Betűméret: A A A

Humán anatómia I.

A letöltési linkek belépés után láthatók!

2013-2014, ősz (IBKHUM006_1M)

Leírás

A tantárgy célja:

A tantárgy első félévének keretében szeretnénk megismertetni a hallgatókkal az emberi szervezet felépítésének alapjait a sejtszinttől a makroszkópos anatómiáig. Ezen felül bemutatjuk a tudományos kutatás módszertanának alapelemeit.

Főbb témakörök:
 • Bevezetés a sejtbiológiába. Az élő szervezet építőkövei: biogén molekulák.
 • A sejtmag, génexpresszió és az azzal kapcsolatos sejtorganellumok.
 • A sejtváz és a sejtközpont, sejten belüli mozgások.
 • A sejthártya, a sejt és környezete.
 • Transzportfolyamatok a sejtben.
 • Sejtosztódás, sejtciklus, sejthalál.
 • Mitokondrium, peroxiszóma.
 • Tumorsejtbiológia.
 • Ivarsejtek, megtermékenyítés, korai embriogenezis.
 • Bevezetés a szerv- és szövettanba: alapszövetek, vér és immunsejtek, nyirokszervek.
 • A szervezet fejlődése és öregedése, kronobiológia.
 • Az élettudományi kutatások eszköztárának bemutatása: fény- és elektronmikroszkópia, digitális mikroszkópia.
 • Szövettani technikák, immunhisztokémia, vérkenet készítése. Élettudományi adatbázisok felhasználása.
 • Bevezetés a bioinformatikába, biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények.

Előadások

1 Bevezető előadás (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.09.09. letöltés
2 A sejtkutatás strukturális vizsgálódmódszerei (Molnár Dávid) 2013.09.10. letöltés
3 Biológiai makromolekulák (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2013.09.16. letöltés
4 Fény- és elektonmikroszkópos technika, sejtalkotók (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.09.17. letöltés
5 A sejtmag. Génexpresszió és az azzal kapcsolatos sejtorganellumok (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.09.23. letöltés
6 Sejtváz és sejtközpont; sejten belüli mozgások (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2013.09.24. letöltés
7 A sejthártya, a sejt és környezete, receptorok, jelátviteli folyamatok (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.09.30. letöltés
8 Sejtosztódás, sejtciklus szabályozása. Apoptózis, sejthalál. (Szabó Klaudia) 2013.10.01. letöltés
9 Transzportfolyamatok, endocitózis, exocitózis. (Dr. Katz Sándor) 2013.10.07. letöltés
10 Mitochondrium, peroxiszóma (Szabó Klaudia) 2013.10.08. letöltés
11 Tumorbiológia (Dr. Tőkés Anna-Mária) 2013.10.14. letöltés
12 Általános fejlődéstan (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.10.21. letöltés
13 Biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények (Szabó Klaudia) 2013.10.28. letöltés
14 Bevezetés a szövettanba: Hámszövet és sejtkapcsoló struktúrák (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.11.05. letöltés
15 KÖTŐSZÖVET (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.11.11. letöltés
16 Támasztószövet (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2013.11.18. letöltés
17 Izomszövet (Dr. Katz Sándor) 2013.11.18. letöltés
18 Általános festési és immunhisztokémiai módszerek (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2013.11.19. letöltés
19 Immunsejtek; Nyirokszervek (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2013.12.02. letöltés
20 Vér alakos elemei Vérkenet készítés (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2013.12.03. letöltés

Tételsor

Vizsgakérdések az Egészségügyi ügyvitelszervezői szak hallgatói számára 2013/14

1. A sejtkutatás strukturális vizsgálómódszerei I.: mikroszkópok, elektronmikroszkóp

2. A sejtkutatás strukturális vizsgálómódszerei II.: szöveti minták előkészítése mikroszkópos vizsgálatokhoz

3. Szövettani festési eljárások, immunhisztokémia, in situ hibridizáció

4. Az élő szervezet építőkövei: biogén molekulák

5. Az eukarióta sejtek morfológiai jellemzői, a sejthártya

6. A sejtmag (maghártya, magpórusok, kromatin, nucleolus)

7. Génexpresszió, transzkripció és szabályozásuk

8. Transzláció, a létrejött polipeptidek célbajuttatása a transzláció után

9. Endoplazmás retikulum, Golgi készülék, lizoszómák

10. Transzport folyamatok a sejtben (endocitózis, exocitózis, transzcelluláris transzport)

11. Mitokondriumok és a mitokondriumban lezajló molekuláris mechanizmusok. Peroxiszómák

12. A sejtváz, sejtközpont, sejten belüli mozgások

13. A sejtosztódás, sejthalál

14. A sejtciklus szabályozása, tumorsejtbiológia

15. A sejt és környezete, receptorok és jelátvitel

16. Biotechnológia, génmanipuláció, transzgenikus élőlények

17. Hámszövet, sejtkapcsoló struktúrák

18. Kötőszövet

19. Támasztószövet

20. Izomszövet

21. Vér és immunsejtek

22. Nyirokszervek

23. Általános fejlődéstan, a szervezet fejlődése, öregedés, kronobiológia