Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 28.
64471 Összes oltás
10510 Beoltott Semmelweis Polgár

2015-2016, ősz (AOVHUM084_1M)

Leírás

A tantárgy célja:

Az egyedfejlődési mechanizmusok és fejlődési rendellenességek molekuláris szabályozásának valamint a kóros környezeti hatások terhességre gyakorolt hatásának ismertetése. A felnőtt anatómiai viszonyok kialakulási folyamatának megismertetése.
Főbb témák:
  • Bevezetés a fejlődésbiológiába és jelentősége az orvostudományban
  • A kísérletes embriológia eszköztára
  • Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok: maternális hatás, polarizáció, homeobox gének, transzkripciós faktorok, epigenetikus hatások, sejten kívüli tényezők (növekedési faktorok extracelluláris mátrix, bazális membrán) hatása a sejtek differenciációjára, sejtvándorlás
  • Őssejt biológia és regeneráció
  • Csíravonal determinációja, oogenezis
  • Teratogenesis
  • Tengelyképződés

Előadások

1 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok I. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.09.23. letöltés
2 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok II. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.09.30. letöltés
3 Az ontogenezist szabályozó mechanizmusok III. (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.10.07. letöltés
4 Sejt-sejt, sejt- extracelluláris mátrix, adheziós molekulák és integrinek a korai embrióban (Dr. Kocsis Katalin) 2015.10.14. letöltés
5 Őssejtek (Dr. Kocsis Katalin) 2015.10.28. letöltés
6 Fertilizáció és barázdálódás (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2015.11.04. letöltés
7 Barázdálódás és gasztruláció (Pecsenye-Fejszák Nóra) 2015.11.11. letöltés
8 Antero-posterior és dorso-ventralis tengelyek kialakulásának szabályozása (Dr. Herberth-Minkó Krisztina) 2015.11.18. letöltés

Dokumentumok

Tematika, órarend (2015-2016)

Tematika 2017.08.29.

További dokumentumok (2015-2016)

Tételsor 2017.05.06.