Betűméret: A A A

Anatómia, sejt-, szövet- és fejlődéstan I.

A letöltési linkek belépés után láthatók!

2013-2014, ősz (AOKHUM004_1M)

Leírás

Tananyag

Általános és részletes csont- és ízülettan. Alsó és felső végtag izmai, erei, idegei. (Az előadásokon csak az általános csont-, izület- és izomtan, illetve az orvosi szempontból különösen fontos fejezetek kerülnek sorra – pl. gerincoszlop, medenceöv, lábboltozatok.) A mozgásszervek anatómiáját részletesen a gyakorlatok során kell elsajátítani.

Az általános sejtbiológia alapjai. A sejtalkotók morfológiája. Az alapvető membránfolyamatok (exocitózis, endocitózis) sejtbiológiája.

Alapszövetek. Az erek szöveti szerkezete. A vér és a csontvelő. A bőr és az emlő szövettana. A szövetek felépítésének sejtbiológiai alapjai.
Az ember fejlődésének alapvonalai. Bevezetés az orvosi embriológiába. Spermio- és oogenezis, megtermékenyítés, morula, blastula, csíralemezek kialakulása, tengelyek, jobb és bal aszimmetria molekuláris alapjai, Homeobox gének, placentáció, placenta. Fejlődési rendellenességek okai. Végtag, törzs és koponya fejlődése. A fejlődéstani folyamatok sejtbiológiai alapjai.

Kredit érték: 9

Előadások: 3 óra/hét
Gyakorlat: 6 óra/hét (4 óra boncterem, 2 óra szövettan)

Előadások

1 Bevezetés: Az anatómia helye az orvosképzésben (Dr. L. Kiss Anna) 2013.09.10. letöltés
2 A sejt.Hogyan vizsgáljuk a sejtek és szövetek szerkezetét? (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.09.10. letöltés
3 A sejtmembrán (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.09.13. letöltés
4 A sejtmag (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.09.17. letöltés
5 Sejtorganellumok az exocytotikus útvonalon (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.09.17. letöltés
6 Sejtváz (cytoskeleton) I. Mikrotubulusok és rájuk épülő sejtorganellumok (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.09.20. letöltés
7 Sejtváz (cytoskeleton) II. Mikrofilamentumok és intermedier filamentumok (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.09.24. letöltés
8 Sejtadhézió, sejtkapcsoló struktúrák, hámsejt (Dr. L. Kiss Anna) 2013.09.24. letöltés
9 Sejtosztódás, sejtciklus (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.09.27. letöltés
10 Kötőszövet: sejtek és alapállomány (Dr. L. Kiss Anna) 2013.10.01. letöltés
11 Hámszövet (Dr. L. Kiss Anna) 2013.10.01. letöltés
12 Kötőszöveti rostok és képződésük (Dr. L. Kiss Anna) 2013.10.05. letöltés
13 Endocytosis (Dr. L. Kiss Anna) 2013.10.08. letöltés
14 Programozott sejthalál, sima felszínű endoplasmás reticulum, vesicularis transport, differenciálódás, őssejtek (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.10.08. letöltés
15 Meiosis, ivarsejtek (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.10.11. letöltés
16 Mitochondrium, peroxysoma (Prof. Dr. Röhlich Pál) 2013.10.15. letöltés
17 PORCSZÖVET, CSONTSZÖVET (Dr. Molnár Judith) 2013.10.15. letöltés
18 CSONTOSODÁS, CSONTNÖVEKEDÉS, CSONTOSODÁSI MAGVAK (Dr. Molnár Judith) 2013.10.18. letöltés
19 Fertilizáció, barázdálódás, gasztruláció (Dr. Nagy Nándor) 2013.10.25. letöltés
20 A gerinc és a mellkas (Dr. Lukáts Ákos) 2013.10.29. letöltés
21 Vér, vérsejtek. (Dr. Kocsis Katalin) 2013.11.12. letöltés
22 Vérfejlődés, erythropoesis. (Dr. Kocsis Katalin) 2013.11.12. letöltés
23 FEHÉRVÉRSEJT KÉPZÉS, EXTRAVASATIO, GYULLADÁSBAN RÉSZTVEVŐ SEJTEK. (Prof. Dr. Köves Katalin) 2013.11.19. letöltés
24 A medence szerkezete, átmérői, statikája (Dr. Csáki Ágnes) 2013.11.19. letöltés
25 A gerinc és a törzs embryonális fejlődése (Dr. Nagy Nándor) 2013.11.22. letöltés
26 Az alsó végtag klinikai anatómiája I: csípő, térd (Dr. Lukáts Ákos) 2013.11.26. letöltés
27 Végtagok fejlődése (Dr. Nagy Nándor) 2013.11.29. letöltés
28 Sérvek, regio subinguinalis, canalis femoralis (Prof. Dr. Wenger Tibor) 2013.12.03. letöltés
29 Az alsó végtag klinikai anatómiája II: boka, láb (Dr. Lukáts Ákos) 2013.12.03. letöltés
30 A koponya fejlődése (Dr. Nagy Nándor) 2013.12.13. letöltés

Sejtbiológia Tételsor

Sejtbiológiai tételsor a kollokviumhoz

 1. Az eukaryota sejt szerkezete
 2. Sejtek és szövetek előkészítése mikroszkópos vizsgálatokhoz
 3. A sejt mikroszkópos vizsgálati lehetőségei
 4. Biológiai membránok: szerkezet, membránfehérjék, membrándomének, glykokalyx
 5. A sejtmembrán funkciói, membrántranszport
 6. A sejtmag szerkezete és funkciói. A kromatin szerkezete
 7. A nucleolus: szerkezet, funkció
 8. A maghártya szerkezete. Transzport a maghártyán keresztül
 9. A kromoszómák.
 10. Karyogramm, nemi kromoszómák, nemi kromatin
 11. Az RNS molekula: szerkezet, jelentőség és típusok. A transzkripció
 12. A ribosoma: szerkezet és funkció. A transzláció
 13. Fehérjék célba juttatása (sorting), ennek jelentősége
 14. A durva és a sima felszínű endoplazmás retikulum: felépítés és funkció
 15. A Golgi-apparátus: szerkezete, funkciója, szerepe a fehérje-sortingban
 16. Fehérjeszekréció, exocytosis
 17. Vesicularis transzport
 18. A sejtváz elemei: hasonlóságok és különbözőségek
 19. Mikrotubulusok: szerkezet, fel- és leépülés, szabályozó tényezők, társult motorproteinek
 20. Centrosoma (cytocentrum): szerkezet és funkciók. A mikrotubulusok funkciói
 21. A kinocilium és a primer (érző) csilló: felépítés és jelentőség
 22. Mikrofilamentumok: szerkezet, szabályozás, társult fehérjék
 23. A mikrofilamentumok funkciói, és szerepük a sejt mozgásfolyamataiban
 24. Intermedier filamentumok: szerkezet, funkció, társult fehérjék, előfordulásuk sejttípusokban
 25. Adhéziós molekulák (sejt-sejt és sejt-ECM adhézió)
 26. Sejtkapcsoló struktúrák
 27. A hámsejt általános felépítése, sejtpolaritás, membrándomének, felszínnövelő struktúrák
 28. Membrana és lamina basalis: szerkezet és funkció
 29. Mitosis
 30. A sejtciklus jelentősége, lefolyása, szabályozása
 31. Phagocytosis. Intracelluláris emésztés.
 32. A lysosoma: lysosomalis enzymek szintézise, transzportútja, funkciói, lysosomalis betegségek.
 33. Pinocytosis. Endosoma. Transcytosis
 34. Apoptosis, Autophagia és necrosis. Differenciálódás, őssejtek
 35. Meiosis
 36. A mitochondrium morfológiája, alapvető funkciói, a részfunkciók lokalizációja
 37. A mitochondriális genom, semiautonom organellum, endosymbiosis teória
 38. A mitochondrium járulékos funkciói az ATP-szintézis mellett. A peroxisoma