Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 28.
465042 Összes oltás
Intézmény hivatalos neve: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Címe:  1204 Budapest, Köves út 1. 
Állásjelentkezés esetén keresendő személy neve: Szászné Bundy Erzsébet 
Beosztása: ápolási igazgató
Elérhetősége (e-mail): apig@delpestikorhaz.hu
Elérhetősége (tel): 061-289-63-01
Jelentkezés módja:  elektronikus úton
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:  Fényképes önéletrajz a jelentkező személyes adataival, elérhetőségével; iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata; érvényes működési engedély és érvényes kamarai tagsági igazolás.
Egyéb megjegyzés: Belépés esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása kötelező. Minden esetben kérünk csatolni egy nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező dokumentációját az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik.

 

 

Pályázható állások alapképzés (BSc) szerint Kiírt álláslehetőségek száma Állásjelentkezés esetén keresendő személy neve:  Beosztása: Elérhetőség jelentkezéshez:  Megjegyzés:
Szak Szakirány
1. Ápolás és betegellátás szak          
  1.1. ápoló 20 Szászné Bundy Erzsébet ápolási igazgató apig@delpestikorhaz.hu  
  1.2. dietetikus          
  1.3. gyógytornász          
  1.4. hang-, beszéd- és nyelésterapeuta          
  1.4. mentőtiszt          
  1.5. szülésznő 3 Szászné Bundy Erzsébet ápolási igazgató apig@delpestikorhaz.hu  
2. Egészségügyi gondozás és prevenció szak          
  2.1. népegészségügyi ellenőr          
  2.2. védőnő          
3. Egészségügyi szervező szak          
  3.1. egészségturizmus-szervező          
4. Orvosi diagnosztikai analitikus szak          
  4.1. optometria          
  4.2. radiográfia 2 Szászné Bundy Erzsébet ápolási igazgató apig@delpestikorhaz.hu  
                       
Pályázható állások mesterképzés (MSc) szerint Kiírt álláslehetőségek száma Állásjelentkezés esetén keresendő személy neve:  Beosztása: Elérhetőség jelentkezéshez:  Megjegyzés:
Szak Specializáció
1. Ápolás mesterképzési szak          
  1.1. Intenzív szakápolás specializáció          
  1.2. Sürgősségi szakápolás specializáció          
  1.3. Aneszteziológiai szakápolás specializáció          
  1.4. Geriátriai szakápolás specializáció          
  1.4. Közösségi szakápolás specializáció          
  1.5. Perioperatív szakápolás specializáció          
2. Egészségügyi tanár mesterképzési szak          
3. Fizioterápia mesterképzési szak          
4. Táplálkozástudományi mesterképzési szak