Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 22.
390536 Összes oltás
A letöltési linkek belépés után láthatók!

Kérjük, ne a NEPTUN azonosítóját használja a bejelentkezéshez, ha mégis ezt teszi, akkor a webhely ideiglenesen zároljhatja Önt érvénytelen bejelentkezés miatt.
Az 'educatio' felhasználónévvel kell bejelentkeznie. Kérjük, további részletekért forduljon oktatójához.

Tantárgykód: EUSZAK001_1M

Előadások

Száma Címe (előadó) Dátum  
 1. Bevezetés a sejtbiológiába és az élettudományokba. (Dr. Herbert-Minkó Krisztina) 2018.09.10.  
 2. A sejtkutatás strukturális vizsgálómódszerei, mikroszkópok. (Dr. Dávid Csaba) 2018.09.12.  
 3. Az élő szervezet építőkövei: biogén molekulák. (Dr. Herbert-Minkó Krisztina) 2018.09.17.  
 4. Fény- és elektronmikroszkópia, Biológiai minták előkészítése. (Dr. Bódi Ildikó) 2018.09.19.  
5. A sejtváz és a sejtközpont. Sejten belüli mozgások. (Dr. Zachar Gergely) 2018.09.24.  
6. A sejtmag. Génexpresszió és az azzal kapcsolatos sejtorganellumok. (Kovács Tamás) 2018.09.26.  
7. A sejthártya, a sejt és környezete: receptorok és jelátvitel. (Dr. Dóra Dávid) 2018.10.01.  
8. Mitochondrium, és a mitochondriumban lezajló molekuláris mechanizmusok, peroxiszómák. (Dr. Zachar Gergely) 2018.10.03.  
9. Transzportfolyamatok a sejtben: exo- és endocitózis, transzcitózis, vezikuláris transzport, intracelluláris emésztés. (Zsiros Viktória) 2018.10.08.  
10. Sejtosztódás, sejtciklus, sejthalál. (Kovács Tamás) 2018.10.10.  
11. Tumorsejtbiológia (Dr. Tőkés Anna-Mária) 2018.10.15.  
12. Ivarsejtek, megtermékenyítés, korai embriogenezis (Kovács Tamás) 2018.10.17.  
13 Biotechnológia, génmanipulációk, „géndiagnosztika” az egészségügyben (Dr. Gócza Elen) 2018.10.29.  
14. Biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények. Mi a bioinformatika? (Kovács Tamás) 2018.10.31.  
15. Bevezetés a szövettanba, Alapszövetek I.: Hámszövet, Sejtkapcsoló struktúrák; (Pálfi Emese) 2018.11.05.  
16. Patológiai minták feldolgozása    
17. Alapszövetek II.: Kötőszövet (Dr. Puskár Zita) 2018.11.12.  
18. Digitális mikroszkópia (Dr. Krenács Tibor) 2018.11.14.  
19. Alapszövetek III.: Támasztószövet, csontfejlődés (Dr. Szuák András) 2018.11.19.  
20. Fény- és elektronmikroszkópos kvantitatív vizsgálatok, morfometria (Dr. Négyessy László) 2018.11.21.  
21. Alapszövetek IV.: Izomszövet (Pálfi Emese) 2018.11.26.  
22. Szövettan ismétlés, mikroszkópia (Dr. Puskár Zita) 2018.11.28.  
23. Vér- és immunsejtek (Dr. Bódi Ildikó) 2018.12.03.  
24. A vér alakos elemeinek vizsgálata: vérkenet (Dr. Bódi Ildikó) 2018.12.05.  
25. Nyirokszervek, az immunrendszer felépítése (Dr. Herbert-Minkó Krisztina) 2018.12.10.  
26. Szövettani technikák, immunhisztokémia (Dr. Bódi Ildikó) 2018.12.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentumok

Egyéb letölthető dokumentumok

Dokumentum neve Dátum

Sejttani szójegyzék

Tételsor

2018.10.09.

2018.12.14.