Tudományos hírek

Bálint Eszter PhD védése

Bálint Eszter “Dorsalis és ventralis striatalis neuronrendszerek morfológiai elemzése házicsirkében” című értekezésének védésére az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet könyvtárában 2009. márc. 26-án 14 órakor került sor. Témavezető: Csillag András Programvezető: Palkovits Miklós Iskolavezető: Réthelyi Miklós A birálóbizottság elnöke: Dr. …

Kozsurek Márk PhD-értekezésének munkahelyi védése

2009. március 19-én 10.00 órakor került sor dr. Kozsurek Márk “A CART peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban” c. PhD értekezésének házi vitájára. (Fotó: Kiss J.)

Korábbi munkatársunk, Dr. Záborszky László székfoglalója az Akadémián

Korábbi munkatársunk, Dr. Záborszky László az MTA külső tagja 2009. márc. 10-én 13 órai kezdettel tartotta székfoglaló előadását “A nucleus basalis: anatómiától a funkcióig” címmel a Magyar Tudományos Akadémián. (Fotó: Kiss József)  

Apáthy-szobor leleplezése a Humánmorfológiai Intézetben

2009. március 4-én 14.00 órai kezdettel társintézetünkben, a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet ben ünnepi köszöntők és előadás után került sor Apáthy István (1863-1922) II. emeleti szobrának leleplezésére. (Fotó: Altdorfer K.)  

Ari Csilla PhD-védése

Ari Csilla PhD-védése Intézetünk tantermében volt 2008. július 21-én 10.30 órakor. (A védés hivatalos meghívó ja) (Fotó: Ari, Kiss)  

A Huszti-Kálmán: Glia c. szakkönyv bemutatója

Huszti Zsuzsa – Kálmán Mihály: Glia c. szakkönyv ének bemutatása Intézetünk könyvtárában volt 2008. június 3-án. Dr. Kálmán Mihály oldala   Képek: (Fotó: Kiss J.)    

A Glia c. könyv bemutatója

A Glia c. könyv bemutatója Huszti Zsuzsa – Kálmán Mihály: Glia c. szakkönyv ének bemutatása Intézetünk könyvtárában volt 2008. június 3-án.

Szakdolgozat-védések (2008)

Déri Tamás Zoltán: A maxilla fogmedri nyúlványának a fogak elvesztésével kapcsolatos alak és szerkezet változásai  a fogászati implantológia szemszögéből Vécsey Zsombor: A nyelv beidegzésében résztvevő neuropeptid tartalmú idegelemek lokalizációja és eredete Szabadits Eszter: Nitrogén-monoxid jelátvitel a hipocampus GABA-erg szinapszisaiban (elsőszerzős …

Dies Academicus – PhD doktorok

Dies Academicus (nov. 10.): PhD doktorok avatása , köztük Intézetünkből dr. Bratincsák András és dr. Zayats Natalya.

95 éve született Szentágothai János

Egyetemünk Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolája és Intézetünk 2007. október 30-án délután közösen emlékezett Szentágothai János születésének 95. évfordulójára. Köszöntőt mondott Dr. Tulassay Tivadar rektor és Dr. Szél Ágoston, a Doktori Tanács elnöke. Az ünnepi megemlékezést Dr. Nagy Zoltán, a …