakdolgozat írására is lehetősége van annak, akit érdekel a sürgősségi szemlélet, illetve várunk minden lelkes, szabadidejében tanulni és gyakorolni vágyó hallgatót, aki ágy melletti gyakorlatra szeretne szert tenni. Mindenkit szeretettel várunk ad hoc szemináriumokra is, ahol egy jó étel és ital mellett a sürgősség aktuális témáiról beszélgetünk. Módunk nyílik rávilágítani az elméleti hangsúlyok közvetlen gyakorlati értelmére is – a Gyógyszertani és Kórélettani Intézettel kooperációban indítunk kurzusokat Sürgősségi farmakológia és Sürgősségi kórélettan címmel.