Tudományos hírek

Beszámoló a TDK-konferenciáról (Debrecen, 2000)

Dr. Patonay Lajos:

patonay

Dr. Patonay Lajos

Beszámoló a Debrecenben megrendezett TDK-konferenciáról

A konferencia megrendezésére 2000. ápr. 3-6. között került sor. Helyszíne a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma volt.

Meglepő volt számomra, hogy miért hívtak meg “külsős” előadókat, hiszen erre példa a pályafutásom alatt még nem volt. Ezen tényt még az sem magyarázhatja, hogy a helybéliek nem tudtak kellő számú előadással kiállni. Ugyanakkor voltak olyan szekciók, ahol a “külsős” előadók voltak többen. A mi Egyetemünkön kívül még Erdélyből voltak vendégelőadók. Az előadásokra csak a délutáni órákban került sor, viszont meglehetősen sokáig, néha este hét óráig is eltartottak.

Az előadások jelentős része a molekuláris, biokémiai és genetikai kutatások tárgykörét ölelte fel. Klasszikus értelemben vett morfológiai előadás elenyészően kevés volt. A fogadtatás nagyon kedvező volt, az előadások látogatottsága meglehetősen rapszodikusnak, adott előadóhoz kötöttnek mondható. Minden vendégelőadót Emléklappal ajándékoztak meg.

Az előadásokat követő vita, hozzászólások sokkal aktívabbak voltak, mint ahogyan ezt mi, a saját konferenciánkon megszokhattuk. Laboratóriumunkból négy előadást tartottunk. Úgy az előadók mint az interpretálás az elvárásoknak megfelelő volt. A klinkusok és az elméleti szakemberek érdeklődéssel követték az előadásokat, kivétel nélkül kérdéseket intéztek és megjegyzéseket fűztek azokhoz. Összességében nagyon kedvezőnek ítélhetjük meg a debreceni szereplésünket, nem utolsó sorban amiatt, hogy az előadóknak lehetőséget teremtett a szereplésre.


A Debreceni Egyetem 2000. évi Tudományos Diáktalálkozóján Intézetünkből az alábbi előadások hangzottak el:

–Markia Balázs,Varsányi Balázs ÁOK IV. (Dr. Palkovits Miklós): Vestibulo-hypothalamicus kapcsolatok vizsgálata patkányban

–Denis Berdajs ÁOK V. (Dr. Patonay Lajos, Dr. Tomcsányi István): A szinuszcsomó és környezetének klinikai anatómiája

–Tóth Miklós ÁOK VI. (Dr. Patonay Lajos): Kerekablak-cochleostomia

–Szabó Gábor ÁOK IV., Lehoczki Gergely ÁOK III. (Dr. Tömböl Teréz): A madár látórendszerében a tectum opticumból a nucl. rotundusba futó rostok morfológiai tulajdonságai

–Hunyadi András ÁOK IV. (Dr. Palkovits Miklós): Formalin-stresszt követő c-fos- indukció patkány előagyban

–Zachar Gergely ÁOTE Zoológus Szak V. (Dr. Csillag András): A mediális striátumban található dopaminerg rostok és egyes receptorok együttes előfordulása csirkében

–Varsányi Balázs, Markia Balázs ÁOK IV. (Dr. Palkovits Miklós): Az A11 sejtcsoport dopaminerg projekciója a gerincvelőben

–Kiss Tamás ÁOK IV., Denis Berdajs ÁOK V. (Dr. Patonay Lajos): A bicuspidalis szájadék és szubvalvuláris apparátusának klinikai anatómiája

–Benis Szabolcs ÁOK IV. (Dr. Patonay Lajos): A carpal tunnel syndroma endoszkópos műtéti megoldásának anatómiai alapjai

Kynsburg Ákos ÁOK V. (Dr. Simon László): Valódi 3D számítógépes megjelenítés- új segédeszköz az anatómiai oktatásban