Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 24.
407074 Összes oltás

 

A 2007/08. tanévtől vált az általános orvosképzés szerves részévé az Oxiológia – sürgősségi orvostan nevű kötelező tárgy. A tárgy egyesíti a prehospitális (oxiológiai) és intrahospitális sürgősségi orvostani ismereteket.

A tárgy célja, hogy ezt a hazánkban is egyre nagyobb jelentőséggel bíró szakterületet didaktikus, gyakorlati oldalról mutassa be. Témája a sürgősségi ellátás szerepe, sajátosságai, a sürgősségi ellátásra kerülő akut és kevésbé akut beteg ellátásának elmélete és gyakorlata, továbbá a triázs, differenciáldiagnosztika és állapotstabilizáló ellátás szemléletének megismertetése. Részletesen tárgyaljuk azokat a tünetegyütteseket, melyek hátterében a légúti, légzési, kardiovaszkuláris, idegrendszeri, sérüléssel, mérgezéssel összefüggő magas időfaktorú kórfolyamatok állnak, illetve kitérünk ezek differenciáldiagnosztikai és terápiás lehetőségeire is.

Az előadások során a terápiás prioritású egységes szemlélet jegyében (szintetizáló jelleggel) integráljuk a kórélettani és a gyógyszertani alapokat a tünetorientált diagnózisalkotással, a rizikóstratifikációval és a terápiás lehetőségekkel.

A tematikus gyakorlatok során tünet- és problémacentrikus szemléletmód bemutatásán keresztül a gyakorló medicina döntési helyzeteit modellezzük. A gyakorlatokon bemutatjuk a sürgősségi gyakorlatban alkalmazott eszközöket. Az újraélesztési gyakorlatokon szimulációs módszer alkalmazásával, csapatmunka során gyakoroljuk be az aktuális hazai és nemzetközi protokollokat. A PBL-gyakorlatokon külön hangsúlyt kapnak az allokációs rendszerek, a kommunikáció, a tünetközpontú differenciáldiagnosztikán alapuló terápiás szemlélet, egyúttal a tévedési lehetőségek interaktív elemzése.

E-tananyag, e-vizsga

A tananyag szerves részét képező e-tananyag és további, a tárgyteljesítéssel kapcsolatos alapvető információk elérhetők a Moodle-rendszerben:
http://itc.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=263

Az elektronikus tananyag (SIA-tankönyv) szerzői jogi védelem alatt áll, és kizárólag a sürgősségi orvostan – oxiológia kurzust a Neptun-rendszerben felvett hallgatók számára elérhető.

Mind az elektronikus tananyag elérésének, mind az e-vizsgafelülethez való hozzáférésnek előfeltétele a hallgató Moodle-regisztrációja, mely az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://seka.semmelweis.hu/hu/segitseg/seka_aktivalas
A regisztrációt érintő problémákkal kapcsolatban az alábbi email címen kérhet segítséget:
helpdesk@seka.semmelweis-univ.hu
Figyelem: a regisztráció elmaradása esetén a hallgató nem tehet vizsgát, ezért kérjük, időben tegye meg a szükséges lépéseket!

Az e-vizsgák kizárólag a Neptunban aktuális vizsgaidőponttal rendelkező hallgatók számára az egyetem e-learning felületén lesznek elérhetők.

 

Képek az első Oxiológia – sürgősségi orvostan (SOO) előadásról – 2007. szeptember 4.

Tovább a Sürgősségi Orvostani – Oxiológiai Tanszéki Csoport oldalára.