During the Clinical Conference, nearly 30 Departments of Semmelweis University will be present in the Exhibition Area on the 1st floor. 

The exhibition aims to provide an opportunity for clinics and institutes to introduce their activities, projects, and programs and to enable students to obtain information about each unit, which may facilitate their decision on upcoming residency years.

  Szervezeti egység Department
1 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy
2 Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Department of Internal Medicine and Oncology
3 III. Belgyógyászati Klinika 3rd Department of Internal Medicine
4 Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Department of Dermatology, Venereology and Dermatooncology
5 Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Institute of Genomic Medicine and Rare Disorders
6 I. Sz. Bókay Gyermekgyógyászati Klinika 1st Department of Pediatrics
7 II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 2nd Department of Paediatrics
8 Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet Department of Forensic and Insurance Medicine
9 Laboratóriumi Medicina Intézet Institute for Laboratory Medicine
10 Magatartástudományi Intézet Institute of Behavioural Sciences, Semmelweis University.
11 Ortopédiai Klinika Department of Orthopaedics
12 Orvosi Képalkotó Klinika (Radiológia Tanszék, Nukleáris Medicina Tanszék, Neuroradiológia Tanszék)  Medical Imaging Centre (Dept. of Radiology,   Dept. of Nuclear Medicine, Dept. of Neuroradiology)
13 II. sz. Patológiai Intézet 2nd Department of Pathology
14 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Department of Psychiatry and Psychotherapy
15 Pulmonológiai Klinika Department of Pulmonology
16  I. sz. Sebészeti Klinika 1st Department of Surgery
17 II. Sebészeti Klinika 2nd Department of Surgery
18 Szemészeti Klinika Department of Ophtalmology
19 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Department of Obstetrics and Gynecology
20 Transzplantációs és Sebészeti Klinika Department of Transplantation and Surgery
21 Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Department of Urology
22 Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Semmelweis University Heart and Vascular Center
23 Sürgősségi Betegellátó Osztály Department of Emergency Medicine
24 Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika Department of Oro-Maxillofacial Surgery and Stomatology
25 Konzerváló Fogászati Klinika Department of Conservative Dentistry
26 Klinikai Pszichológia Tanszék Department of Clinical Psychology
27 Szak- és Továbbképzési Központ