Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 26.
461629 Összes oltás
Intézmény hivatalos neve: Szent Lázár Megyei Kórház
Címe:  3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
Állásjelentkezés esetén keresendő személy neve: Takácsné Virág Ildikó 
Beosztása: humánpolitikai szakreferens
Elérhetősége (e-mail): szlmk.human@gmail.com
Elérhetősége (tel): 32/522-006
Jelentkezés módja:  e-mailen
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:  Önéletrajz, diploma másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, kamarai tagság, érvényes működési nyilvántartási kártya, írásbeli nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék, írásbeli nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázatot elbírálók a személyes adatait kezelhessék

 

 

Pályázható állások alapképzés (BSc) szerint Kiírt álláslehetőségek száma Állásjelentkezés esetén keresendő személy neve:  Beosztása: Elérhetőség jelentkezéshez:  Megjegyzés:
Szak Szakirány
1. Ápolás és betegellátás szak          
  1.1. ápoló 1 Takácsné Virág Ildikó humánpolitikai szakreferens szlmk.human@gmail.com  
  1.2. dietetikus          
  1.3. gyógytornász          
  1.4. hang-, beszéd- és nyelésterapeuta          
  1.4. mentőtiszt          
  1.5. szülésznő   Takácsné Virág Ildikó humánpolitikai szakreferens szlmk.human@gmail.com  
2. Egészségügyi gondozás és prevenció szak          
  2.1. népegészségügyi ellenőr          
  2.2. védőnő          
3. Egészségügyi szervező szak          
  3.1. egészségturizmus-szervező          
4. Orvosi diagnosztikai analitikus szak          
  4.1. optometria          
  4.2. radiográfia          
                       
Pályázható állások mesterképzés (MSc) szerint Kiírt álláslehetőségek száma Állásjelentkezés esetén keresendő személy neve:  Beosztása: Elérhetőség jelentkezéshez:  Megjegyzés:
Szak Specializáció
1. Ápolás mesterképzési szak          
  1.1. Intenzív szakápolás specializáció 1 Takácsné Virág Ildikó humánpolitikai szakreferens szlmk.human@gmail.com  
  1.2. Sürgősségi szakápolás specializáció 1 Takácsné Virág Ildikó humánpolitikai szakreferens szlmk.human@gmail.com  
  1.3. Aneszteziológiai szakápolás specializáció 1 Takácsné Virág Ildikó humánpolitikai szakreferens szlmk.human@gmail.com  
  1.4. Geriátriai szakápolás specializáció          
  1.4. Közösségi szakápolás specializáció          
  1.5. Perioperatív szakápolás specializáció 1 Takácsné Virág Ildikó humánpolitikai szakreferens szlmk.human@gmail.com  
2. Egészségügyi tanár mesterképzési szak          
3. Fizioterápia mesterképzési szak          
4. Táplálkozástudományi mesterképzési szak