Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 26.
461629 Összes oltás
Intézmény hivatalos neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
Címe:  1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Állásjelentkezés esetén keresendő személy neve:  Heidenwolf Edit
Beosztása: humánpolitikai referens
Elérhetősége (e-mail): allas.humanpolitika@bfkh.gov.hu
Elérhetősége (tel):  +36 30 019 4658
Jelentkezés módja:  e-mailen keresztül
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:  szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata

 

Pályázható állások alapképzés (BSc) szerint Kiírt álláslehetőségek száma Állásjelentkezés esetén keresendő személy neve:  Beosztása: Elérhetőség jelentkezéshez:  Megjegyzés:
Szak Szakirány
1. Ápolás és betegellátás szak          
  1.1. ápoló          
  1.2. dietetikus          
  1.3. gyógytornász          
  1.4. hang-, beszéd- és nyelésterapeuta          
  1.4. mentőtiszt          
  1.5. szülésznő          
2. Egészségügyi gondozás és prevenció szak          
  2.1. népegészségügyi ellenőr          
  2.2. védőnő          
3. Egészségügyi szervező szak          
  3.1. egészségturizmus-szervező          
4. Orvosi diagnosztikai analitikus szak          
  4.1. optometria          
  4.2. radiográfia          
                       
Pályázható állások mesterképzés (MSc) szerint Kiírt álláslehetőségek száma Állásjelentkezés esetén keresendő személy neve:  Beosztása: Elérhetőség jelentkezéshez:  Megjegyzés:
Szak Specializáció
1. Ápolás mesterképzési szak          
  1.1. Intenzív szakápolás specializáció          
  1.2. Sürgősségi szakápolás specializáció          
  1.3. Aneszteziológiai szakápolás specializáció          
  1.4. Geriátriai szakápolás specializáció          
  1.4. Közösségi szakápolás specializáció          
  1.5. Perioperatív szakápolás specializáció          
2. Egészségügyi tanár mesterképzési szak          
3. Fizioterápia mesterképzési szak          
4. Táplálkozástudományi mesterképzési szak          
                       
Nem képzés szerinti munkakörben kiírt állásheletőségek:
A fenti minta szerint kérjük az alábbi cellákban nevezze meg a munkakört!
Kiírt álláslehetőségek száma Állásjelentkezés esetén keresendő személy neve:  Beosztása: Elérhetőség jelentkezéshez:  Megjegyzés:
  Családvédelmi védőnő családvédelmi védőnő Heidenwolf Edit humánpolitikai referens  +36 30 019 4658 Kiírt álláslehetőségek száma: 1. A pozíció felsőoktatásban szerzett védőnői szakképzettséggel és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által szervezett képzés keretében megszerzett, a családvédelmi szolgálat feladataira felkészítő szakirányú végzettséggel tölthető be. 
  Közegészségügyi-járványügyi felügyelő közegészségügyi-járványügyi felügyelő Heidenwolf Edit humánpolitikai referens  +36 30 019 4658 Kiírt álláslehetőségek száma: 4. A pozíció  felsőoktatásban szerzett közegészségügyi járványügyi felügyelő vagy népegészségügyi ellenőr szakképzettséggel tölthető be.