Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 22.
390536 Összes oltás
A letöltési linkek belépés után láthatók!

Kérjük, ne a NEPTUN azonosítóját használja a bejelentkezéshez, ha mégis ezt teszi, akkor a webhely ideiglenesen zároljhatja Önt érvénytelen bejelentkezés miatt.
Az 'educatio' felhasználónévvel kell bejelentkeznie. Kérjük, további részletekért forduljon oktatójához.

Tantárgykód: EUSZAK001_1M

Előadások

Száma Címe (előadó) Dátum Letöltés
 1. Bevezetés a sejtbiológiába és az élettudományokba. (Dr. H.-Minkó Krisztina, Dr. Dávid Csaba)  2017.09.11.  letöltés
 2. A sejtkutatás strukturális vizsgálómódszerei, mikroszkópok (Dr. Dávid Csaba)  2017.09.12.  letöltés
 3. Az élő szervezet építőkövei: biogén molekulák (Dr. H.-Minkó Krisztina)  2017.09.18.  letöltés
 4. Fény- és elektronmikroszkópia, Biológiai minták előkészítése; (Dr. Bódi Ildikó)  2017.09.19.  letöltés
5. A sejtváz és a sejtközpont. Sejten belüli mozgások  2017.09.25. Letöltés
6. A sejtmag. Génexpresszió és az azzal kapcsolatos sejtorganellumok  2017.09.26.  letöltés
7. A sejthártya, a sejt és környezete: receptorok és jelátvitel (Dr. Dóra Dávid)  2017.10.02.  Letöltés
8.  Mitochondrium, és a mitochondriumban lezajló molekuláris mechanizmusok, peroxiszómák  2017.10.03.  Letöltés
9. Transzportfolyamatok a sejtben: exo- és endocitózis, transzcitózis, vezikuláris transzport, intracelluláris emésztés (Zsíros Viktória)  2017.10.09.  letöltés
10. Sejtosztódás, sejtciklus, sejthalál 2017.10.10.  letöltés 
11. Ivarsejtek, megtermékenyítés, korai embriogenezis 2017.10.16.   letöltés
12. Tumorsejtbiológia (Dr. Tőkés Anna-Mária)  2017.10.17.  letöltés
13.      
14.      
15. Biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények. Mi a bioinformatika?  2017.10.30. letöltés 
16. Biotechnológia, génmanipulációk, „géndiagnosztika” az egészségügyben 2017.10.31.  letöltés
17. Bevezetés a szövettanba, Alapszövetek I.: Hámszövet, Sejtkapcsoló struktúrák;  2017.11.06.  letöltés 
18. Patológiai minták feldolgozása 2017.11.07.   
19. Alapszövetek II.: Kötőszövet (Dr. Puskár Zita) 2017.11.13.  letöltés 
20. Digitális mikroszkópia (Dr. Krenács Tibor) 2017.11.14.  letöltés 
21. Alapszövetek III.: Támasztószövet, csontfejlődés (Dr. Szuák András) 2017.11.20.  letöltés
22. Fény- és elektronmikroszkópos kvantitatív vizsgálatok, morfometria (Dr. Négyessy László) 2017.11.21. letöltés
23. Alapszövetek IV.: Izomszövet 2017.11.27.  letöltés 
24. Szövettan ismétlés, mikroszkópia 2017.11.28.

letöltés

25. Vér- és immunsejtek 2017.12.04.  letöltés
26. A vér alakos elemeinek vizsgálata: vérkenet  2017.12.05. letöltés
27. Nyirokszervek, az immunrendszer felépítése   2017.12.11. letöltés 
28. Szövettani technikák, immunhisztokémia 2017.12.12.  letöltés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentumok

Egyéb letölthető dokumentumok

Dokumentum neve Dátum
Sejttani-szójegyzék 2017.10.