december 1.

A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.

Pilinszky János

december 2.

Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.

Weöres Sándor

december 3.

A sötétség a világosság hiánya. Nem lehet összetörni és kilapátolni az ablakon. Sokkal egyszerűbb, ha meggyújtunk egy gyertyát. Tehát nem a rossz, a hiány ellen kell küzdeni, hanem életre hívni a fényt, a saját életünkben és másokéban egyaránt.

Böjte Csaba

december 4.

Életed minden pillanatában – mindegy, hol vagy épp: üzleti tárgyaláson ülsz, a gyerekeidre vigyázol, vagy a kedveseddel vitázol – átélheted szívedben a szerelem táncát. Minden pillanatban ott a lehetőség, hogy megnyílj, átadd életed irányítását a szeretet bölcsességének, a védtelenség elpusztíthatatlan erejének.

David Deida

december 5.

Szeretetből képesek vagyunk hegyeket megmászni, tengereket átszelni, homoksivatagokon átkelni kimondhatatlan megpróbáltatásokat elviselni.

Gary Chapman

december 6.

Akkor vagy igazán szabad, ha azt, amit vállaltál, meg tudod tenni, és a kudarcok, sérelmek után sem a gyűlölet, a harag uralkodik a szívedben, hanem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a jóság.

Böjte Csaba

december 7.

Egy hónapja ünnepeltük a Semmelweis Egyetem 250. születésnapját. 

december 8.

Amint minden rossznak gyökere az önzés, úgy minden jónak gyökere a szeretet. Nélküle a gazdag is szegény, vele a szegény is gazdag.

Szent II. János Pál pápa

december 9.

Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket.

Molnár Ferenc

december 10.

Ha elcsendesedek, rájövök arra, hogy nekem kell ajándékká válnom. Minden földi tárgy csak foglalata lehet önmagunk tudatos odaajándékozásának.

Böjte Csaba

december 11.

Az emberek utaznak, hogy csodálkozzanak a hegyek magasságán, a tenger óriás hullámain, a folyók hosszú kanyarulatain, az óceánok mérhetetlen kiterjedésén, a csillagok mozgásán az égen, és csodálkozás nélkül mennek el önmaguk mellett.

Szent II. János Pál pápa

december 12.

Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből.

Szent Ágoston

december 13.

Az emberek sokszor hosszan a negatívumokon rágódnak ahelyett, hogy nekiállnának, és valami jót tennének. Azáltal, hogy segítek másokon, egyszerűen elfeledkezem a magam gondjáról, bajáról.

Böjte Csaba

december 14.

Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.

Teréz anya

december 15.

Azt hiszem, akkor lesz egy hegycsúcson igazán szép a kilátás, hogyha gyalog megyünk oda fel, megizzadunk, verejtékezünk és elfáradunk.

Böjte Csaba

 

 

december 16.

Valakitől szeretetet elfogadni annyit jelent, mint megerősíteni őt élete értelmében.

Simon András

december 17.

Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előtte!

Teréz anya

december 18.

Amint minden rossznak gyökere az önzés, úgy minden jónak gyökere a szeretet. Nélküle a gazdag is szegény, ővele a szegény is gazdag.

Szent Ágoston

december 19.

Megváltoztathatatlan a múlt, a jelen viszont olyan számotokra, mint az építő lába előtt heverő mindenféle épületanyag: a ti dolgotok, hogy jövendőt építsetek belőle.

Antoine de Saint-Exupéry

december 20.

Adjál akkor is, ha kevés van neked is, adjál akkor is, ha neked is szükséged lenne rá, adjál akkor is, ha neked nem adtak, adjál akkor is, ha a szavaknál többre van szükség – és közben észrevétlenül a reménység emberévé leszel.

Pál Feri

december 21.

Minél többet merik a kutat, annál tisztább s egészségesebb vizet tudnak húzni belőle, de ha nem merik ki, beposhad, ihatatlanná válik, majd elapad. Minél többet adunk magunkból, annál bőségesebben árad általunk az öröm, a kegyelem. Ha beletemetkezem az önzésbe, önsajnálatba, ha megtartom magamnak időmet, energiámat, akkor megkeseredek, elszegényedek és boldogtalanná válok.

Böjte Csaba

december 22.

A karácsony nem csak egy nap. És nem is három. Az igazi karácsony nem… Sőt, nem is napokkal számolható. Karácsony a szeretet születésének ünnepe. Szeretet pedig bármikor születhet. Bárhol, bármelyik napon, bármelyik pillanatban. Hiszen az első karácsonyig az a nap is csak egy volt a sok közül. A szeretet születésétől vált karácsonnyá.

Csitáry-Hock Tamás

december 23.

Ady Endre: Karácsony – Harang csendül…

I.

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.

december 24.

Tisztelt Munkatársaim! Kedves Semmelweis Polgárok!

„És ha jövendőt tudok is mondani és minden titkot és minden bölcsességet ismerek is, és olyan teljes hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen énbennem: semmi vagyok.” (Pál Apostol)

A karácsony a legtöbbünk számára a szeretet, a család, a meghitt pillanatok időszaka. Karácsonykor nem a drága ajándékok jelentik a fényt lelkünkben, hanem az őszinte, szívből jövő szeretet. Azonban fontos, hogy a szeretet lángja az ünnepek után, a hétköznapokban is megmaradjon. Ahol ugyanis béke és szeretet van, ott bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet építeni.

Év végéhez közeledve köszönetet mondok mindazoknak, akik egész évben segítették a 250 éves Semmelweis Egyetem fejlődését. Kívánom, hogy az elkövetkező esztendőben is az összetartozás, az egymás iránti tisztelet jellemezze hétköznapjainkat.

Áldott, békés karácsonyt kívánok a Semmelweis Egyetem vezetése nevében minden Semmelweis polgárnak!

Dr. Merkely Béla rektor